19/05/2023 - 06:13

Ngăn ngừa và xử lý nghiêm vi phạm 

Bài, ảnh: ANH DŨNG  

Công tác kiểm tra (KT), giám sát (GS) được cấp ủy đảng quận Bình Thủy xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Vì vậy, các cấp ủy đảng trong quận chú trọng thực hiện nghiêm túc công tác này, từ đó kịp thời ngăn ngừa vi phạm của tổ chức đảng và cán bộ (CB), đảng viên (ĐV); đồng thời, xử lý nghiêm 39 ĐV vi phạm, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Nhờ thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, các công trình xây dựng ở quận Bình Thủy không xảy ra sai phạm. Trong ảnh: Tuyến đường bên trái rạch Miễu Ông, khu vực Bình Dương B, phường Long Tuyền vừa được nâng cấp, mở rộng.

Nhờ thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, các công trình xây dựng ở quận Bình Thủy không xảy ra sai phạm. Trong ảnh: Tuyến đường bên trái rạch Miễu Ông, khu vực Bình Dương B, phường Long Tuyền vừa được nâng cấp, mở rộng.

Sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy Bình Thủy chỉ đạo thực hiện tốt công tác quán triệt, nghiên cứu, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định và hướng dẫn công tác KT, GS và thi hành kỷ luật của Đảng. Từ đó, công tác KT, GS và thi hành kỷ luật của Đảng chủ động, có hiệu quả, đạt kết quả tích cực hơn.

Theo đồng chí Võ Thanh Thống, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy phường Long Tuyền, Đảng bộ phường có 15 chi bộ, 446 ĐV. Trên cơ sở Chương trình KT, GS toàn khóa, từ năm 2020 đến nay, Đảng ủy phường ban hành chương trình, kế hoạch KT, GS với 19 nội dung, tập trung các vấn đề: việc thực hiện nghị quyết của cấp ủy; thực hiện quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở; tu dưỡng đạo đức, lối sống; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng chi bộ; phòng chống tham nhũng, tiêu cực… UBKT Đảng ủy phường ban hành chương trình, kế hoạch KT, GS với 16 nội dung, tập trung các vấn đề: ĐV chấp hành quy định Điều lệ Đảng, Quy định những điều ĐV không được làm; chi trả chế độ, chính sách và cấp phát quà cho người thụ hưởng… Bên cạnh thực hiện KT, GS theo chuyên đề, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy phường tăng cường công tác GS thường xuyên đối với tổ chức đảng và ĐV trong việc chấp hành chủ trương, chính sách, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Cùng với Đảng ủy và UBKT Đảng ủy phường Long Tuyền, Ban Chi ủy các chi bộ trực thuộc thường xuyên quan tâm công tác KT, GS để ngăn ngừa ĐV vi phạm. Đồng chí Trần Ngọc, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Bình Dương B, cho biết: Ban Chi ủy chi bộ thường xuyên động viên, nhắc nhở ĐV chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nhắc nhở ĐV đi làm ăn xa sắp xếp thời gian về tham gia sinh hoạt đúng quy định; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong họp lệ chi bộ để giúp ĐV khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm. “Công tác KT, GS và các công tác xây dựng Đảng được thực hiện tốt, đã góp phần ngăn ngừa vi phạm. ĐV phát huy vai trò nêu gương trong các mặt công tác. Hằng năm, các chỉ tiêu, nhiệm vụ phường giao, khu vực đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Nhiều công trình: tuyến đường bên trái Rạch Miễu Ông, tuyến đường ngọn Rạch Chanh, tuyến đường Rạch Sơn, tuyến đường Rạch Bàn, đê bao kép kín Tổ 12... đều có dấu ấn tích cực tuyên truyền, vận động của ĐV chi bộ” - đồng chí Trần Ngọc thông tin.

Đồng chí Võ Thanh Thống, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường Long Tuyền, khẳng định: Nhờ thực hiện tốt công tác KT, GS, 3 năm qua, Đảng bộ phường không có ĐV vi phạm; hằng năm, trên 92% ĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ phường năm 2021 và 2022 được BTV Quận ủy đánh giá “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.  

Cùng với cơ sở, BTV và UBKT Quận ủy Bình Thủy cũng tăng cường công tác KT, GS nhằm ngăn ngừa vi phạm trong Đảng. Đồng chí Huỳnh Trung Lập, Phó Chủ nhiệm UBKT Quận ủy, cho biết: Đầu nhiệm kỳ 2020-2025, BTV Quận ủy ban hành Chương trình KT, GS toàn khóa; hằng năm ban hành chương trình, kế hoạch KT, GS có 4-7 nội dung, tập trung các vấn đề: thực hiện nghị quyết của cấp ủy; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; học tập và làm theo Bác; cải cách hành chính; công tác cán bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Quận ủy… UBKT Quận ủy hằng năm ban hành chương trình, kế hoạch KT, GS theo Quy định của Điều lệ Đảng với nhiều nội dung: KT tài chính Đảng; KT tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ KT, GS và thi hành kỷ luật Đảng; việc cấp phát chế độ, chính sách, hỗ trợ đối tượng thụ hưởng; ĐV chấp hành quy định, Điều lệ Đảng… Bên cạnh đó, BTV Quận ủy và UBKT Quận ủy quan tâm GS thường xuyên đối với các tổ chức đảng và ĐV trong chấp hành quy định, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Qua KT, GS, BTV Quận ủy và UBKT Quận ủy đã phát hiện, yêu cầu nhiều tổ chức đảng và ĐV khắc phục khuyết điểm, không để dẫn đến vi phạm.

Theo báo cáo của UBKT Quận ủy Bình Thủy, bên cạnh nhắc nhở các tổ chức đảng và ĐV khắc phục tốt hạn chế, khuyết điểm, công tác KT, GS của cấp ủy và UBKT các cấp trong nửa nhiệm kỳ 2020-2025 đã phát hiện 39 ĐV vi phạm về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, vi phạm pháp luật, vi phạm quản lý tài chính, vi phạm quản lý đất đai, vi phạm chức trách nhiệm vụ được giao. 39 ĐV này đã bị cấp ủy, chi bộ và UBKT các cấp thi hành kỷ luật nghiêm minh, góp phần giữ nghiêm kỷ cương của Đảng.

Chia sẻ bài viết