Kết quả tìm kiếm cho "NTM"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 198

Nội dung cần phổ biến, tìm hiểu về xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 22-03-2011

(Sổ tay hướng dẫn XD NTM cấp xã)

Để chợ xã đạt tiêu chí <br>
chợ nông thôn mới

Để chợ xã đạt tiêu chí
chợ nông thôn mới 

Cập Nhật 08-06-2011

Xây dựng (XD) chợ nông thôn là tiêu chí số 7 của Bộ tiêu chí Quốc gia và TP Cần Thơ về nông thôn mới (NTM). Theo yêu cầu đặt ra, các chợ xã phải đạt chuẩn của Bộ XD thì mới được công nhận chợ NTM. Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát sơ bộ theo Bộ tiêu chí Quốc gia và TP Cần Thơ về NTM, hiện trên địa bàn thành phố còn 33/36 xã NTM vẫn chưa đạt tiêu chí này. Điều đó đòi hỏi sự nỗ lực đầu tư XD chợ NTM trong tiến trình XN NTM trên địa bàn TP Cần Thơ.

Còn nhiều khó khăn

Còn nhiều khó khăn 

Cập Nhật 22-06-2011

Trong Bộ tiêu chí quốc gia và TP Cần Thơ về nông thôn mới (NTM), tiêu chí thứ 6 là tiêu chí “Cơ sở vật chất văn hóa”. Theo đó, để xã nông thôn đạt tiêu chí này phải đạt 2 chỉ tiêu: Nhà văn hóa (NVH), khu thể thao xã và tỷ lệ ấp có nhà thông tin, khu thể thao ấp phải đạt chuẩn của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Theo kết quả khảo sát sơ bộ của ngành hữu quan, hiện nay, toàn thành phố chỉ có 39 NVH nhưng các NVH này chưa đạt chuẩn NTM...

Những yêu cầu cấp thiết

Những yêu cầu cấp thiết 

Cập Nhật 09-11-2011

Ngày 4-6-2010, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 800/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng (XD) nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2020 (QĐ 800). Trước đó, ngày 16-4-2009, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 491/QĐ-TTg về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về NTM (bao gồm 19 tiêu chí)... triển khai công tác XD NTM, đến nay, các địa phương trong vùng ĐBSCL đã đạt được nhiều kết quả cơ bản. Tuy nhiên, còn nhiều khó khăn, bất cập nảy sinh cần sự quan tâm giải quyết của các ngành hữu quan...

Cần tiếp tục gỡ khó

Cần tiếp tục gỡ khó 

Cập Nhật 11-12-2012

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) TP Cần Thơ, phát huy những kết quả đạt được từ những năm trước, chương trình xây dựng nông thôn mới (XD NTM) trên địa bàn thành phố đã tạo được những bước chuyển biến tích cực, góp phần thay đổi dần bộ mặt nông thôn, từng bước cải thiện đời sống của người nông dân. Dù vậy, công cuộc XDNTM ở thành phố vẫn còn nhiều khó khăn cần nhiều giải pháp khắc phục trong thời gian tới…

Thới Đông hướng đến

xã nông thôn mới kiểu mẫu

Thới Đông hướng đến xã nông thôn mới kiểu mẫu  

Cập Nhật 28-12-2017

Thới Đông là xã vùng ven của huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, Thới Đông đã hoàn thành tất cả 19 tiêu chí theo Bộ Tiêu chí TP Cần Thơ về NTM.

Tag: Thới Đông, nông thôn mới, Bộ Tiêu chí TP Cần Thơ về NTM

Phát huy đúng vai trò hợp tác!

Phát huy đúng vai trò hợp tác!  

Cập Nhật 23-05-2018

Trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, hình thức tổ chức sản xuất là một trong những tiêu chí quan trọng. Một xã xây dựng NTM phải có tổ hợp tác, hợp tác xã hoạt động hiệu quả.

Tag: xây dựng nông thôn mới, tổ chức sản xuất, NTM, tổ hợp tác, hợp tác xã, lao động nhàn rỗi

Bồi đắp những giá trị văn hóa...

Bồi đắp những giá trị văn hóa...  

Cập Nhật 21-04-2020

Xây dựng nông thôn mới (NTM) không chỉ là câu chuyện xây dựng hạ tầng, nâng cao thu nhập... mà còn là bồi đắp các giá trị văn hóa trong từng gia đình, thôn xóm, vùng quê.

Tag: Bồi đắp những giá trị văn hóa, Xây dựng nông thôn mới (NTM), TP Cần Thơ

Động lực phát triển từ nông thôn mới

Động lực phát triển từ nông thôn mới  

Cập Nhật 07-07-2020

Vừa qua, Đoàn công tác liên ngành Trung ương đến thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM) tại huyện Thới Lai và thống nhất huyện hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM.

Tag: nông thôn mới, kết quả xây dựng nông thôn mới tại huyện Thới Lai, huyện NTM

Nâng tầm diện mạo nông thôn

Nâng tầm diện mạo nông thôn  

Cập Nhật 28-07-2020

Với quan điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) theo hướng chuyển từ lượng sang chất, năm 2020, bên cạnh nâng chất các tiêu chí NTM, TP Cần Thơ xây dựng hoàn thành 5 xã NTM nâng cao và 5 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao.

Tag: Nâng tầm diện mạo nông thôn, TP Cần Thơ, xã NTM nâng cao