17/02/2012 - 09:23

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Nghị quyết 45 tạo ra bước đổi mới khá toàn diện, tích cực góp phần vào sự phát triển chung của vùng ĐBSCL

(CT)- Chiều 16-2, tại Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, các bộ, ngành Trung ương đã có buổi làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ cho ý kiến về việc sơ kết Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa IX) ban hành ngày 17-2-2005 về Xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (gọi tắt là NQ45).

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (đứng), phát biểu kết luận buổi họp.
Theo báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, hơn 6 năm triển khai và tổ chức thực hiện NQ45, trong điều kiện tình hình kinh tế thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, khó lường, Đảng bộ và nhân dân TP Cần Thơ đã nỗ lực phấn đấu, đạt được những kết quả rất quan trọng. Đó là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố luôn đạt mức cao (giai đoạn 2006-2010 đạt 15,13%; năm 2011 ước đạt 14,46%); cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng công nghiệp - thương mại, dịch vụ - nông nghiệp công nghệ cao; năng lực cạnh tranh từng bước được cải thiện, thu nhập dân cư ngày càng tăng; việc huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tăng đáng kể; việc cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang đô thị ngày càng được quan tâm góp phần đổi mới diện mạo của thành phố. Lĩnh vực văn hóa - xã hội của thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên; hệ thống chính trị được củng cố và hoạt động ngày càng có hiệu quả. Hơn 6 năm qua, thành phố chú ý hơn đến công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, mạnh dạn sử dụng và phân công cán bộ trẻ, cán bộ nữ; tăng cường phân cấp quản lý cho cơ sở, cải cách hành chính có tiến bộ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý xã hội trong tình hình mới. Bên cạnh đó, quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố được chú trọng, tăng cường và ổn định. Có thể nói, hơn 6 năm qua, các mục tiêu, định hướng lớn của NQ45 đã được thành phố triển khai thực hiện khá đầy đủ, bước đầu mang lại những kết quả nhất định và thể hiện vai trò trung tâm vùng trên một số lĩnh vực như: công nghiệp, thương mại, dịch vụ, giáo dục đào tạo, y tế, tài chính ngân hàng, giao thông, thông tin báo chí... TP Cần Thơ được Chính phủ công nhận là đô thị loại I trực thuộc Trung ương trước năm 2010, tạo tiền đề trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020 như mục tiêu NQ45 đã đề ra.

Để thực hiện thắng lợi NQ45 trong thời gian tới, Thành ủy Cần Thơ kiến nghị Quốc hội, Chính phủ điều chỉnh tỷ lệ điều tiết ngân sách, để lại cho thành phố được hưởng 100% số tiền ngân sách thu được trong giai đoạn 2015 (khi Luật Ngân sách được điều chỉnh). Trong khi chờ, giai đoạn 2013-2015 xử lý bằng nguồn đầu tư bổ sung từ ngân sách Trung ương cho các dự án đầu tư theo chương trình mục tiêu; đồng thời, bổ sung nguồn trái phiếu Chính phủ cho các công trình trọng điểm của thành phố. Ưu tiên dành vốn ODA để đầu tư cho một số công trình quan trọng của thành phố, như: hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống giao thông, thủy lợi, thiết bị y tế, các công trình y tế, giáo dục và các công trình phục vụ an sinh xã hội... Ngoài ra, Thành ủy Cần Thơ kiến nghị Chính phủ: Ưu tiên tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án do Trung ương đầu tư trên địa bàn thành phố thuộc danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 20-3-2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch triển khai tiếp NQ45, nhất là các công trình, dự án giao thông kết nối giữa các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL, Dự án quy hoạch thủy lợi và chống ngập úng TP Cần Thơ, các công trình phục vụ đào tạo, nghiên cứu... Cho phép thành phố được ứng vốn kho bạc để bồi thường, tái định cư, tạo quỹ đất sạch nhằm kêu gọi các nhà đầu tư lớn đối với một số ngành, lĩnh vực thành phố cần thu hút như: các ngành công nghiệp phụ trợ, công nghệ thông tin... Kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế trình Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế đặc thù phát triển lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế góp phần nâng cao mặt bằng dân trí, chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng dịch vụ y tế vùng ĐBSCL ngang bằng với mức bình quân của cả nước...

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy Cần Thơ (đứng), phát biểu tại buổi họp. 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã cơ bản thống nhất nội dung báo cáo và đánh giá cao việc Thành ủy Cần Thơ chuẩn bị các nội dung sơ kết NQ45. Đồng chí cho rằng, nhìn chung, NQ45 đã đi vào cuộc sống, một số mục tiêu chỉ tiêu quan trọng đã đạt yêu cầu... Kết quả đạt được do thành phố đã triển khai, quán triệt nghiêm túc tinh thần NQ45. Trong chỉ đạo, điều hành có sự phối hợp của các cơ quan, các ngành... tạo nên bước chuyển biến mới, khá toàn diện cho TP Cần Thơ, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của vùng ĐBSCL. Bên cạnh những kết quả tích cực, đồng chí Nguyễn Phú Trọng cũng cho rằng, so với mục tiêu, yêu cầu việc triển khai NQ45 của TP Cần Thơ vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém. Đó là: kinh tế thành phố tăng trưởng cao nhưng quy mô còn nhỏ, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của thành phố, nhất là về công nghiệp, thương mại - dịch vụ; vai trò trung tâm của thành phố đối với vùng chưa được phát huy rõ nét; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng nhưng để trở thành trung tâm công nghiệp còn nhiều khó khăn; việc xác định ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực còn lúng túng. Chất lượng quy hoạch của thành phố còn thấp, thiếu chiến lược; quản lý quy hoạch và quản lý đô thị chưa chặt chẽ. Kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội và đô thị được quan tâm đầu tư nhưng vẫn còn nhiều yếu kém chưa đồng bộ. Nhiều lĩnh vực, nhất là thương mại, dịch vụ, giao thông... chưa bắt kịp nhịp độ phát triển của đô thị loại I trực thuộc Trung ương. Việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững còn lúng túng; tình trạng ô nhiễm môi trường, sạt lở bờ sông, ngập lụt đường phố, tai nạn giao thông... đang là những vấn đề bức xúc của thành phố trong quá trình phát triển.

Để đẩy mạnh thực hiện NQ45, đồng chí Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo: TP Cần Thơ phải cập nhật những yêu cầu mới, tình hình mới, như: chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm của cả nước, quy hoạch phát triển vùng... Thành phố tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL; cụ thể hóa hơn nữa vị trí, vai trò trung tâm của thành phố trong vùng và khu vực. TP Cần Thơ cần phát huy nội lực, đồng thời phát huy vai trò của các cơ quan trung ương, địa phương, các ban chỉ đạo; đẩy nhanh tiến độ rà soát, điều chỉnh các quy hoạch của thành phố cho xứng tầm là đô thị loại I, là trung tâm nhằm đảm bảo các điều kiện phát triển bền vững, đặc biệt là phát triển cơ sở hạ tầng... Bên cạnh thực hiện tốt mục tiêu kiềm chế lạm phát, TP Cần Thơ cần ra sức phấn đấu duy trì tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững ở mức hợp lý, gắn với cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Thành phố cần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, nhất là công tác xây dựng Đảng... Đối với các kiến nghị của TP Cần Thơ, Chính phủ sẽ chỉ đạo cơ quan hữu quan nghiên cứu, đề xuất... các cơ chế, nhất là việc xây dựng các cơ chế đặc thù cho TP Cần Thơ có đủ lực, có bước phát triển mới, mạnh mẽ theo đúng tinh thần NQ45.

Tin, ảnh: THANH LONG

Chia sẻ bài viết