26/03/2011 - 13:41

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN NGỌC TÂM, BÍ THƯ THÀNH ĐOÀN TP CẦN THƠ:

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên, góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển

Từ năm 2003, Thành đoàn TP Cần Thơ đã phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên trên địa bàn thành phố đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Qua đó, đã góp phần giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc liên quan đến thanh niên (TN), đồng thời phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của TN trên các lĩnh vực. Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Bí thư Thành đoàn TP Cần Thơ, đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Cần Thơ về những kết quả đạt được qua 7 năm triển khai, thực hiện Chiến lược phát triển TN và những định hướng sắp tới. Đồng chí cho biết:

- Lực lượng TN chiếm khoảng 30,56% dân số của thành phố. Nhìn chung, đây là lực lượng năng động, thích ứng nhanh với cơ chế mới và tiến bộ khoa học kỹ thuật, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và mong muốn được góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới của đất nước. Nhằm góp phần nâng cao vị thế của thanh niên, năm 2003, Ban Thường vụ (BTV) Thành đoàn đã phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển TN trên địa bàn thành phố đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Qua triển khai, thực hiện, các cơ chế phối hợp liên ngành trong công tác TN được cải thiện đáng kể. Đến nay, Thành đoàn đã ký nghị quyết liên tịch và chương trình phối hợp với hơn 10 sở, ban, ngành và các tổ chức đoàn thể, nhằm tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng thanh thiếu nhi, tạo nguồn lực cho công tác TN. Tại các địa phương, Đoàn TN đã xây dựng chương trình phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, lồng ghép các chương trình, dự án hỗ trợ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Các cấp bộ Đoàn cũng tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc của TN về nghề nghiệp, việc làm, tệ nạn xã hội, đồng thời nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn và phát huy vai trò xung kích của TN, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội (KT-VH-XH).

* Trước thực trạng một bộ phận TN chưa được quan tâm giáo dục đúng mức, thiếu rèn luyện, phấn đấu, dễ bị tác động, lôi kéo vào những hoạt động không lành mạnh, thì việc triển khai các chương trình của Chiến lược phát triển TN có ảnh hưởng như thế nào đến nhận thức, hành động của TN, thưa đồng chí?

- Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn đã tập trung tuyên truyền trong hệ thống Đoàn - Hội về nâng cao nhận thức Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng cho TN. Qua đó, có khoảng 90% TN học sinh trong nhà trường và gần 60% TN ngoài nhà trường được học tập lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 70% TN khu vực đô thị và 50% TN vùng ngoại thành được tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật thông qua các buổi sinh hoạt lệ tại các chi đoàn... Công tác tuyên truyền trong TN đã được cụ thể hóa thông qua thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đã có tác động tích cực, giúp TN có ý thức trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội. Ngày càng nhiều TN hưởng ứng cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp - sống có ích”, thực hiện các phong trào tình nguyện vì cộng đồng, từng bước đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội trong TN.

* Một trong những chương trình trọng tâm của chiến lược phát triển TN là tập trung phát triển nguồn nhân lực trẻ. Đến nay, chương trình này đã được triển khai thực hiện như thế nào thưa đồng chí?

Đoàn viên thanh niên huyện Thới Lai ra quân nâng cấp tuyến lộ dọc kênh Bốn Thước
(xã Thới Tân). Ảnh: QUỐC THÁI

- Đây là chương trình quan trọng nhằm nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, hình thành nền nếp học tập thường xuyên cho TN, hướng tới xây dựng một xã hội học tập. Hàng năm, BTV Thành đoàn phối hợp với Trường Chính trị mở nhiều lớp tập huấn ngắn hạn, dành cho cán bộ Đoàn, Hội các cấp. Bên cạnh đó, từ năm 2004 đến nay, các quận, huyện Đoàn và các cơ sở Đoàn cũng đã tổ chức hơn 200 lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho 6.763 lượt cán bộ Đoàn-Hội chủ chốt các cấp. 7 năm qua, BTV Thành đoàn đã chọn cử và giới thiệu 7 cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp tham gia các đoàn đại biểu đi giao lưu, nghiên cứu, học tập trao đổi kinh nghiệm về công tác TN tại các nước. Đến nay, 100% TN học sinh khu vực đô thị, 50% TN học sinh khu vực nông thôn tốt nghiệp THPT được phổ cập tin học và sử dụng được 1 ngoại ngữ ở mức giao tiếp thông thường thông qua chương trình phổ thông tại trường và chương trình nối mạng tri thức. 100% cán bộ Đoàn chủ chốt cấp quận, huyện tốt nghiệp THPT và khoảng 50% đang học đại học và trung cấp chuyên nghiệp. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách các cấp đang dần được trẻ hóa, năng động sáng tạo hơn trong công tác, biết chọn công việc, phần việc đột phá, gắn kết phong trào Đoàn với nhiệm vụ phát triển KT-VH-XH tại địa phương.

Tuy nhiên, cũng cần thấy rằng, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn chưa đáp ứng được yêu cầu mà vấn đề này nhất thiết phải được qui hoạch mang tính chiến lược. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị của cán bộ Đoàn chuyên trách cấp quận, huyện vẫn chưa đảm bảo yêu cầu.

* Một trong những vấn đề TN luôn quan tâm là nghề nghiệp, việc làm. Vậy Chiến lược phát triển TN góp phần giải quyết vấn đề này như thế nào?

- Những năm qua, Thành đoàn đã chủ động phối hợp các ngành tổ chức các diễn đàn “Thanh niên với việc lựa chọn nghề nghiệp”; “Ngày hội tư vấn nghề nghiệp”; “Hội chợ việc làm”; “Ngày hội thanh niên với việc làm”,... để tư vấn, hỗ trợ và tạo cơ hội cho TN lựa chọn nghề phù hợp. Hàng năm, Thành đoàn phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm dịch vụ và giới thiệu việc làm TN tổ chức các hoạt động dạy nghề và giải quyết việc làm cho TN; phối hợp các doanh nghiệp tổ chức tuyển dụng lao động... Qua đó, hàng năm có từ 20.000 đến 25.000 TN được đào tạo nghề kể cả ngắn hạn và dài hạn, trong đó đã giới thiệu có việc làm ổn định khoảng 70%/tổng số TN được đào tạo nghề. Từ đó, đã giảm dần số TN thất nghiệp ở khu vực đô thị, nâng tỷ lệ, thời gian có việc làm trong năm cho lao động nông thôn, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động trong TN, tạo nguồn lao động trẻ đáp ứng thị trường lao động trong và ngoài nước.

* Thời gian tới, Thành đoàn tiếp tục thực hiện các chương trình nào nhằm cụ thể hóa những định hướng của Chiến lược phát triển TN đến năm 2020, thưa đồng chí?

- BTV Thành đoàn đã xây dựng những định hướng Chiến lược phát triển TN đến năm 2020, trong đó, tiếp tục tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc của TN về nghề nghiệp, việc làm; phấn đấu mỗi năm có từ 20.000 đến 25.000 TN được đào tạo nghề kể cả ngắn hạn và dài hạn và giới thiệu việc làm ổn định trên 80%/tổng số TN được đào tạo nghề, trong đó tỷ lệ nữ được giải quyết việc làm từ 40-45%. Tiếp tục nâng cao trình độ học vấn, chính trị, chuyên môn nhằm phát triển nguồn nhân lực, đội ngũ trí thức trẻ có kinh nghiệm thực tiễn. Phấn đấu 100% TN học sinh khu vực đô thị, 90% TN khu vực nông thôn tốt nghiệp THPT được phổ cập tin học và sử dụng được một ngoại ngữ ở mức giao tiếp thông thường; 100% cán bộ Đoàn chủ chốt cấp quận, huyện tốt nghiệp một đại học chuyên ngành, có trình độ chính trị từ trung cấp trở lên. Các cấp bộ Đoàn sẽ tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong TN; nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần trong TN thông qua việc quan tâm đề xuất đầu tư các khu vui chơi giải trí lành mạnh cho TN. BTV Thành đoàn tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đoàn tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở Đoàn; tăng cường công tác quản lý, phát triển đoàn viên, hội viên và mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp TN trong các đối tượng, lĩnh vực đặc thù, như: TN trên địa bàn dân cư, TN lao động tự do, TN dân tộc, tôn giáo, TN ở các khu công nghiệp... để từ đó thực hiện tốt nhiệm vụ củng cố và phát triển tổ chức Đoàn, nâng cao chất lượng đoàn viên. Phấn đấu hàng năm kết nạp 20.000 đoàn viên mới; giới thiệu cho Đảng ít nhất 3.000 đoàn viên ưu tú.

Với sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Thành ủy, UBND thành phố, sự hỗ trợ của các ban, ngành và sự nỗ lực của các cấp bộ Đoàn, chúng tôi tin tưởng rằng sẽ thực hiện tốt các mục tiêu mà Chiến lược phát triển TN đến năm 2020 đã đề ra.

* Xin cảm ơn đồng chí !

SỸ KHANG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết