02/06/2012 - 18:21

Phát động Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

(TTXVN)- Với chủ đề “Hướng tới loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con vào năm 2015”, ngày 2-6, Bộ Y tế phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ phát động Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2012. Theo thống kê của các cơ quan chức năng, tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm phụ nữ mang thai của cả nước là 0,25%; tỷ lệ lây truyền từ mẹ sang con trung bình từ 30-40%; mỗi năm cả nước có khoảng 2.000 trẻ em sinh ra bị nhiễm HIV.

Trong tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, các địa phương sẽ tập trung vào hoạt động truyền thông, cung cấp dịch vụ chăm sóc, điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; phấn đấu ít nhất có 80% số phụ nữ từ 15-49 tuổi được tiếp cận với các thông tin về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; tăng tỷ lệ phụ nữ mang thai được tư vấn, làm xét nghiệm HIV và quay lại nhận kết quả xét nghiệm trong thời kỳ mang thai lên 30%; tăng số phụ nữ mang thai được điều trị dự phòng sớm (từ tuần thứ 14) lên 30%; tăng gấp đôi số trẻ sinh ra từ các bà mẹ nhiễm HIV được điều trị dự phòng và được cung cấp sữa thay thế so với bình quân chung hàng tháng...

Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2012 được triển khai trong cả nước nhằm huy động sự tham gia của toàn xã hội vào các hoạt động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Đây là dịp để tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và cũng như phụ nữ mang thai, tạo cơ hội cho phụ nữ mang thai tiếp cận sớm các dịch vụ phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con... từ đó góp phần thực hiện thành công mục tiêu “Loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con vào năm 2015” của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam đã cam kết thực hiện.

Chia sẻ bài viết