22/11/2012 - 10:03

FESTIVAL THANH NIÊN NÔNG THÔN TOÀN QUỐC LẦN THỨ I

Phát huy sức trẻ trong xây dựng nông thôn mới

Cụ thể hóa Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 và hưởng ứng phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã phát động trong đoàn viên thanh niên cả nước cuộc vận động "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới". Sau hơn 1 năm thực hiện, các hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới đã bước đầu đạt được những kết quả tích cực, khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ cả nước trong xây dựng nông thôn mới.

Nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên

Đoàn viên thanh niên huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ), tình nguyện xây dựng đường giao thông, góp phần giúp xã Vĩnh Bình sớm đạt tiêu chí xã nông thôn mới. Ảnh: QUỐC THÁI 

Hưởng ứng cuộc vận động, các cấp bộ Đoàn đã xác định rõ trọng tâm, nội dung cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, đưa ra các chỉ tiêu, chọn điểm chỉ đạo… để triển khai thực hiện. Tổ chức Đoàn các cấp đã huy động được đông đảo đoàn viên, thanh niên chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện cuộc vận động, các cấp bộ Đoàn đã xây mới hơn 8.500km; tu sửa hơn 48.000km đường giao thông nông thôn; xây mới 1.221 nhà văn hóa, nhà nhân ái; tu sửa 7.546 nhà; sửa chữa hàng nghìn cầu giao thông nông thôn, góp phần tích cực trong cải thiện và nâng cao hạ tầng, cảnh quan nông thôn mới.

Hoạt động bảo vệ môi trường được đông đảo đoàn viên, thanh niên tại các địa phương tích cực tham gia, với các hoạt động: Ngày Thứ 7 Tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh; tổ chức tuyên truyền về bảo vệ môi trường; trồng cây xanh; vệ sinh đường làng, đường phố… Nhiều cơ sở Đoàn đã ra mắt các đội thanh niên xung kích, tuyên truyền măng non bảo vệ môi trường, các hợp tác xã thu gom rác thải. Các cấp bộ Đoàn đã thành lập và duy trì hoạt động của hơn 20 nghìn tổ, đội, nhóm, câu lạc bộ tuyên truyền về bảo vệ môi trường. Nhiều tỉnh, thành đoàn đã sáng tạo trong cách thức tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường. Hỗ trợ thanh niên tham gia phát triển kinh tế, góp phần xây dựng nông thôn mới, các cấp bộ Đoàn tiếp tục củng cố, xây dựng và phát triển các đội hình thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương, đơn vị, đặc biệt ở những lĩnh vực, địa bàn khó khăn; triển khai xây dựng làng thanh niên lập nghiệp, các dự án nuôi trồng thủy sản. Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho hơn 300 nghìn đoàn viên, thanh niên tham gia; thành lập và duy trì gần 22 nghìn tổ hợp tác thanh niên, câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi, tạo điều kiện cho hơn 270 nghìn đoàn viên, thanh niên vay vốn.

Điểm nhấn trong công tác tham gia xây dựng nông thôn mới của các cấp bộ Đoàn chính là công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới. Chính việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền ở các cấp bộ Đoàn đã làm cho đoàn viên, thanh niên hiểu đầy đủ nội dung, mục đích, ý nghĩa của xây dựng nông thôn mới, từ đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới thông qua những việc làm và hành động cụ thể. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở đoàn đã sáng tạo, linh hoạt, chủ động chọn việc, lĩnh vực tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương, đặc biệt là đăng ký đảm nhận thực hiện các hạng mục xây dựng hạ tầng thiết thực.

7 giải pháp xây dựng nông thôn mới

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng cho biết: Tham gia xây dựng nông thôn mới được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Trong tham gia xây dựng nông thôn mới, các cấp bộ đoàn chú ý kết hợp giữa phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ với tạo môi trường tốt hơn, đảm bảo cho sự phát triển của thanh niên nông thôn. Đoàn thanh niên đã lựa chọn và xác định 7 giải pháp chính trong xây dựng nông thôn mới dựa trên những tiêu chí là thế mạnh của Đoàn. Cụ thể, các cấp bộ Đoàn tiếp tục tập trung cho

Festival thanh niên nông thôn toàn quốc lần thứ I năm 2012 được tổ chức trong 5 ngày (từ 20 -24/11) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Thanh Hóa. Đây là nơi giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi và các hoạt động xây dựng nông thôn mới của đoàn viên thanh niên nông thôn trong cả nước.

Festival gồm các hoạt động: Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Quỹ Quốc gia về việc làm năm 2012; Hội nghị tập huấn tham gia xây dựng nông thôn mới năm 2012; Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”; Triển lãm Cuộc thi ảnh “Tuổi trẻ với nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới” và tổ chức trưng bày gian hàng hóa giới thiệu một số sản phẩm nông nghiệp của thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới.

công tác tuyên truyền để người dân và thanh niên hiểu và xác định rõ vai trò của mình trong xây dựng nông thôn mới. Đoàn thanh niên các cấp tham gia xây dựng hạ tầng cảnh quan và môi trường nông thôn, đây là thế mạnh Đoàn đã làm tốt trong những năm qua, đồng thời xung kích tham gia phát triển kinh tế ở nông thôn bằng các mô hình, giải pháp cụ thể và hỗ trợ vốn cho thanh niên, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật cho thanh niên. Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa tinh thần ở nông thôn; xung kích giữ gìn trật tự an ninh ở nông thôn; xây dựng Đoàn, Hội, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh. Đặc biệt, Đoàn thanh niên tiếp tục tổ chức các đội trí thức trẻ tham gia xây dựng nông thôn mới.

Trong thực hiện cuộc vận động, tổ chức Đoàn tiếp tục hỗ trợ thanh niên nông thôn phát triển kinh tế, trong đó chú trọng vận động, hướng dẫn thanh niên tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên; phối hợp với các đơn vị liên quan để tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề và tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông - lâm - ngư - diêm nghiệp. Các cấp bộ Đoàn đăng ký đảm nhận thực hiện các hạng mục công trình xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã xây dựng Đề án "Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 - 2020" và sẽ trình Chính phủ phê duyệt. Đây sẽ là một Đề án quan trọng, là cơ sở để tổ chức Đoàn các cấp tham gia xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

QUỲNH HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết