13/10/2009 - 10:29

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Ngành Công an cần tiếp tục đổi mới toàn diện công tác giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo

Ngày 12-10, tại Học viện An ninh nhân dân, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự kỷ niệm 40 năm đào tạo đại học (9/10/1969 - 9/10/2009) và 40 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ do Bộ Công an tổ chức.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân, sinh thời Người đã dành sự quan tâm đặc biệt chăm lo giáo dục, rèn luyện lực lượng công an nhân dân Việt Nam. Công tác xây dựng lực lượng và công tác giáo dục, đào tạo trong lực lượng Công an nhân dân luôn gắn liền với phong trào “Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân” và thực hiện Di chúc của Người.

Bốn thập kỷ qua, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, lực lượng Công an nhân dân đã học tập và quán triệt sâu sắc nội dung Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào các lĩnh vực công tác Công an, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Công tác giáo dục, đào tạo cán bộ đã gắn kết chặt chẽ với phong trào “Công an nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và thực hiện Di chúc của Người.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà lực lượng Công an nhân dân đã đạt được trong công tác giáo dục, đào tạo và thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt 40 năm qua. Đồng thời cho rằng kỷ niệm 40 năm đào tạo đại học công an và 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lực lượng Công an nhân dân phải là đợt sinh hoạt chính trị thiết thực nhằm phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của ngành, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân...

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Thủ tướng đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an cần tiếp tục quán triệt sâu sắc đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân về tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những giá trị tư tưởng, những tinh hoa đạo đức, văn hóa và tâm hồn cao đẹp kết tinh trong nội dung Di chúc của Người để ra sức học tập và noi theo. Cần tổ chức thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, đồng thời chủ động phản bác lại những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng và sự lãnh đạo của Đảng. Cần tiến hành tổng thể một cách toàn diện, sâu sắc công tác đào tạo của lực lượng Công an nhân dân trong 40 năm qua, qua đó chỉ ra những thành quả đã đạt được để phát huy, những khuyết điểm và yếu kém để khắc phục, xác định rõ mục tiêu, phương hướng, biện pháp nhằm đổi mới toàn diện công tác giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo vừa hồng, vừa chuyên, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động trong toàn lực lượng Công an. Sớm hoàn thiện và trình Chính phủ phê duyệt Đề án “Quy hoạch tổng thể, nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong Công an nhân dân đến năm 2020” để triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả...

Bộ Công an cần chỉ đạo khẩn trương nghiên cứu, ban hành các quy định về quản lý giáo dục đào tạo; quy hoạch, kế hoạch đào tạo trong Công an nhân dân phù hợp với đặc thù của lực lượng công an, với yêu cầu và xu hướng phát triển chung của nền giáo dục quốc dân... Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống ngành nghề đào tạo và các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo trong Công an nhân dân, chuyển đổi tổ chức đào tạo theo phân loại đào tạo mới đã được phê duyệt và mở các ngành đào tạo mới phù hợp với Luật Giáo dục, Luật Công an nhân dân và mô hình tổ chức bộ máy của Bộ Công an... Tập trung các nguồn lực để bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý trong các trường Công an nhân dân, đặc biệt là trình độ ngoại ngữ, tin học, nghiệp vụ sư phạm và nghiệp vụ quản lý. Thực hiện tốt cuộc vận động của ngành giáo dục, đào tạo: “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh trong các nhà trường công an nhân dân với chủ đề “Nhà trường kỷ cương, nhà giáo mẫu mực, học viên tích cực”.


THIỆN THUẬT (TTXVN)

Chia sẻ bài viết