11/01/2019 - 09:01

Phát huy hiệu quả quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường 

Là đơn vị trực thuộc UBND TP Cần Thơ, thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, tư vấn để thành phố quản lý, bảo vệ TN&MT. Trong đó, các hoạt động quản lý đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ, quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ... Kết quả thực hiện các mặt công tác của Sở đều được đánh giá cao trong suốt 15 năm qua. Kết quả này là nền tảng để ngành TN&MT thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thời gian tới.

Lãnh đạo TP Cần Thơ và Sở TN&MT thành phố công bố chứng nhận Cần Thơ là “Thành phố có tiềm năng trở thành thành phố tiềm năng bền vững về môi trường ASEAN lần thứ 3, lĩnh vực không khí” nhân Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2018.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ

Theo Sở TN&MT TP Cần Thơ, qua nhiều lần đổi tên từ khi TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương (năm 2004), đến năm 2010 Sở TN&MT TP Cần Thơ được thành lập theo Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 22-9-2010 của UBND TP Cần Thơ. 15 năm qua, Sở đã không ngừng kiện toàn tổ chức bộ máy; đội ngũ công chức, viên chức đã có sự trưởng thành về năng lực, kiến thức, kỹ năng, tính chuyên nghiệp, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt, công tác thể chế hóa các chính sách, pháp luật của Nhà nước được quan tâm thực hiện, tạo thành hành lang pháp lý để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về TN&MT, góp phần ổn định kinh tế - xã hội (KT-XH) của thành phố. Từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành, Sở đã kịp thời tham mưu UBND thành phố ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai thuộc thẩm quyền của thành phố, như: quy định bảng giá đất 5 năm (2015-2019); quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; quy định hạn mức đất ở; quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp; quy chế quản lý đất công… đã góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về TN&MT trên địa bàn thành phố. 

Ông Nguyễn Văn Sử, Giám đốc Sở TN&MT TP Cần Thơ, cho biết: “Sở đã tham mưu thành phố quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015); điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) của TP Cần Thơ đã được Chính phủ phê duyệt. Trên cơ sở quy định của Luật Đất đai năm 2013, từ năm 2015 đến nay thành phố đã phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất hằng năm của 9/9 quận, huyện theo đúng tiến độ quy định. Đây là cơ sở để thành phố kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất, giải quyết các thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố đúng quy hoạch, sử dụng đất đúng mục đích…”.

15 năm qua, Sở TN&MT phối hợp các sở, ngành chức năng tập trung thực hiện các dự án quy hoạch ngành để làm cơ sở quản lý, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai, khoáng sản, nước, môi trường và chủ động ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH) trên địa bàn thành phố. Trong đó, các dự án như: quy hoạch tài nguyên khoáng sản; các dự án về ứng phó BĐKH, dự án đa dạng sinh học… đã được phê duyệt, triển khai thực hiện và mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý, bảo vệ TN&MT. Đặc biệt, Dự án tăng cường năng lực quan trắc và phân tích chất lượng môi trường được đầu tư kinh phí, trang thiết bị hiện đại nhất ở ĐBSCL. Hiện nay, dự án đã lắp đặt 5 trạm quan trắc môi trường, trong đó có 1 trạm quan trắc không khí đặt tại phường Hưng Phú (Cái Răng) và 4 trạm quan trắc nước tự động đặt tại thượng, hạ nguồn sông Hậu và các điểm khu công nghiệp, họng cấp nước của thành phố. Thời gian qua, các trạm quan trắc kịp thời dự báo, đánh giá chất lượng môi trường, diễn biến xâm nhập mặn… để người dân, ngành chức năng ứng phó, xử lý kịp thời...

Các hoạt động về bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản… Sở TN&MT cũng được đánh giá cao và minh bạch trong công tác quản lý. Từ những thành tựu trên, Sở vinh dự được UBND TP Cần Thơ tặng Cờ Thi đua xuất sắc trong 3 năm liên tiếp 2013, 2014, 2015 và Cờ Thi đua xuất sắc năm 2009, năm 2016 của Bộ TN&MT, ghi nhận những đóng góp tích cực của ngành đối với sự phát triển KT-XH, ổn định dân sinh và đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững của TP Cần Thơ.

PHÁT HUY HIỆU QUẢ

Phát huy những thành quả đạt được trong 15 năm qua cùng sự phát triển chung của thành phố, Sở TN&MT TP Cần Thơ đề ra những nhiệm vụ trọng tâm để triển khai, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về TN&MT tại địa phương. Trong đó, Sở tập trung hoàn thành dự án điều tra, đánh giá thoái hóa đất trên địa bàn thành phố, nhằm đánh giá đầy đủ, toàn diện, chính xác, khoa học nguồn tài nguyên đất đai để làm cơ sở đề xuất biện pháp tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, khai thác sử dụng đất có hiệu quả cả về số lượng và chất lượng tài nguyên đất đai, phục vụ yêu cầu phát triển KT-XH trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tiếp tục xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể triển khai Đề án khai thác quỹ đất thành phố giai đoạn 2017 - 2021. Đôn đốc, nhắc nhở các doanh nghiệp khẩn trương đầu tư hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng tại dự án để bàn giao 5% - 10% quỹ đất theo quy định; kịp thời bố trí tái định cư (TĐC) cho các hộ dân có đất bị ảnh hưởng bởi các dự án. Đầu tư giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào thành phố…

Thời gian qua, công tác thu hồi đạt 100% đối với diện tích 5% - 10% quỹ đất đủ điều kiện thu hồi tại các dự án khu dân cư được ngành TN&MT nghiêm túc thực hiện. Đây là nguồn nền bố trí TĐC cho các hộ dân ảnh hưởng bởi công trình phát triển đô thị. Đặc biệt, Sở TN&MT tham mưu Thành ủy, UBND thành phố triển khai Đề án khai thác quỹ đất giai đoạn 2017-2021 nhằm thu hút đầu tư vào thành phố; tổng các nguồn thu ngân sách từ lĩnh vực TN&MT hằng năm đạt trên 1.000 tỉ đồng. Đây là một trong những nỗ lực rất lớn của ngành TN&MT để góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.

Mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Cửu Long vừa bàn giao nền TĐC thuộc Dự án Khu đô thị - TĐC Cửu Long (phường Long Hòa, quận Bình Thủy) cho Ban quản lý Dự án ODA TP Cần Thơ. Theo kế hoạch, Dự án Khu đô thị - TĐC Cửu Long sẽ bàn giao 568 nền TĐC cho thành phố, nhằm phục vụ, bố trí TĐC cho hộ dân bị ảnh hưởng bởi các công trình, dự án xây dựng, phát triển đô thị trên địa bàn. Thời gian qua, Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Cửu Long đã bàn giao nền TĐC đợt 1 là: 168 nền; đợt 2: 100 nền; đợt 3: 100 nền cho thành phố. 200 lô nền TĐC còn lại hiện đang vướng khâu giải phóng mặt bằng. Công ty sẽ tiếp tục bàn giao khi được Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Cần Thơ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng để công ty thi công hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo thiết kế được phê duyệt…

Ông Nguyễn Văn Sử, Giám đốc Sở TN&MT TP Cần Thơ, nhấn mạnh: “Thời gian tới, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với BĐKH tại TP Cần Thơ; tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH tại TP Cần Thơ giai đoạn 2015-2030 theo Quyết định số 1334/QĐ-UBND của UBND thành phố; thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH và xây dựng, cập nhật, thống kê các thông số về chất lượng môi trường không khí, nước, chất thải, tiếng ồn ở các khu vực trên địa bàn để phục vụ quản lý môi trường thông minh theo Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 11-4-1017 của Thành ủy Cần Thơ...”.

Bài, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết