14/07/2019 - 17:31

Ngăn ngừa suy thoái, vi phạm trong Đảng 

Thực hiện Quy định 109-QĐ/TW (Quy định 109) của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp quận Bình Thủy đã tăng cường kiểm tra (KT), giám sát (GS) việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ (CB), đảng viên (ĐV). Qua đó, những tổ chức đảng và CB, ĐV có hạn chế, khuyết điểm được uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời, góp phần ngăn ngừa suy thoái, vi phạm.

 Cán bộ, công chức bộ phận một cửa quận Bình Thủy giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Ngày 3-1-2018, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định 109 về công tác KT của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của CB, ĐV. Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy Bình Thủy và cấp ủy, UBKT các cấp trong quận triển khai thực hiện nghiêm túc, góp phần ngăn ngừa sự suy thoái, vi phạm trong CB, ĐV. Theo đồng chí Phan Ngọc Kiều, Bí thư Đảng ủy phường An Thới, Đảng ủy phường đã quán triệt Quy định 109 đến CB, ĐV; chỉ đạo CB, ĐV cam kết thực hiện nghiêm túc NQTW4 khóa XII và đăng ký học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể...

Đảng ủy và UBKT Đảng ủy quan tâm KT, GS để uốn nắn, nhắc nhở những trường hợp còn hạn chế. Chị Đỗ Anh Thư, công chức tư pháp - hộ tịch phường, nói: "Được Thường trực Đảng ủy, UBND phường và UBKT Đảng ủy phường KT, nhắc nhở, công chức một cửa đã nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, làm việc với tinh thần hết việc, không hết giờ. Nhiều thủ tục hành chính đã rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định, như: thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân theo quy định giải quyết 3 ngày, đã rút xuống còn 1 ngày; thủ tục cải chính hộ tịch có thời gian giải quyết 3 ngày, rút xuống còn 2 ngày; thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai theo quy định thời gian giải quyết 45 ngày, rút xuống còn 30 ngày…". Còn đồng chí Nguyễn Văn Đại, Bí thư Chi bộ 3, Đảng bộ bộ phận khu vực 5, bộc bạch: "Qua KT, nhắc nhở của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy, tôi và các ĐV trong chi bộ nâng cao trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; phấn đấu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, không có biểu hiện suy thoái, vi phạm".

Theo đồng chí Cao Xuân Toàn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bình Thủy, qua KT, GS của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy và chi ủy các chi bộ, ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của CB, ĐV được nâng lên. Đồng chí Trần Quốc Hoàn, Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Bộ phận khu vực 5, cho biết: Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tăng cường KT, GS ĐV tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống thông qua công tác tự phê bình và phê bình trong các cuộc họp lệ của chi bộ, kịp thời nhắc nhở, yêu cầu ĐV khắc phục khuyết điểm nên không có ĐV vi phạm. Theo đồng chí Trần Tấn Thành, ĐV chi bộ khu vực 1, trong họp lệ, ban chi ủy KT, đánh giá kết quả cam kết tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống của 25 ĐV trong chi bộ. Đồng thời, phân tích chỉ ra những điểm còn hạn chế để các ĐV khắc phục. Ban chi ủy cũng nhắc nhở các ĐV đối chiếu 27 nhóm biểu hiện suy thoái đề cập trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII để phòng tránh, chấp hành nghiêm quy định của Đảng…

Ở cấp quận, BTV Quận ủy và UBKT Quận ủy quan tâm KT, GS việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của CB, ĐV theo Quy định 109 của Ban Chấp hành Trung ương. Đồng chí Võ Hoài Phong, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy, cho biết: Từ năm 2018 đến nay, Quận ủy và UBKT Quận ủy đã thành lập đoàn KT, GS chuyên đề 12 tổ chức đảng, GS thường xuyên 51 tổ chức đảng, với hàng ngàn lượt ĐV về việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của ĐV. Hầu hết CB, ĐV trong quận đều đã nâng cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống. Có 20 ĐV vi phạm về việc chấp hành chỉ thị và nghị quyết của Đảng, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đạo đức, lối sống… đã bị xử lý kỷ luật, góp phần làm trong sạch nội bộ Đảng. Thời gian tới, Ban Thường vụ Quận ủy và UBKT Quận ủy tiếp tục quan tâm KT, GS đối với CB, ĐV trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống nhằm đẩy lùi suy thoái trong Đảng.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết