19/06/2015 - 20:31

Nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức nữ giữ chức vụ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 53/2015/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức.

Đối với cán bộ, công chức nữ giữ các chức vụ, chức danh: Phó Trưởng Ban các Ban Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật; sĩ quan trong lực lượng vũ trang có quân hàm cấp tướng; Phó Bí thư tỉnh ủy, thành ủy; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương… thời gian công tác khi nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tối đa là 5 năm, nhưng không vượt quá 60 tuổi.

Đối với những người được bổ nhiệm chức vụ, chức danh Thẩm phán TAND tối cao, Kiểm sát viên VKSND tối cao, thời gian công tác khi nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tối đa là 5 năm, nhưng không quá 65 tuổi đối với nam và 60 tuổi đối với nữ.

Cán bộ, công chức thuộc đối tượng nghỉ hưu ở tuổi cao hơn quy định tại Nghị định này phải đáp ứng các điều kiện sau: có đủ sức khỏe để thực hiện chức trách, nhiệm vụ; không đang trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật, bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc thi hành kỷ luật về đảng, chính quyền.

Bên cạnh, việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn phải bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, đúng quy định; trong thời gian thực hiện chính sách nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, nếu cán bộ, công chức có nguyện vọng nghỉ làm việc thì được giải quyết chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-7-2015.

PHƯƠNG DUNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết