10/03/2018 - 18:24

Phân kỳ đầu tư Dự án Kè bờ sông Cần Thơ-Ứng phó biến đổi khí hậu TP Cần Thơ giai đoạn 2018-2022

(CT)- UBND TP Cần Thơ vừa có công văn số 720/UBND-XDĐT gửi đến Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) về ý kiến đối với các khuyến nghị của AFD về Dự án Kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu TP Cần Thơ. Trước đó, UBND TP Cần Thơ đã nhận được văn bản của Giám đốc AFD Hà Nội về việc đề xuất phân kỳ giai đoạn triển khai Dự án Kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu TP Cần Thơ do AFD tài trợ.

Theo nội dung công văn số 720/UBND-XDĐT, qua rà soát và dự kiến phương án phân đoạn đầu tư và khả năng cân đối bố trí nguồn vốn đối ứng để thực hiện dự án này, UBND TP Cần Thơ có kế hoạch triển khai dự án dự kiến như sau: Dự án Kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu TP Cần Thơ có tổng chiều dài toàn tuyến công trình là 5.160m được chia thành 4 gói thầu và các phân đoạn để thực hiện đầu tư theo hình thức cuốn chiếu từng năm. Cụ thể: năm 2018, tập trung thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đoạn kè bờ trái (gói thầu số 4) chiều dài dự kiến 1.230,73m; đồng thời thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng đoạn kè bờ phải (gói thầu số 2) chiều dài dự kiến 1.364m. Năm 2019, khởi công xây dựng đoạn kè bờ trái (gói thầu số 4); đồng thời thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng đoạn kè bờ trái (gói thầu số 3) chiều dài dự kiến 1.219,27m; đối với đoạn kè bờ phải (gói thầu số 2) thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng còn lại và khởi công xây dựng. Năm 2020, thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng còn lại và khởi công xây dựng đoạn kè bờ trái (gói thầu số 3); đối với Đoạn kè bờ phải (gói thầu số 1) chiều dài dự kiến 1.346m thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Năm 2021, tiếp tục thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng còn lại đoạn kè bờ phải (gói thầu số 1) và khởi công xây dựng. Năm 2022, hoàn tất công tác thi công xây dựng và thực hiện các thủ tục quyết toán, kết thúc dự án.

Hiện nay, tổng vốn đối ứng của dự án dự kiến điều chỉnh là 658,9 tỉ đồng,  tăng 317,82 tỉ đồng so với quyết định phê duyệt ban đầu, nguyên nhân tăng chủ yếu là tăng chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Thành phố cũng dự kiến bố trí vốn đầu tư cho dự án theo từng năm triển khai dự án: năm 2018 vốn ODA không hoàn lại 3,6 tỉ đồng và vốn đối ứng hơn 174 tỉ đồng; năm 2019 vốn ODA hơn 149,46 tỉ đồng, vốn ODA không hoàn lại 3,6 tỉ đồng và vốn đối ứng hơn 183,44 tỉ đồng; năm 2020 vốn ODA hơn 159,42 tỉ đồng và vốn đối ứng hơn 200,6 tỉ đồng; năm 2021 vốn ODA hơn 112,76 tỉ đồng và vốn đối ứng hơn 89,18 tỉ đồng; năm 2022 vốn ODA hơn 40,84 tỉ đồng và vốn đối ứng hơn 8,31 tỉ đồng. Năm 2018, TP Cần Thơ cũng đã bố trí 150 tỉ đồng vốn đối ứng từ ngân sách địa phương cho dự án để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

 ANH KHOA

Chia sẻ bài viết