06/02/2024 - 20:29

Ngoại giao văn hóa góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Cần Thơ 

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch thực hiện công tác ngoại giao văn hóa năm 2024.

Các hoạt động ngoại giao văn hóa ở TP Cần Thơ thời gian được thực hiện đa dạng, có hiệu quả. Trong ảnh: Ngày hội Pháp ngữ khu vực ÐBSCL năm 2023.

TP Cần Thơ đặt mục tiêu tiếp tục triển khai có hiệu quả Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030 của Chính phủ và Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030 của thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Triển khai mạnh mẽ các biện pháp ngoại giao văn hóa nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh của thành phố đến bạn bè quốc tế, qua đó, thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và bền vững. Đồng thời, huy động mọi chủ thể và nguồn lực triển khai các hoạt động ngoại giao văn hóa một cách linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả và thích ứng với bối cảnh, tình hình thực tế.

TP Cần Thơ đề ra 5 nội dung lớn trong công tác ngoại giao văn hóa năm 2024. Đầu tiên là việc thúc đẩy quan hệ hợp tác với các quốc gia, tổ chức khu vực và quốc tế, trong đó xác định vai trò việc tiếp tục duy trì và tăng cường lan tỏa các giá trị văn hóa từ các công trình, biểu tượng hữu nghị của Cần Thơ và địa phương, đối tác nước ngoài; mời đối tác nước ngoài tham dự các sự kiện văn hóa, ẩm thực do thành phố tổ chức…

Nội dung thứ hai là hội nhập sâu, rộng trong các lĩnh vực về văn hóa và các lĩnh vực khác tại các tổ chức, diễn đàn khu vực và quốc tế, cụ thể là chủ động, tích cực tham gia có trách nhiệm tại các hoạt động, sự kiện do các tổ chức quốc tế mà TP Cần Thơ là thành viên; triển khai thực hiện các nội dung đã được thành phố ký kết hợp tác với các địa phương bạn…

Kế đến là việc quảng bá các giá trị văn hóa, hình ảnh vùng đất và con người TP Cần Thơ bằng việc phối hợp tổ chức các chương trình, hoạt động văn hóa với các đối tác quốc tế như Ngày Yoga Quốc tế, Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ, Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế, Liên hoan Đờn ca Tài tử Quốc gia, Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch, Chương trình họp mặt mừng năm mới dành cho người nước ngoài đang học tập, công tác và sinh sống trên địa bàn… Vận động, kêu gọi và phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài trong việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh vùng đất và con người TP Cần Thơ.

Thành phố cũng xác định vai trò của việc vận động, đa dạng hóa và bảo tồn, phát huy các di sản, danh hiệu quốc gia/quốc tế của TP Cần Thơ, đơn cử như Giải thưởng thành phố ASEAN bền vững môi trường lần thứ 5 và Chứng nhận thành phố ASEAN bền vững môi trường lần 4 do Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN vinh danh vào tháng 10-2021. Rà soát, nghiên cứu và lựa chọn một số danh nhân nổi tiếng của thành phố để xây dựng hồ sơ trình UNESCO cùng kỷ niệm năm sinh/ năm mất.

Việc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại cũng là nội dung trọng tâm được thành phố đề ra trong công tác ngoại giao văn hóa năm 2024.

Tin, ảnh: DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết