23/05/2018 - 10:50

Phát huy đúng vai trò hợp tác! 

Trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), hình thức tổ chức sản xuất là một trong những tiêu chí quan trọng. Một xã xây dựng NTM phải có tổ hợp tác, hợp tác xã (HTX) hoạt động hiệu quả. Đây vừa là công cụ hỗ trợ thực hiện các tiêu chí cần đạt được, vừa là điều kiện phát huy nội lực rất hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng NTM. Bởi các HTX nông nghiệp đã phát huy được vai trò tập hợp, vận động, thay đổi cách nghĩ, cách làm cho bà con nông dân, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất và nhất là đã thực hiện tốt việc liên doanh, liên kết, bảo đảm đầu ra ổn định cho nông sản. Trên một số lĩnh vực, HTX đã mở rộng sản xuất, tạo thêm nhiều ngành nghề…; đồng thời tham gia các hoạt động xã hội trên địa bàn dân cư, xóa đói, giảm nghèo ở địa phương, giải quyết nhu cầu, lợi ích chính đáng của xã viên và người lao động… Lẽ đó, nhiều ý kiến cho rằng, phải thực hiện tốt tiêu chí này mới có thể thúc đẩy các tiêu chí khác.

Hợp tác xã Quốc Noãn, huyện Thới Lai góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nhàn rỗi ở địa phương.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các đơn vị chuyên môn, hoạt động của HTX  trên địa bàn thành phố hoạt động còn kém hiệu quả. Theo ông Lê Văn Tính, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM TP Cần Thơ, qua khảo sát từ thực tế, thành phố có 112 HTX nông nghiệp nhưng chỉ có 20% làm ăn hiệu quả, còn lại 80% không hiệu quả liên quan đến năng lực điều hành, ban quản trị… Chính vì vậy, làm thế nào để phát huy và nâng cao vai trò của HTX trong xây dựng NTM là vấn đề được các địa phương quan tâm. Theo ông Lê Văn Tính, các vấn đề trên cần có chính sách dài hạn để phát triển. Các HTX nên tập trung tập huấn, đào tạo nhân lực cho công tác quản trị điều hành. Như vậy, việc điều hành HTX mới năng động, thích ứng với cơ chế thị trường, tạo ra sự liên kết, hợp tác lẫn nhau giữa các HTX và với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho xã viên…

 Ông Nguyễn Ngọc Hè, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ, cho rằng: Xây dựng và phát triển HTX là xu thế tất yếu. Mỗi xã nên xây dựng 1 HTX, 1 tổ hợp tác hoạt động thật tốt. Đây sẽ là mô hình mẫu để nhân rộng và để người dân thấy được hiệu quả, lợi ích của HTX.

Liên minh Hợp tác xã TP Cần Thơ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tiến hành rà soát những vướng mắc, khó khăn của các hợp tác xã. Trên cơ sở đó, thực hiện hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý HTX. Đồng thời, tăng cường các giải pháp huy động vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh của các HTX nông nghiệp; phát triển mở rộng liên kết sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ...

Nhận diện được hạn chế và có những giải pháp khắc phục, hy vọng thời gian tới, Cần Thơ sẽ phát huy và nâng cao hiệu quả hoạt động các HTX.  Đây sẽ là một yếu tố và động lực cơ bản góp phần tạo nền tảng thúc đẩy quá trình xây dựng NTM của thành phố trong thời gian tới…

LẠC MẪN

Chia sẻ bài viết