16/10/2021 - 08:10

Người bệnh không phải trả phí xét nghiệm COVID-19 khi đến khám, điều trị tại các cơ sở y tế công lập

Bộ Y tế vừa có Công văn số 8157/BYT-KHTC đề nghị Sở Y tế các tỉnh/thành phố thuộc Trung ương; các cơ sở y tế thuộc Bộ Y tế; Y tế các bộ, ngành; các cơ sở y tế tư nhân nghiêm túc chấn chỉnh việc thực hiện thu phí dịch vụ xét nghiệm COVID-19.

Theo Công điện số 615 ngày 7-5-2021, Công điện số 628 ngày 10-5-2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và hướng dẫn của BHXH Việt Nam tại Công văn số 1126/BHXH ngày 29-4-2021, người bệnh khi đến khám, điều trị tại các cơ sở y tế công lập, không phải chi trả phí xét nghiệm COVID-19 khi được chỉ định thực hiện xét nghiệm.

Vì vậy, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về giá đối với các cơ sở y tế trên địa bàn, đặc biệt là việc tuân thủ các quy định về giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19 của các cơ sở y tế tư nhân. Đồng thời, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có, không để tình trạng lợi dụng dịch bệnh, để tăng giá dịch vụ y tế nói chung và dịch vụ xét nghiệm COVID-19 nói riêng. Trường hợp cần thiết, báo cáo UBND cấp tỉnh chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.

H.D

Chia sẻ bài viết