06/06/2019 - 17:40

Nhân rộng và phát triển các mô hình sinh hoạt, loại hình dịch vụ bảo vệ trẻ em 

(CT) – Ngày 6-6-2019, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo Luật trẻ em năm 2016 trên địa bàn thành phố. Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố tham gia đoàn giám sát.

Các đại biểu tham gia tại buổi giám sát. Ảnh: Thanh Thư

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, tổng số trẻ em trên toàn thành phố là 81.426 trẻ, chiếm 21,9% trên tổng số dân số toàn thành phố. Trẻ em khuyết tật, khuyết tật nặng, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ngoài cộng đồng và tập trung tại cơ sở bảo trợ, tôn giáo là trên 4.800 trẻ. Nhìn chung, 100% trẻ em của thành phố có hoàn cảnh đặc biệt thuộc đối tượng quy định đều được hưởng đầy đủ chính sách trợ cấp thường xuyên.

Ông Nguyễn Quốc Cường, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: Thanh Thư

Cũng tại buổi giám sát, Công an thành phố thông tin thêm từ ngày 1-6-2017 đến 31-3-2019, trên địa bàn thành phố xảy ra 45 vụ xâm hại trẻ em và đã xử lý hình sự 44 vụ với 47 đối tượng, 1 vụ đang điều chỉnh điều tra; 135 vụ với 201 em chưa thành niên vi phạm pháp luật và đã xử lý hình sự 91 vụ đối với 124 em, xử lý hành chính 43 vụ với 76 em và đang điều tra 1 vụ. Nhìn chung, công tác tổ chức thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý cho trẻ em; việc xây dựng và thực hiện kế hoạch đấu tranh, phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi trẻ em; công tác tiếp nhận, xử lý thông tin, tố giác hành vi xâm hại, bạo hành trẻ em được các sở, ban, ngành và địa phương quan tâm thực hiện.

Đoàn giám sát cũng đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan tiếp tục quan quan tâm, thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt đúng theo tinh thần Luật Trẻ em năm 2016; các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Trẻ em bằng mọi hình thức đa dạng và phong phú nhằm đảm bảo cho mọi đối tượng đều được tiếp cận với các chính sách, pháp luật bảo vệ trẻ em; đầu tư xây dựng công trình văn hóa, vui chơi công cộng dành riêng cho trẻ em; nhân rộng và phát triển các mô hình sinh hoạt, loại hình dịch vụ bảo vệ trẻ em. 

Thanh Thư

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
bảo vệ trẻ em