12/06/2017 - 21:26

Nguy cơ thiếu nước sạch trong tương lai gần

Tại TP Cần Thơ, hiện có khá nhiều đơn vị, doanh nghiệp tham gia cung cấp nước sạch cho người dân. Tuy nhiên, việc cấp nước sạch cho các khu vực nông thôn vẫn chủ yếu do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ đảm trách. Đối với các khu vực đô thị, hiện nước sạch chủ yếu do các doanh nghiệp đã được cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước cung cấp, đó là Công ty cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ và Công ty cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2. Ngoài ra, trên địa bàn thành phố còn có một số tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp khác cũng tham gia đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch để cung cấp cho người dân.

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
nước sạch