10/03/2019 - 08:23

Nhiều dự án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tại Cần Thơ trong năm 2019 

(CT) - Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, năm 2019, nhiều dự án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) tại TP Cần Thơ sẽ được triển khai.

Việc kiểm kê, rà soát, bổ sung DSVHPVT sẽ được thực hiện trong năm 2019. Trong ảnh: Lễ hội Kỳ yên đình Thới Thuận (Thốt Nốt). Ảnh: DUY KHÔI

Việc kiểm kê, rà soát, bổ sung DSVHPVT sẽ được thực hiện trong năm 2019. Trong ảnh: Lễ hội Kỳ yên đình Thới Thuận (Thốt Nốt). Ảnh: DUY KHÔI

Cụ thể, Bảo tàng thành phố và các đơn vị có liên quan sẽ thực hiện Dự án bảo tồn và phát huy di sản “Lễ Cúng bình an của người Hoa” (quận Cái Răng). Dự án nhằm nhận diện, đánh giá hiện trạng và đưa ra phương hướng bảo tồn, phát huy giá trị đối với di sản này. Phòng Văn hóa và Thông tin quận Cái Răng phối hợp Bảo tàng thành phố, Trung tâm Phát triển du lịch thành phố thực hiện công tác bảo tồn và phát huy giá trị DSVHPVT với “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định đưa vào Danh mục DSVHPVT quốc gia; góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống và phát triển du lịch tại địa phương.

Trong quý II-năm 2019, Bảo tàng thành phố sẽ xuất bản ấn phẩm giới thiệu DSVHPVT tiêu biểu các dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer ở Cần Thơ, với các lĩnh vực: Ngữ Văn dân gian, nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng, lễ hội truyền thống, nghề thủ công truyền thống và tri thức dân gian; trong đó giới thiệu và tôn vinh nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ đã được UNESCO vinh danh. Dự kiến ấn phẩm sẽ được in 1.000 quyển.

Ngoài ra, ngành văn hóa thành phố cũng sẽ tiến hành đợt kiểm kê, rà soát, bổ sung DSVHPVT trên địa bàn thành phố, nhằm làm cơ sở bảo tồn di sản và chọn lựa những di sản tiêu biểu để lập hồ sơ khoa học đề nghị đưa vào Danh mục DSVHPVT quốc gia.

DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết