11/12/2018 - 15:32

Ngày 11-12, bắt đầu Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII

Với chủ đề "Dân chủ- Đoàn kết- Đổi mới- Hội nhập- Phát triển", Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2018 - 2013) diễn ra  tại Hà Nội từ ngày 11 đến 13-12, với sự tham gia của 999 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên, nông dân của cả nước.

Ngày làm việc thứ Nhất (11-12), Đại hội sẽ tiến hành các thủ tục bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình làm việc của Đại hội; trình bày Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; thông báo các trung tâm thảo luận và hướng dẫn thảo luận... Cùng ngày, sẽ diễn ra Hội thảo về Xuất khẩu nông sản và Lễ tôn vinh “Nhà khoa học của Nhà nông”.

Phiên khai mạc trọng thể diễn ra vào sáng 12-12 sẽ thông qua nhiều nội dung quan trọng: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VI; Dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân khóa VI tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII; Dự thảo Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023; Dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (bổ sung, sửa đổi). Đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Ngày làm việc thứ Ba (13-12), Đại hội sẽ báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu các ý kiến thảo luận tại các trung tâm và tham luận tại hội trường; biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2018 – 2023; báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII; Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII ra mắt, nhận nhiệm vụ.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII sẽ bàn thảo, quyết định 14 chỉ tiêu thi đua trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023. Một trong những mục tiêu quan trọng là phấn đấu 100% cán bộ, hội viên được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Hội Nông dân Việt Nam; ít nhất 60% hội viên được truy cập Internet; phấn đấu 100% cán bộ chuyên trách công tác Hội được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức canh tác nông nghiệp và kỹ năng công tác nông vận...

Hằng năm có từ 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu và có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; phấn đấu 100% Hội Nông dân các cấp tổ chức được hoạt động dịch vụ, tư vấn, đào tạo nghề hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống...

Đỗ Bình (TTXVN)

Chia sẻ bài viết