03/02/2012 - 08:22

Các cấp ủy Đảng TP Cần Thơ

Nhiều giải pháp xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh

* ANH DŨNG

Thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội (ĐH) Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010-2015 và ĐH Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, năm 2011, Thành ủy Cần Thơ đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp xây dựng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trong sạch vững mạnh (TSVM). Qua đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ đã được nâng lên; tỷ lệ TCCSĐ đạt danh hiệu TSVM thực chất hơn; hầu hết TCCSĐ đã phát huy tốt vai trò hạt nhân trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.


* Triển khai nhiều giải pháp hiệu quả...

Trong Chương trình hành động thực hiện NQ ĐH Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010-2015 và thực hiện NQ ĐH Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Thành ủy Cần Thơ đã đề ra mục tiêu, hàng năm, tỷ lệ TCCSĐ đạt danh hiệu TSVM từ 85% trở lên. Theo đó, năm 2011, Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng triển khai quán triệt NQ ĐH Đảng các cấp cho trên 98% đảng viên trong toàn Đảng bộ để tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động; chỉ đạo các cấp ủy đảng nhanh chóng xây dựng chương trình hành động thực hiện NQ ĐH nói chung, công tác xây dựng TCCSĐ nói riêng sát với thực tế của địa phương, đơn vị.

Theo đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, năm 2011, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu cho Thành ủy phân công 9 đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo toàn diện các quận, huyện và phân công 36 đồng chí Thành ủy viên chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở 36 xã của 4 huyện. Hầu hết các đồng chí được phân công chỉ đạo quận, huyện và các xã đều phát huy tinh thần trách nhiệm, thường xuyên bám sát cơ sở, chỉ đạo cấp ủy tập trung xây dựng tổ chức Đảng TSVM, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2011. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu cho Thường trực Thành ủy tổ chức các đợt làm việc với Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Bí thư, Phó Bí thư 85 xã, phường, thị trấn... Qua đợt làm việc, Thường trực Thành ủy đã lắng nghe các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy cơ sở báo cáo những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị. Trên cơ sở đó, Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo cấp ủy các cấp đề ra giải pháp phù hợp tháo gỡ khó khăn, tập trung lãnh đạo xây dựng TCCSĐ TSVM.

Thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy, năm 2011, các Quận ủy, Huyện ủy và Đảng ủy trực thuộc Thành ủy đã đề ra NQ lãnh đạo việc xây dựng TCCSĐ TSVM. Trong đó, một số đơn vị xây dựng các NQ chuyên đề lãnh đạo xây dựng TCCSĐ TSVM. Tiêu biểu như: Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng đề ra NQ về “Xây dựng TCCSĐ TSVM”, Quận ủy Cái Răng đề ra NQ chuyên đề về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và đảng viên”, Huyện ủy Thới Lai đề ra Đề án “Nâng cao chất lượng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở xã, thị trấn, ấp đến năm 2015”... Nhờ vậy, công tác xây dựng TCCSĐ TSVM đã có nhiều chuyển biến tích cực.

* Chuyển biến bước đầu...

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy (thứ tư từ trái qua) trao giấy khen của Ban Tổ chức Thành ủy cho các Đảng bộ hoàn thành tốt công tác Tổ chức - Xây dựng năm 2011.

Đảng bộ TP Cần Thơ hiện có 707 TCCSĐ, với tổng số hơn 32.700 đảng viên. Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, năm 2011, các cấp ủy đảng đã tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tiếp tục đổi mới công tác tổ chức cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng sinh hoạt lệ chi bộ... nên công tác xây dựng Đảng nói chung, xây dựng TCCSĐ TSVM nói riêng đạt được kết quả khá toàn diện.

Đồng chí Trần Văn Hai, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Cái Răng, cho biết: Thực hiện NQ ĐH Đảng các cấp, đầu năm 2011, Quận ủy Cái Răng đã xây dựng và ban hành NQ số 03-NQ/QU “Về nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của TCCSĐ và đảng viên”, nhằm nâng cao vai trò hạt nhân lãnh đạo của TCCSĐ và xây dựng TCCSĐ thật sự TSVM. Quận ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đảng viên; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; bổ sung, kiện toàn cấp ủy các cấp đủ số lượng, bảo đảm chất lượng; đẩy mạnh công tác đào tạo và luân chuyển cán bộ. Bên cạnh đó, Quận ủy chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Kết quả, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp của quận đã tiến hành giám sát thường xuyên 571 tổ chức đảng. Qua kiểm tra đã kịp thời ngăn ngừa, chấn chỉnh, không để xảy ra TCCSĐ vi phạm... Nhờ thực hiện các giải pháp đồng bộ nêu trên, năm 2011, Đảng bộ quận Cái Răng có 46/46 TCCSĐ đạt TSVM, trong đó có 10 TCCSĐ đạt danh hiệu TSVM tiêu biểu.

Theo đồng chí Huỳnh Ngọc Thạch, Bí thư Huyện ủy Thới Lai, đến đầu năm 2011, nhìn chung, các TCSCĐ đã đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tuy nhiên, một số TCCSĐ vẫn còn hạn chế trong thể hiện vai trò hạt nhân lãnh đạo, năng lực cụ thể hóa NQ của cấp trên còn hạn chế, chưa sát với tình hình thực tế; một số cán bộ, đảng viên chưa phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, chưa thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức dẫn đến vi phạm nguyên tắc Điều lệ Đảng... Nhằm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nhất là việc xây dựng TCCSĐ TSVM, đầu năm 2011, Huyện ủy Thới Lai đã xây dựng và ban hành Đề án số 02-ĐA/HU của Huyện ủy về “Nâng cao chất lượng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở xã, thị trấn, ấp đến năm 2015”. Theo đó, bên cạnh tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, đẩy mạnh công tác đào tạo để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, Huyện ủy đã phân công 13 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo toàn diện 13 xã, thị trấn; phân công 77 đồng chí là Huyện ủy viên và trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể huyện chỉ đạo toàn diện 108 ấp của các xã, thị trấn. Tất cả các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy được phân công đều dành thời gian để dự họp định kỳ với Đảng ủy các xã, thị trấn để góp ý kiến cho Đảng ủy trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đảng bộ TSVM; các đồng chí cán bộ huyện được phân công chỉ đạo ấp đã dành thời gian tham gia sinh hoạt lệ với chi bộ ấp để hướng dẫn các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt lệ, đề ra NQ lãnh đạo sát đúng, phân công nhiệm vụ cho đảng viên... Được sự giúp đỡ của các đồng chí cán bộ huyện, năm 2011, các TCCSĐ ở huyện Thới Lai có nhiều chuyển biến, tiến bộ. Huyện ủy Thới Lai cũng đã chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, qua đó đã kịp thời chấn chỉnh, góp phần giúp các TCCSĐ khắc phục hạn chế, thiếu sót. Từ những nỗ lực đó, năm 2011, Đảng bộ huyện Thới Lai có 45/48 TCCSĐ đủ điều kiện phân loại đạt TSVM (đạt trên 93,75%), không có TCCSĐ yếu kém.

Các Quận ủy, Huyện ủy và Đảng ủy khác trực thuộc Thành ủy cũng đề ra nhiều giải pháp sáng tạo để lãnh đạo xây dựng TCCSĐ TSVM. Từ đó, năm 2011, tỷ lệ TCCSĐ TSVM của Đảng bộ thành phố đạt trên 87% (tăng hơn 2% so với NQ Thành ủy đề ra); chất lượng TCCSĐ TSVM đã đi vào thực chất hơn.

* Tiếp tục tập trung nâng chất...

Chương trình hành động thực hiện NQ ĐH Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010-2015 và thực hiện NQ ĐH Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Thành ủy Cần Thơ đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ tiếp tục xây dựng TCCSĐ TSVM. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới công tác tổ chức cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng... Phấn đấu hàng năm có trên 85% TCCSĐ trong sạch vững mạnh. Theo đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, nhằm cụ thể hóa Chương trình hành động của Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ đã đề ra nhiệm vụ công tác xây dựng TCCSĐ trong năm 2012 là: tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các loại hình TCCSĐ, nhất là TCCSĐ trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, trước hết là Bí thư cấp ủy; thực hiện trẻ hóa, chuẩn hóa cấp ủy cơ sở; tăng cường bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy cơ sở; sắp xếp, kiện toàn TCCSĐ theo đúng loại hình...

Các Quận ủy, Huyện ủy và Đảng ủy trực thuộc Thành ủy cũng đã đề ra NQ và giải pháp phù hợp để lãnh đạo xây dựng TCCSĐ TSVM. Đồng chí Phạm Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thốt Nốt, nói: “Năm 2011, Đảng bộ quận có 95,65% TCCSĐ đạt TSVM. Nhằm giữ vững và phát huy những kết quả đạt được, năm 2012, Quận ủy Thốt Nốt tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy, nhất là nâng cao vai trò của đồng chí Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy cơ sở; nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong Đảng; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ...”. Theo đồng chí Huỳnh Minh Truyền, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Cần Thơ, năm 2011, Đảng bộ khối Doanh nghiệp có 67/120 TCCSĐ TSVM (đạt 55,83%). Năm 2012, Đảng ủy đề ra NQ, với mục tiêu phấn đấu trên 80% TCCSĐ đạt TSVM. Để đạt được mục tiêu này, Đảng ủy đề ra giải pháp chỉ đạo các cấp ủy tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ thuộc đảng ủy cơ sở; chỉ đạo cấp ủy cơ sở xây dựng bổ sung quy chế hoạt động của cấp ủy theo quy định của Ban Bí thư; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để chủ động ngăn ngừa cấp ủy, đảng viên vi phạm...

Tại hội nghị tổng kết công tác Tổ chức Xây dựng Đảng năm 2011, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy đã nhấn mạnh: Nhằm tiếp tục xây dựng TCCSĐ TSVM, thời gian tới, các cấp ủy đảng cần thực hiện tốt hơn nữa việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng để ngăn ngừa vi phạm; đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên; tập trung nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cấp ủy và lãnh đạo quản lý ở cơ sở...

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết