26/05/2020 - 10:59

Những bước chuyển mới ở phường Lê Bình 

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ phường Lê Bình, quận Cái Răng lãnh đạo hệ thống chính trị đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII vào cuộc sống bằng nhiều phong trào thi đua yêu nước thiết thực. Qua đó, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng bộ vững mạnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đã đề ra.

Cổng chào khu vực Yên Trung được xây dựng từ nguồn xã hội hóa góp phần tạo mỹ quan đô thị Lê Bình khang trang. 

Theo đồng chí Nguyễn Thái Bảo, Bí thư Đảng ủy phường, Đảng ủy phường đã đoàn kết, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết. Đảng ủy phường tổ chức triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng với 98,59% đảng viên tham gia học tập; triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TW gắn Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Qua đó, tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra, giám sát được quan tâm. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ phường kết nạp 73 đảng viên, đạt 121,67% chỉ tiêu...

Đảng bộ phường lãnh đạo tập trung phát huy thế mạnh, tạo điều kiện phát triển thương mại, dịch vụ, sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Đến nay, toàn phường có 2.340 hộ kinh doanh cá thể, tăng 599 cơ sở so với cùng kỳ. Dịch vụ nhà trọ, du lịch phát triển mạnh, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Phường có 66 hộ sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, phát triển theo hướng đa dạng hóa ngành nghề, đổi mới công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm...

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy phường xây dựng Nghị quyết số 39-NQ/ĐU lãnh đạo công tác quản lý và chỉnh trang đô thị phường Lê Bình giai đoạn 2016-2020. Bên cạnh sự hỗ trợ đầu tư của cấp trên và từ ngân sách phường, nhân dân đóng góp làm vỉa hè, cột cờ, trồng cây xanh… tổng trị giá gần 1 tỉ đồng. Hệ thống chính trị phường tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị. Hiện nay, các tuyến đường của phường được bê tông gắn với hệ thống chiếu sáng, nước thải, vệ sinh môi trường thông thoáng. Năm 2017, phường Lê Bình được công nhận là phường văn minh đô thị.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Trong nhiệm kỳ, phường có 2 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia và 1 trường đạt chuẩn Quốc gia cấp độ 1. Chất lượng công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên. Chính sách an sinh xã hội được thực hiện có hiệu quả, như: xây dựng và sửa chữa 20 nhà tình nghĩa; vận động xây dựng và sửa chữa 32 nhà Đại đoàn kết; xét duyệt cho 1.300 lượt hộ vay 51 tỉ đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội… Bằng nhiều giải pháp, cả nhiệm kỳ, phường Lê Bình đã giảm 136 hộ nghèo, đạt 114% so với chỉ tiêu đề ra. Bà Nguyễn Thị Tầm, ở khu vực Yên Thuận, phấn khởi nói: “Nhờ được giới thiệu vay 50 triệu đồng vốn ưu đãi, gia đình tôi đầu tư bán cà phê, mua ghe chở khách, hàng hóa phục vụ tại chợ nổi Cái Răng và mua giấy về cắt giao cho các chủ vựa lót trái cây, mỗi ngày lời hơn 500.000 đồng”.

Đồng chí Nguyễn Thái Bảo, Bí thư Đảng ủy phường Lê Bình, cho biết: Mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 của phường là xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực, uy tín cho đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phát triển kinh tế nhanh và bền vững theo hướng thương mại - dịch vụ - du lịch, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị - trật tự - an toàn xã hội. Đảng ủy phường chọn khâu đột phá là: phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, phối hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của quận; tiếp tục tập trung chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ, du lịch; đầu tư phát triển chợ Cái Răng; mở rộng xây dựng tuyến đường Trần Hưng Đạo nối dài thành tuyến đường văn minh đô thị; nâng cao nguồn nhân lực, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo giỏi chuyên môn, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới...

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết