19/01/2017 - 09:45

Nhiều giải pháp đảm bảo nguồn thu hải quan

Năm 2017, bên cạnh những yếu tố thuận lợi, dự báo tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển kinh tế đất nước. Để đảm bảo thực hiện đạt mục tiêu thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN), Cục Hải quan TP Cần Thơ đang nỗ lực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan nhằm đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời nộp vào NSNN đúng theo quy định của pháp luật.

Năm 2016, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu của doanh nghiệp trên cả nước nói chung và trên địa bàn quản lý của Cục Hải quan TP Cần Thơ nói riêng còn gặp nhiều khó khăn, tác động trực tiếp đến công tác thu nộp NSNN của đơn vị. Ông Nguyễn Hữu Có, Cục Trưởng Cục Hải quan TP Cần thơ, cho biết: "Để đảm bảo thực hiện đạt mục tiêu thu NSNN theo chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (2.900 tỉ đồng), Cục Hải quan TP Cần Thơ đã triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh thu. Tổ chức thực hiện thu đúng, thu đủ và kịp thời; tăng cường công tác chống thất thu, quản lý chặt chẽ công tác miễn thuế, hoàn thuế/không thu thuế, kiểm tra trị giá, xuất xứ hàng hóa (C/O); đảm bảo công tác kiểm soát phòng, chống gian lận thương mại, quản lý rủi ro và công tác kiểm tra sau thông quan. Đồng thời thường xuyên gặp gỡ các doanh nghiệp làm thủ tục hải quan, nhất là các doanh nghiệp có đóng góp số thu lớn để nắm bắt tình hình hoạt động, kế hoạch xuất nhập khẩu hàng hóa nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp"…

Cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi cho các hoạt động xuất nhập khẩu là một trong những giải pháp để ngành hải quan thực hiện tốt thu NSNN. Trong ảnh: Hoạt động tại Tân cảng - Cái Cui.

Mặc dù đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm quản lý chặt chẽ nguồn thu, chống thất thu, nhưng tình hình thu NSNN trong năm 2016 của Cục Hải quan TP Cần Thơ gặp không ít khó khăn. Trước những khó khăn chung về thu thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu trong toàn ngành, ngày 24-11-2016, Bộ Tài chính có Công văn số 16762/BTC-TCHQ về việc giao chỉ tiêu phấn đấu thu NSNN năm 2016 cho Cục hải quan TP Cần Thơ là 1.800 tỉ đồng. Năm 2016, tổng số thu NSNN Cục Hải quan TP Cần Thơ đạt gần 1.844 tỉ đồng, đạt 102,44% kế hoạch. Trong đó, địa bàn TP Cần Thơ thu hơn 1.053 tỉ đồng; địa bàn tỉnh Vĩnh Long thu gần 725 tỉ đồng; địa bàn tỉnh Sóc Trăng thu hơn 66 tỉ đồng. Ngay từ đầu năm, Cục đã xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, giải pháp về tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan. Đồng thời chủ động thu thập, phân tích, xử lý thông tin, tiến hành kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra chọn mẫu hoặc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các doanh nghiệp, mặt hàng xuất nhập khẩu qua địa bàn. Số thu qua công tác này đạt hơn 4,4 tỉ đồng năm 2016.

Năm 2017, để thực hiện tốt kế hoạch thu NSNN, Tổng cục Hải quan phát động thi đua với chủ đề: "Kỷ cương - Đồng tâm - Hành động xây dựng Hải quan Việt Nam phát triển". Từ chủ đề này, Cục Hải quan TP Cần Thơ xây dựng theo trọng tâm: Cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi cho các hoạt động xuất nhập khẩu; duy trì thực hiện có hiệu quả Hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ hải quan. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát hải quan, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, đẩy mạnh kiểm tra sau thông quan nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận, trốn thuế. Hoàn thiện tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và cải cách hiện đại hóa, phù hợp Luật Hải quan 2014, tăng cường công tác phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài, ảnh: Nam Hương

Chia sẻ bài viết