27/07/2012 - 20:15

DƯỢC SĨ NGÔ HÙNG CA, PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TP CẦN THƠ:

Những điều cần lưu ý trong công tác đấu thầu thuốc

Sở Y tế TP Cần Thơ vừa triển khai quy trình đấu thầu mua thuốc phục vụ điều trị (trong năm tài chính 2013) tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố theo quy định mới của Bộ Y tế. Làm thế nào để công tác đấu thầu đạt yêu cầu về thời gian, đảm bảo thuận lợi cho các bệnh viện, xung quanh vấn đề này, Dược sĩ Ngô Hùng Ca, Phó giám đốc Sở Y tế, cho biết:


 
Công tác đấu thầu cung ứng thuốc trong năm 2013 được thực hiện theo tinh thần Thông tư Liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC do Liên bộ Y tế - Tài chính ban hành ngày 19-1-2012. Thông tư quy định các cơ sở y tế sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm y tế đều phải thực hiện theo quy định đấu thầu thuốc tập trung. Do vậy, Sở Y tế đã mời các bệnh viện tư nhân trong thành phố tham gia đấu thầu thuốc, vì hiện nay các bệnh viện tư nhân đều hợp đồng khám chữa bệnh ban đầu cho bệnh nhân dùng thẻ bảo hiểm y tế.

* Bệnh viện lập danh mục thuốc dự thầu theo cơ sở nào, thưa ông?

- Các bệnh viện có thể lập danh mục thuốc dự thầu căn cứ trên danh mục thuốc do bệnh viện sử dụng trong năm 2012 hoặc theo danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu do Bộ Y tế quy định sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán (Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BYT ngày 11-7-2011).

* Làm thế nào để công tác đấu thầu đảm bảo khách quan?

- Công tác đấu thầu thuốc được thực hiện theo tinh thần công khai, dân chủ và tập trung, cụ thể: Các đơn vị phải gởi danh mục - dự trù thuốc về Sở Y tế bằng văn bản kèm dữ liệu chép qua đĩa CD. Trong đó, phải có biên bản họp Hội đồng mua thuốc tại cơ sở; Quyết định phê duyệt (của thủ trưởng đơn vị) danh mục, số lượng và giá kế hoạch từng mặt hàng trong từng gói thầu do hội đồng thông qua. Theo đó, Sở Y tế sẽ tổng hợp nhu cầu chung của các đơn vị để xây dựng danh mục mời thầu và hồ sơ mời thầu, không hạn chế số nhà thầu tham dự đấu thầu.

Về phía Sở Y tế, ngoài Ban chỉ đạo chung, gồm Ban Giám đốc Sở, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành phố và Trưởng phòng, ban của Sở còn có tổ Chuyên gia xét thầu có đại diện Bảo hiểm xã hội thành phố, các bệnh viện, trung tâm chuyên khoa và tổ Thẩm định (không tham gia xét thầu).

* Ông có thể cho biết phương thức đấu thầu mua thuốc và giá bán một bộ hồ sơ mời thầu?

- Phương thức đấu thầu được xét trên một túi hồ sơ do doanh nghiệp nộp theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Trong đó, nhà thầu phải thực hiện tách bạch phần tài liệu pháp lý và tài liệu kỹ thuật để thuận tiện cho công tác đánh giá năng lực nhà thầu. Việc mở thầu được tiến hành một lần. Xét thầu theo từng gói thầu và từng mặt hàng trong mỗi gói thầu: đối với cơ sở y tế tuyến quận, huyện, thành phố. Xét thầu trọn gói: Đối với tuyến y tế cơ sở (trạm y tế xã, phường, thị trấn).

- Theo quy định của Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 5-5-2008, hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật xây dựng, giá 1 bộ hồ sơ mời thầu là 1.000.000 đồng.

* Trường hợp nào sẽ bị hủy đấu thầu, thưa ông?

* Tiến trình tổ chức đấu thầu thuốc sử dụng cho năm 2013

- Các đơn vị gởi dự trù nhu cầu sử dụng thuốc về phòng Quản lý Dược, chậm nhất là ngày 15-8-2012, để xây dựng danh mục mời thầu và hồ sơ mời thầu.
- Xây dựng kế hoạch đấu thầu mua thuốc năm 2013, trình UBND TP Cần Thơ phê duyệt trong khoảng từ 25-8 đến 10-9-2012.
- Đăng thông báo đấu thầu trên Báo Cần Thơ từ ngày 25 đến 30-9-2012.
- Phát hành hồ sơ mời thầu từ 10-10-2012.
- Mở thầu, xét thầu từ ngày 25-10 đến ngày 20-11-2012
- Thẩm định kết quả xét thầu từ ngày 25-11 đến ngày 10-12-2012.
- Thẩm định kết quả đấu thầu khoảng giữa tháng 12-2012.
- Thông báo và gởi kết quả trúng thầu đến các nhà thầu và các đơn vị vào cuối tháng 12-2012.  

- Khi mặt hàng trong gói thầu có giá (của tất cả các nhà thầu tham dự) cao hơn giá kế hoạch. Trường hợp này, sở sẽ thông báo bằng văn bản không có nhà thầu trúng thầu, hủy đấu thầu đối với mặt hàng đó để tổ chức đấu thầu lại. Hoặc để đảm bảo nguồn thuốc phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh trong các cơ sở y tế, sở sẽ quyết định lựa chọn mặt hàng trúng thầu, nếu đáp ứng: Giá mặt hàng không vượt giá tối đa do Bộ Y tế công bố tại thời điểm gần nhất. Trường hợp chưa có khung giá tối đa thì chọn trên cơ sở giá bán buôn kê khai, kê khai lại còn hiệu lực.

* Trường hợp trúng thầu, nhà thầu phải thực hiện các thủ tục gì để được bán buôn cho các cơ sở y tế thưa ông?

- Kết quả trúng thầu sẽ được Sở Y tế thông báo bằng văn bản đến các nhà thầu, kèm theo kế hoạch thương thảo hoàn thiện hợp đồng. Trong thời hạn 15 ngày tiếp theo, nhà thầu phải gởi cho Sở Y tế thư chấp thuận thương thảo hoàn thiện hợp đồng (nộp tại phòng Nghiệp vụ Dược - Sở Y tế) và Bảo đảm thực hiện hợp đồng (nộp tại phòng Kế hoạch Tài chính - Sở Y tế). Sở Y tế sẽ cung cấp dữ liệu chi tiết của từng mặt hàng theo số lượng các đơn vị đã dự trù, để các đơn vị trực tiếp ký kết hợp đồng mua thuốc với các nhà thầu.

* Xin cảm ơn ông!

ĐÌNH KHÔI (thực hiện)

Chia sẻ bài viết