26/11/2021 - 20:38

Ninh Kiều: Tỷ lệ đảng viên trong lực lượng Dân quân tự vệ đạt 35,4% 

Huấn luyện dân quân ở Ban Chỉ huy Quân sự quận Ninh Kiều.

(CT) - Theo Ban Chỉ huy Quân sự quận Ninh Kiều, năm 2021, công tác xây dựng lực lượng thường trực, Dự bị động viên (DBÐV), Dân quân tự vệ (DQTV) được đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đạt số lượng và chất lượng. Ðơn vị thường xuyên rà soát sắp xếp, kiện toàn tổ chức biên chế lực lượng vũ trang quận đúng quy định; làm tốt công tác phúc tra, đăng ký, quản lý nguồn, sắp xếp quân nhân dự bị vào các đơn vị DBÐV. Ðến nay, đơn vị sắp xếp, biên chế quân nhân dự bị vào các đơn vị DBÐV đạt 100%, đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 89,7%; đảng viên đạt 15%. Bên cạnh đó, lượng DQTV được xây dựng đúng Thông tư 77 của Bộ Quốc phòng, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV đạt 35,4%.

Năm 2021, lực lượng vũ trang quận Ninh Kiều thực hiện hiệu quả công tác tuyển quân, huấn luyện; tham gia phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện chính sách hậu phương quân đội… Lực lượng Quân sự và Công an chủ động phối hợp tuần tra được 4.189 cuộc, có 16.543 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý hàng trăm vụ việc vi phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự xã hội trên địa bàn.

Tin, ảnh: CHUNG CƯỜNG

 

Chia sẻ bài viết