24/06/2014 - 22:01

BÌNH THỦY

Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2014

Bình Thủy được xem là quận công nghiệp của TP Cần Thơ, mặc dù vẫn còn chịu nhiều ảnh hưởng khó khăn chung của tình hình kinh tế, nhưng nhờ sự lãnh đạo và chỉ đạo sâu sát, kịp thời của lãnh đạo thành phố và quận Bình Thủy, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014 của quận đạt và vượt kế hoạch. Từ kết quả khả quan này, quận Bình Thủy đã đề ra nhiều giải pháp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trong năm nay.

Kết quả khả quan

Năm 2014, xác định rõ tính chất quan trọng của nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, UBND quận Bình Thủy đã tập trung điều hành, chỉ đạo các phòng, ban, ngành và địa phương tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ gắn với việc phát động các đợt thi đua nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn... Chính vì thế, dù trong tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng đến nay nhiều chỉ tiêu kinh tế đã đạt và vượt kế hoạch đề ra như: tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp duy trì ổn định, thu ngân sách đạt khá... Đời sống của các hộ nghèo, các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội... cũng được quan tâm và chăm lo kịp thời. Việc tiết kiệm chi tiêu công, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, tiết kiệm điện năng được các đơn vị chủ động thực hiện.

Sản xuất cá tra xuất khẩu tại Công ty TNHH Công nghiệp thủy sản miền Nam, Khu công nghiệp Trà Nóc 2, quận Bình Thủy. 

Hiện nay, trên địa bàn quận Bình Thủy có 614 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, vốn đầu tư 1.010 tỉ đồng, giá trị sản xuất được 10.073 tỉ đồng, đạt 68,99% kế hoạch năm 2014. Ngành thương mại - dịch vụ có 4.402 cơ sở, cung ứng đa dạng các loại hàng hóa. Trong sản xuất nông nghiệp, thủy sản, đẩy mạnh chương trình “tam nông”, hỗ trợ phát triển 3 phường (Long Hòa, Long Tuyền, Thới An Đông) theo tiêu chí nông thôn mới; sản lượng lúa thu hoạch được 11.673 tấn, đạt 66,6%; sản lượng trái cây đạt 8.559 tấn, đạt 71,32%; sản lượng thủy sản 8.150 tấn, đạt 67,66% kế hoạch năm 2014. Công tác giám sát đồng ruộng, vệ sinh phòng chống dịch bệnh được quan tâm, đồng thời thường xuyên kiểm tra, gia cố đê bao các cồn trên sông Hậu và thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão…

Thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác các nguồn thu và minh bạch, kiểm soát chặt chẽ trong chi ngân sách, 6 tháng đầu năm tổng thu ngân sách đạt 96,669 tỉ đồng, đạt 62,98% chỉ tiêu thành phố giao. Kết cấu hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư và có nhiều chuyển biến tích cực. Quận thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; trật tự kỷ cương đô thị cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Các hoạt động văn hóa xã hội, các chính sách an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách cũng được quận quan tâm và thực hiện tốt. Hệ thống trường lớp được đầu tư mở rộng và xây dựng theo hướng kiên cố hóa đi đôi với việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đáp ứng tốt nhu cầu học tập của nhân dân trên địa bàn. Tính đến nay, quận có 11/28 trường đạt chuẩn quốc gia, 8/8 phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Ngành du lịch cũng có những bước phát triển mạnh, từ đầu năm đến nay, các khu di tích văn hóa lịch sử của quận đã đón khoảng 77.000 khách du lịch (trong đó 17.000 lượt khách nước ngoài) đến tham quan. Công tác y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được cải thiện theo hướng nâng cao chất lượng. Hiện 8/8 trạm y tế phường đều có bác sĩ, trong đó 7/8 phường được công nhân đạt chuẩn quốc gia về y tế và phấn đấu đến cuối năm 8/8 phường đều đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Cải cách hành chính cũng được quan tâm nâng cao chất lượng, hiện nay 100% đội ngũ cán bộ, công chức “1 cửa” cấp quận và phường đều đạt chuẩn theo qui định. Hiện quận đang triển khai việc trả hồ sơ theo địa chỉ yêu cầu của người dân trong lĩnh vực kinh doanh và cấp mã số thuế. Đồng thời, chuẩn bị các thủ tục để mở rộng đối với lĩnh vực cấp phép xây dựng và tư pháp hộ tịch. Triển khai áp dụng quy trình ISO 9001:2008 đối với tất cả các thủ tục theo Đề án 30 và đã được chứng nhận đối với các phòng, ban quận và 8/8 phường. Bên cạnh đó, quận xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm xử lý hồ sơ đất đai, triển khai kế hoạch niêm yết hồ sơ hành chính đến tận khu vực; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hẹn đạt 100% như cam kết.

Phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra

Theo UBND quận Bình Thủy, bên cạnh những kết quả nêu trên, công tác thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua trên địa bàn vẫn còn một số hạn chế nhất định như, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế tuy đi đúng hướng nhưng vẫn còn chậm và chưa có điểm nhấn nổi bật; vi phạm trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị, tai nạn giao thông chết người còn xảy ra; tình trạng ô nhiễm môi trường còn xảy ra ở một số điểm; tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản, công tác giải phóng mặt bằng, khởi công mới một số công trình còn chậm so với kế hoạch…

Để hoàn thành chỉ tiêu đặt ra, thời gian tới quận Bình Thủy tập trung chỉ đạo một số công tác trọng điểm như: tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp thương mại, dịch vụ - nông nghiệp đô thị. Triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích, thu hút đầu tư và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện công tác kiểm soát, quản lý thị trường nhằm ngăn chặn kịp thời các hiện tượng đầu cơ nâng giá. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về chương trình tam nông, phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị. Tăng cường công tác thu thuế và quản lý chặt chẽ, tiết kiệm việc chi ngân sách. Thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch trên địa bàn, kịp thời kiến nghị thành phố điều chỉnh hoặc hủy những quy hoạch không còn phù hợp; kiểm tra đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh các tiến độ thi công; thực hiện trật tự kỷ cương đô thị kết hợp với đề án “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị”. Thực hiện tốt công tác chăm lo giáo dục, tích cực trong việc vận động xã hội hóa đảm bảo an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ông Lê Tâm Niệm, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, cho biết: “Trong những tháng cuối năm quận Bình Thủy thực hiện kiên quyết, đồng bộ các giải pháp kiểm tra, thanh tra, giám sát trách nhiệm thủ trưởng các cơ quan, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tiếp tục thực hiện đề án đổi mới công tác tiếp công dân để giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo của công dân theo luật định. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong giải quyết công việc, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh ở địa phương”.

Bài, ảnh: NAM HƯƠNG

Chia sẻ bài viết