15/10/2014 - 20:00

Phát huy hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

(CT)- Theo Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) TP Cần Thơ, từ đầu năm đến nay, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của sở đã tiếp nhận 260 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực TTTT, trong đó 158 hồ sơ thuộc lĩnh vực báo chí; 96 hồ sơ thuộc lĩnh vực xuất bản... Hầu hết các hồ sơ được giải quyết trước hẹn, đúng hẹn, không có hồ sơ trễ hẹn. Bên cạnh đó, Sở TTTT còn tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực TTTT do UBND thành phố ban hành theo quy định của Hiến pháp năm 2013. Qua đó, các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung phù hợp quy định của Hiến pháp, trong đó có 4 văn bản còn hiệu lực, 3 văn bản đề nghị thay thế...

Để nâng cao công tác cải cách hành chính, những tháng cuối năm 2014, Sở TTTT tăng cường công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử; rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở. Bên cạnh đó, sở tiếp tục mở lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức thuộc lĩnh vực TTTT cho cán bộ, công chức phụ trách công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh có nội dung tuyên truyền về cải cách hành chính...

H.V

Chia sẻ bài viết