12/07/2017 - 22:01

Nỗ lực ngăn chặn khai thác cát trái phép

Ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết: "Ngoài hoạt động tăng cường kiểm tra, xử lý, thành phố sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản; phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tham gia tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động khai thác, kinh doanh cát trái phép. Bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia, trang thiết bị, phương tiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, không để phát sinh vụ việc phức tạp, các hành vi gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ...".
Chia sẻ bài viết