21/05/2016 - 15:33

Nỗ lực tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế

Xác định trách nhiệm, công khai, minh bạch chương trình hành động của thành phố để cho doanh nghiệp- đối tượng thụ hưởng hiểu rõ sự quyết tâm tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch từ bộ máy công quyền. Đó là yêu cầu của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống tại cuộc họp đóng góp cho chương trình hành động của UBND thành phố về thực hiện Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28-4-2016 (Nghị quyết 19) về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2016-2017, định hướng đến năm 2020.

Cải thiện môi trường kinh doanh

Cải thiện môi trường kinh doanh, tăng thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đồng thời cải cách toàn diện các quy định về điều kiện kinh doanh, về quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu, phù hợp với thông lệ quốc tế… Đây là những vấn đề đòi hỏi sự nhập cuộc và phối hợp tốt giữa các sở, ban ngành, cùng quận huyện. Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết 19 năm 2015 (Nghị quyết 19/2015/NQ-CP ngày 12-3-2015 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2015-2016), TP Cần Thơ đã đề ra nhiều chương trình hành động cụ thể và đã đạt kết quả bước đầu về cải thiện chỉ số PCI (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh). Cụ thể, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết 19 năm 2015 của Chính phủ gắn với nâng cao chỉ số PCI của thành phố, trong đó, xác định 9 nhiệm vụ và 62 nội dung công việc chủ yếu, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC). Thông qua các buổi đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với các doanh nghiệp (DN) định kỳ hằng tháng đã góp phần tháo gỡ khó khăn cho DN, kết nối DN với ngân hàng. Đặc biệt, Tổ hỗ trợ DN của thành phố đã chủ động tiếp cận DN, lắng nghe ý kiến của DN để làm tốt công tác tham mưu cho thành phố trong hỗ trợ DN phát triển bền vững.

DN rất cần môi trường đầu tư, kinh doanh công khai, minh bạch (Trong ảnh: Sản xuất puly cao su tàu đánh cá tại DNTN Trí Tuệ, TP Cần Thơ). Ảnh: CTV

Theo đánh giá của UBND thành phố, đến nay, thành phố đã hoàn thành 53/62 nội dung công việc theo Kế hoạch số 63. Nổi bật nhất trong năm 2015 là thời gian đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký DN được rút ngắn, còn ở mức thấp nhất trong hơn 10 năm qua. Thời gian để chuẩn bị và hoàn tất sửa đổi nội dung đăng ký DN cũng giảm từ 10 ngày xuống còn 3 ngày làm việc. Chi phí thời gian thực hiện các thủ tục hành chính được DN ghi nhận có cải thiện tích cực. Trung bình các thủ tục giấy tờ đơn giản hơn (51,42% DN đánh giá), DN không phải đi lại nhiều lần (62,60%), cán bộ công chức làm việc hiệu quả (72,95%), thân thiện và nhiệt tình (62,81%). Thời gian kiểm tra, thanh tra thuế đã giảm đáng kể từ 8 giờ xuống còn 4,5 giờ cho một cuộc thanh tra (mức thấp nhất trong vòng 3 năm qua). Theo đại diện Cục Thuế TP Cần Thơ, thực hiện Nghị quyết 19 thời gian qua đã tạo thuận lợi rất nhiều cho DN. Đặc biệt giảm chi phí thời gian tuân thủ pháp luật thuế cho DN rất lớn, nếu năm 2015 số giờ nộp thuế trong năm của DN là 167 giờ thì đến cuối năm 2015, số giờ nộp thuế giảm còn 117 giờ/năm. Đây là số giờ nộp thuế bằng với các nước ASEAN 4. Về kê khai thuế điện tử, đến cuối năm 2015 có 6.265 DN thực hiện (đạt tỷ lệ 100%),…

Ông Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố cho biết: "Môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố đã có những cải thiện nhất định, cộng đồng DN đánh giá cao tính năng động của lãnh đạo thành phố. Năm 2015, PCI của thành tăng một bậc (hạng 14/63 tỉnh, thành cả nước) và xếp trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành "Khá". Tuy nhiên, vẫn còn một số sở, ngành, cơ quan có liên quan và UBND quận, huyện chưa tích cực triển khai và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ về kết quả thực thi". Một thực tế khác, theo đánh giá của UBND thành phố, người đứng đầu một số sở, ngành, cơ quan liên quan và địa phương còn xem Nghị quyết 19, Kế hoạch triển khai Nghị quyết 19 còn mang tính phong trào, nên chưa nắm vững mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ đề ra để có sự quan tâm đúng mức; công tác chỉ đạo chưa quyết liệt; công tác kiểm tra, giám sát thiếu chặt chẽ. Thủ tục hành chính đã được cải cách đáng kể, song vẫn còn phức tạp. Do đó, để có môi trường kinh doanh, đầu tư công khai, minh bạch và tạo được sức hút mới cho DN, cần cái nắm tay thật chặt giữa các cơ quan công quyền nhằm tạo nên sức mạnh cải cách.

Chủ động để hội nhập

Kế thừa và phát huy kết quả đạt được của Nghị quyết 19 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28-4-2016 (Nghị quyết 19) về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2016-2017, định hướng đến năm 2020. Nghị quyết 19 thể hiện sự quyết tâm mang tính chất định hướng dài hạn 5 năm, từ năm 2016 đến 2020 của Chính phủ trong việc cải thiện cả về điểm số và vị trí xếp hạng về môi trường kinh doanh. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2017 đạt mức trung bình của nhóm nước ASEAN 4 trên một số chỉ tiêu về năng lực cạnh tranh thuộc nhóm chỉ số nâng cao hiệu quả. Đến năm 2020 môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh đạt mức trung bình của các nước ASEAN 3 trên một số chỉ tiêu thông lệ quốc tế; trong đó, tập trung vào một số chỉ tiêu về khởi sự DN, thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan dưới 70 ngày, thời gian tiếp cận điện năng đối với điện trung áp dưới 33 ngày, thời gian đăng ký quyền sở hữu và sử dụng tài sản dưới 10 ngày, thời gian nộp thuế là 110 giờ/năm và bảo hiểm xã hội là 45 giờ/năm…

Thực hiện Nghị quyết 19 năm 2016 của Chính phủ, TP Cần Thơ đã xây dựng chương trình hành động cụ thể. Theo dự thảo chương trình hành động của thành phố, trọng tâm của kế hoạch là cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các thành phần kinh tế mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, đẩy mạnh CCHC, phấn đấu TP Cần Thơ được đánh giá là "Nhóm địa phương có chất lượng điều hành tốt"… Theo ông Nguyễn Minh Toại, Giám đốc Sở Công thương thành phố, Nghị quyết 19 là cơ sở để tạo lập môi trường kinh doanh thông thoáng cho DN, sở rất quan tâm vấn đề này đã chỉ đạo bộ phận "một cửa" thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính trong làm hồ sơ cho DN, đặc biệt là thủ tục cấp C/O được giải quyết nhanh chóng, không có tồn đọng; hay thời gian tiếp cận điện năng đối với điện trung áp, khi DN nộp hồ sơ được sở hướng dẫn trình tự nhanh chóng, trong 5 tháng đầu năm 2016, sở đã tiếp nhận 8 hồ sơ và giải quyết đạt 100% đúng hạn. Còn theo đại diện Bảo hiểm Xã hội TP Cần Thơ, cơ chế chính sách về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) còn nhiều phức tạp, thủ tục giải quyết cũng nhiêu khê, nhưng BHXH đã nỗ lực rất lớn trong cải cách thủ tục hành chính, năm 2014 có 263 thủ tục liên quan đến BHXH, BHYT thì đến cuối năm 2015 còn 115 thủ tục và đến năm 2016 còn 39 thủ tục. Đại diện Sở Xây dựng thành phố cho rằng, thời gian cấp phép xây dựng có thể rút ngắn xuống còn không quá 16 ngày làm việc…

"Đông tay vỗ nên kêu", đó là sức mạnh tập thể khi có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan công quyền. Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban ngành, UBND quận, huyện trong chức năng, nhiệm vụ của mình phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các giải pháp để góp phần cải thiện môi trường kinh doanh của thành phố. Chương trình hành động phải được công khai cho DN biết để thấy sự nỗ lực và quyết tâm của thành phố. Đồng thời phải thực hiện báo cáo định kỳ các kết quả đã thực hiện, chưa thực hiện, những điểm vướng mắc… có cơ chế giám sát, kiểm tra chương trình hành động để thúc đẩy, uốn nắn kịp thời những sai lệch. Xác định nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng kế hoạch hành động cụ thể nhằm đạt các chỉ tiêu mà Nghị quyết 19 đã đề ra.

Bài, ảnh: Gia Bảo

Chia sẻ bài viết