18/11/2017 - 09:43

Ông Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ:

Phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo, góp phần xây dựng thành phố phát triển 

Tại lễ kỷ niệm 87 năm Ngày Truyền thống MTTQVN, thành phố sẽ phát động phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” (gọi tắt là “Đoàn kết sáng tạo”). Báo Cần Thơ trân trọng giới thiệu ý kiến của Chủ tịch UBND thành phố Võ Thành Thống về phong trào thi đua này.

“Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã xác định phải “phát huy năng lực sáng tạo của mọi cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức để phát triển nguồn vốn tri thức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và trình độ khoa học công nghệ”. Thời gian qua, Thành ủy – HĐND – UBND - UBMTTQVN thành phố luôn quan tâm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), khoa học công nghệ, dành điều kiện tốt nhất để các nhà khoa học phát huy tài năng, sáng tạo và cống hiến cho thành phố.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” do Ủy ban Trung ương MTTQVN phát động, tôi đề nghị UBMTTQVN thành phố, Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố, hệ thống các cơ quan quản lý Nhà nước về khoa học công nghệ cùng các cấp, các ngành tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ; quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Lãnh đạo thành phố luôn trân trọng và lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia, của đồng bào về phát triển KT-XH nói chung và về phát triển khoa học công nghệ nói riêng để cùng góp công sức vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đề nghị các sở, ban, ngành thành phố và UBND các quận, huyện lắng nghe và hỗ trợ các nhà khoa học, phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN các cấp trong thành phố, tổ chức, triển khai phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” bảo đảm thiết thực, hiệu quả, nhằm khơi dậy, phát huy sức sáng tạo của mỗi người, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KT-XH của thành phố. Đồng thời, rà soát, hoàn thiện thể chế, nghiên cứu các chính sách đột phá về khoa học công nghệ; không ngừng quan tâm, khuyến khích động viên các cấp, các ngành, các nhà khoa học, các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân tập trung nghiên cứu tạo ra các sản phẩm và ý tưởng có tính ứng dụng cao, thúc đẩy tăng năng suất lao động, chất lượng và năng lực cạnh tranh của sản phẩm, góp phần thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong đó, cần chú trọng nghiên cứu các đề tài khoa học, giải pháp công nghệ trong các ngành, lĩnh vực then chốt đang được quan tâm hiện nay như: tài nguyên môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông thủy sản, năng lượng sạch, vật liệu mới, các giải pháp nâng cao năng suất lao động xã hội trong thành phố...

Tôi tin tưởng rằng với phong trào “Đoàn kết sáng tạo”, UBMTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục khơi dậy khí thế, niềm say mê sáng tạo cho thế hệ trẻ, cho cộng đồng và toàn xã hội. Thực hiện lời Bác Hồ dạy, chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết, nuôi dưỡng, bồi đắp nguồn trí tuệ Việt Nam ngày càng lớn mạnh, tạo nên những động lực mạnh mẽ để xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

NGUYỄN HUY (lược ghi)

Chia sẻ bài viết