12/11/2018 - 05:51

Những chuyển biến bước đầu 

Hai năm qua, các tập thể, cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai đã nêu cao ý thức trách nhiệm giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; nghiêm túc khắc phục khuyết điểm; thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Nhờ vậy, Đảng bộ không có trường hợp vi phạm phải thi hành kỷ luật, công tác xây dựng nông thôn mới đạt kế hoạch đề ra... Đạt được kết quả này một phần do Đảng bộ xã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị 05).


Xã Trường Xuân B đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Đảng bộ xã Trường Xuân B có 14 chi bộ, 154 ĐV. Hai năm qua, Đảng ủy xã đã tuyên truyền, quán triệt sâu rộng nội dung NQTW4 khóa XII, Chỉ thị 05 trong CB, ĐV và nhân dân; chỉ đạo các tập thể xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức cho CB, ĐV cam kết, đăng ký thực hiện nghị quyết, chỉ thị quan trọng này. Theo đồng chí Nguyễn Việt Triều, Bí thư Đảng ủy xã, một trong những chuyển biến rõ nét là nhiều CB, ĐV đã khắc phục tốt hạn chế, khuyết điểm, ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ.

Điển hình như CB, ĐV ở bộ phận một cửa xã khắc phục tình trạng đi trễ về sớm, nhã nhặn hơn trong tiếp xúc với nhân dân, giải quyết thủ tục hành chính đúng hẹn; đội ngũ CB các đoàn thể có sự đổi mới phương pháp làm việc, sâu sát với địa bàn dân cư để tuyên truyền, vận động nhân dân trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước và hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế... Nhiều CB lãnh đạo, quản lý bám sát địa bàn dân cư để phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Trần Việt Cường, Đảng ủy viên, CB tổ chức - văn phòng Đảng ủy, nói: “Tôi được phân công chỉ đạo toàn diện ấp Thới Thanh A. Trước đây, do sắp xếp công việc chưa khoa học nên tôi ít đến ấp. Khắc phục khuyết điểm này, hai năm qua, tôi sắp xếp công việc chuyên môn hợp lý, mỗi tuần đến ấp một lần để cùng CB, ĐV trong ấp thực hiện các phong trào. Qua đó, góp phần vận động bao phủ bảo hiểm y tế đạt 85% dân số; nâng cấp 3.000m đường giao thông; xây dựng 4.500m hàng rào, cột cờ…”.

Thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05, hầu hết CB, ĐV đã ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ, phong trào, nhất là trong công tác xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Phạm Phước Lộc, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Trường Thuận, cho biết: Cam kết thực hiện NQTW4 và đăng ký thực hiện Chỉ thị 05, tất cả 12 ĐV trong chi bộ không chỉ tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, mà còn phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện công tác. Từ đó, tỷ lệ độ bao phủ bảo hiểm y tế hằng năm của ấp luôn đạt chỉ tiêu trên giao, riêng năm 2018 đạt 85%; nhân dân trong ấp đã hiến đất, di dời hàng rào và vật kiến trúc cùng Nhà nước nâng cấp, tráng bê tông 2.800m đường; chỉnh trang hàng rào, làm cột cờ trên tuyến đường gần 3.000m. Nhiều CB, ĐV quan tâm hỗ trợ vay vốn, cách làm ăn nên có 5/11 hộ thoát nghèo... Còn đồng chí Trần Văn Đức, Bí thư Chi bộ ấp Trường Khương A, nói: “Thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05, các ĐV đã phát huy tinh thần trách nhiệm tuyên truyền, vận động nhân dân hiến 6.400m2 đất cùng Nhà nước nâng cấp 3.200m đường. Các ĐV trong chi bộ đã vận động thành lập Hợp tác xã nông nghiệp Thạnh Thắng, bước đầu hợp tác xã đã cung cấp lúa giống và bao tiêu sản phẩm cho 50ha lúa của nhân dân trong ấp”...    

 Đồng chí Nguyễn Việt Triều, Bí thư Đảng ủy xã, khẳng định: Với nỗ lực của CB, ĐV, 2 năm qua, nhiều mặt công tác của xã có sự chuyển biến tích cực. Đảng bộ xã đạt trong sạch vững mạnh và không có ĐV vi phạm. Kinh tế - xã hội có bước phát triển, với nhiều mô hình kinh tế hiệu quả được nhân rộng, như: trồng thanh long ruột đỏ, cải tạo vườn kém hiệu quả, nuôi cá… Nhờ đó, đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt hơn 42 triệu đồng, hộ nghèo giảm xuống còn 3,64%; có hơn 11.000m đường giao thông được nâng cấp, nhiều công trình phúc lợi được đầu tư xây dựng khang trang làm thay đổi diện mạo nông thôn; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 85% dân số… Cuối tháng 11 này xã sẽ tổ chức lễ ra mắt xã văn hóa - nông thôn mới.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Trường Xuân B