02/07/2011 - 10:59

Phát huy vai trò tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

Dưới sự chủ trì của đồng chí Bí thư Thành ủy, sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của thành phố và các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy, cuộc làm việc mới đây giữa Thường trực Thành ủy và cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) trực thuộc khối Doanh nghiệp đã ghi nhận nhiều ý kiến thẳng thắn của các đại biểu về các vấn đề: tình hình hoạt động của tổ chức đảng và các đoàn thể quần chúng trong các doanh nghiệp thời gian qua; mối quan hệ giữa cấp ủy với hội đồng quản trị, giám đốc doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh...

Thực trạng

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp (KDN) thành phố Cần Thơ hiện có 123 cơ sở Đảng trực thuộc (34 đảng bộ, 89 chi bộ), với 3.808 đảng viên. Các doanh nghiệp có tổ chức đảng trong đảng bộ gồm nhiều loại hình: doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước chi phối, doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước không chi phối, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và loại hình cơ quan. Nhiều doanh nghiệp trong số này là những đơn vị kinh tế quan trọng của thành phố và của các Bộ, ngành Trung ương đóng trên địa bàn, có vai trò động lực trong sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cần Thơ.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Đảng ủy KDN, thời gian qua, nhìn chung đa số TCCSĐ phát huy được vai trò hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp. Các TCCSĐ đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo tư tưởng, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và người lao động hiểu và chấp hành đúng chủ trương, đường lối, các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với nhà nước, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động. Đa số các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư là lãnh đạo trong các loại hình doanh nghiệp nên mối quan hệ chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ có nhiều thuận lợi; đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ về chính trị và chuyên môn, ý thức trách nhiệm trong công việc. Nhờ phát huy mạnh mẽ vai trò của tổ chức đảng và đảng viên, 6 tháng đầu năm nay, hầu hết các DN đều hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra, góp phần để thành phố đạt tốc độ tăng trưởng 12,21%.

 Công nhân kỹ thuật Điện lực Bình Thủy (Công ty Điện lực TP Cần Thơ) duy tu bảo dưỡng bình biến áp 560KVA phục vụ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp Khang Thịnh tại khu công nghiệp Trà Nóc 1. Ảnh: ĐỖ  CHÍ THIỆN

Tuy nhiên, tổ chức đảng trong doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động và hạn chế trong phát huy vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng. Đồng chí Ngô Hồng Yến, Bí thư Đảng ủy KDN, nêu thực trạng: Cấp ủy đảng ở một số doanh nghiệp chưa quan tâm đúng mức đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Việc sinh hoạt Đảng ở một số TCCSĐ không giữ đúng định kỳ, nội dung tuy có đổi mới nhưng chất lượng, hiệu quả chưa cao; thực hiện quy chế làm việc chưa nghiêm; thiếu quan tâm kết nạp đảng viên, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; trình độ, năng lực của một bộ phận cán bộ còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác tự phê bình và phê bình chưa được tổ chức thường xuyên; còn biểu hiện né tránh, ngại va chạm; đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên có nơi còn nặng về hình thức, chưa phản ảnh đúng thực chất. Trong lãnh đạo, một số cấp ủy đảng chưa quan tâm đúng mức xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Đa số cấp ủy chưa thường xuyên làm việc theo định kỳ với các chức tổ đoàn thể, chưa chú trọng đến lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức đoàn thể.

Tiếp tục đổi mới công tác Đảng trong doanh nghiệp

Đa số các ý kiến của đại biểu đều cho rằng, đổi mới cần được thực hiện trên cả 3 mặt: việc thực hiện công tác tư tưởng, chính trị và tổ chức - cán bộ, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng mối quan hệ giữa cấp ủy và thủ trưởng doanh nghiệp.

Nhiều ý kiến cho rằng, một số cấp ủy chưa làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng và phổ biến pháp luật của nhà nước liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, quyền lợi của người lao động kịp thời, đầy đủ... Điều này là một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng một số đảng viên và người lao động trong doanh nghiệp còn thờ ơ với những diễn biến xảy ra trong xã hội, thiếu tinh thần đấu tranh, xây dựng, chưa quan tâm và tìm hiểu sâu các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước có liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi của mình tại doanh nghiệp, tạm bằng lòng với hiện tại... Chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề này, đồng chí Trần Mai, Phó Bí thư Chi bộ Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Cần Thơ, cho biết: “Đội ngũ công nhân của đơn vị thực hiện công trình ở nhiều địa phương nên để triển khai các chủ trương, nghị quyết mới, Chi ủy chủ trương “mang nghị quyết đến tận nơi cho công nhân”. Bản thân các thành viên cấp ủy đến tận công trường để triển khai cho các công nhân. Đó cũng là dịp để cấp ủy trò chuyện, nắm bắt tâm tư, tình cảm nguyện vọng của các đảng viên và quần chúng lao động”.

Về công tác tổ chức, cán bộ, đại biểu cũng thừa nhận rằng cán bộ làm công tác đảng trong các doanh nghiệp hiện nay phần lớn là kiêm nhiệm, công việc nhiều lại thường xuyên thay đổi, trình độ lý luận và năng lực hoạt động thực tiễn còn hạn chế. Số lượng tổ chức đảng hiện còn ít và phát triển chậm so với sự tăng nhanh của các doanh nghiệp trên địa bàn; tỷ lệ đảng viên là công nhân lao động còn quá thấp so với đội ngũ hơn 120.000 công nhân lao động trong các doanh nghiệp toàn thành phố. Đồng chí Lê Việt Đông, đại diện chi ủy - Chi bộ Công ty Cổ phần thủy sản Mê Kông, cho biết: “Từ đầu năm đến nay, Chi bộ đã kết nạp được 3 đảng viên; đạt 30% chỉ tiêu phấn đấu của cả nhiệm kỳ 2010-2015. Tuy nhiên, số đảng viên kết nạp mới chủ yếu công tác trong khối văn phòng. Đội ngũ công nhân lao động trực tiếp của Công ty tuy đông, nhưng thường xuyên biến động, nên việc tạo nguồn rất khó khăn”. Về công tác tổ chức, Đảng ủy KDN cũng đề nghị nên thành lập tổ chức Công đoàn cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ Khối. Bởi theo phân tích của đồng chí Ngô Hồng Yến, Bí thư Đảng ủy KDN, hiện nay các doanh nghiệp trong Khối đều có tổ chức Công đoàn cơ sở cấp mình, trực thuộc ngành dọc Trung ương, có nơi thuộc Liên đoàn Lao động thành phố, các quận, huyện; có nơi thuộc Công đoàn ngành hoặc Công đoàn các Khu công nghiệp và Khu chế xuất... trong khi Đảng ủy KDN không có tổ chức Công đoàn Khối cho nên khó có sự đồng thuận cao trong sự lãnh đạo điều hành các hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Nhiều đại biểu cũng thống nhất rằng hiện nay vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào thái độ chính trị của chủ doanh nghiệp và vị trí, chức vụ của các cấp ủy viên trong doanh nghiệp, nhất là của Bí thư cấp ủy. Các TCCSĐ có Giám đốc hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là người đứng đầu cấp ủy thì vai trò của tổ chức Đảng khá rõ nét; ngược lại, Giám đốc hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị doanh nghiệp chỉ là đảng viên hoặc quần chúng thì công tác đảng nơi đây ít được quan tâm hơn. Thậm chí, một số nơi do việc phối hợp giữa cấp ủy và Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị của doanh nghiệp chưa tốt, nên hoạt động gặp nhiều khó khăn, vai trò cấp ủy mờ nhạt. Từ thực trạng hoạt động của đơn vị, đồng chí Đỗ Ngọc Bắc, Bí thư Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Công trình đô thị Cần Thơ, chia sẻ: “Một số chi bộ chậm đổi mới lề lối, chất lượng sinh hoạt. Khi sinh hoạt lệ thường tập trung bàn về các chỉ tiêu, công việc sản xuất, kinh doanh của đơn vị chứ chưa thực hiện nghiêm công tác tự phê bình và phê bình vì vậy phát sinh tình trạng mất đoàn kết, đơn thưa nặc danh kéo dài”.

Cùng với việc ghi nhận những ý kiến của các đại biểu, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, yêu cầu các Đảng ủy KDN tăng cường sự lãnh đạo, theo dõi, giúp đỡ việc thành lập và hoạt động của TCCSĐ. Bên cạnh đó, Đảng ủy khối cần phối hợp cùng chính quyền thường xuyên tổ chức gặp mặt lãnh đạo các doanh nghiệp, lắng nghe ý kiến của họ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và bàn biện pháp giúp doanh nghiệp phát triển, thể hiện sự “đồng hành” của đảng bộ, chính quyền đối với doanh nghiệp và củng cố hơn nữa niềm tin của doanh nghiệp đối với đảng bộ và chính quyền ở địa phương, từ đó nỗ lực nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự phát triển, ngày càng lớn mạnh của TP Cần Thơ.

HOÀNG THANH

Chia sẻ bài viết