31/05/2012 - 21:54

Nhiều điểm mới trong đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe

Chiều 31-5, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã tổ chức họp báo thường kỳ với những nội dung chính liên quan tới các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Theo ông Nguyễn Văn Quyền, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Đường bộ Việt Nam, một trong những giải pháp góp phần kiềm chế giảm thiểu tai nạn giao thông (TNGT) là nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Vì thế, từ năm 1996, Cục Đường bộ (nay là Tổng cục đường bộ) đã quan tâm và có nhiều giải pháp để triển khai vấn đề này.

Triển khai Đề án đổi mới quản lý giấy phép lái xe, thời gian qua, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuê bao đường truyền, hợp đồng cung ứng phôi, tổ chức tập huấn cho cán bộ, chuyên viên của các cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe, các Sở GTVT trên toàn quốc; phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức cấp phát và tập huấn cho Giám đốc, Phó Giám đốc các Sở GTVT sử dụng và quản lý chứng thư số trên giấy phép lái xe mới. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng đã có Văn bản số 1868/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 22-5-2012 đề nghị Bộ GTVT cho phép ban hành Giấy phép lái xe mới.

Ngày 29-5-2012, Bộ trưởng Bộ GTVT đã ký ban hành Quyết định số 1207/QĐ-BGTVT về việc sử dụng Giấy phép lái xe bằng vật liệu PET. Theo mẫu quy định tại Thông tư số 35/2010/TT-BGTVT ngày 15-11-2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT, giấy phép lái xe mới được đưa vào sử dụng kể từ ngày 1-7-2012 và áp dụng cho các trường hợp: cấp mới, cấp đổi cho người có giấy phép lái xe hết thời hạn sử dụng, cấp lại cho người có giấy phép lái xe bị mất, hỏng.

Theo Quyết định này, giấy phép lái xe đã cấp được tiếp tục sử dụng theo quy định. Bộ GTVT đã giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam xây dựng kế hoạch, lộ trình chuyển đổi Giấy phép lái xe không thời hạn (các hạng A1, A2, A3) sang Giấy phép lái xe bằng vật liệu PET. Giấy phép lái xe được thống nhất quản lý toàn quốc bằng phần mềm. Sở GTVT các tỉnh thành phố có trách nhiệm đầu tư thiết bị, bố trí cán bộ vận hành đưa giấy phép lái xe bằng vật liệu PET vào sử dụng. Trong thời gian chưa phát hành giấy phép lái xe bằng vật liệu PET, các đơn vị vẫn được tiếp tục sử dụng phôi giấy phép lái xe hiện hành nhưng không quá ngày 1-7-2013. Giấy phép lái xe sẽ được cấp số một lần duy nhất cho một người, số in theo seri in trên giấy phép chỉ để quản lý phôi, chữ ký của bằng lái xe mới cũng là chữ ký số, chứ không ký trực tiếp trên giấy phép như trước. Đặc biệt, giấy phép mới sử dụng song ngữ tiếng Việt- Anh. Cũng theo ông Quyền, có 12 phần mềm quản lý đào tạo, sát hạch, cấp phép lái xe. Tình trạng vi phạm của người lái xe sẽ được cập nhật, thủ tục và thời gian xin cấp lại giấy phép lái xe cũng thuận tiện hơn rất nhiều so với trước.

HỒNG NINH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết