01/10/2017 - 16:32

Nêu cao vai trò, trách nhiệm cán bộ, đảng viên 

Để góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cấp ủy các Chi bộ trong thành phố thẳng thắn nhìn nhận, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm. Qua đó, phát huy vai trò gương mẫu, nòng cốt của đảng viên đề ra những biện pháp khắc phục; đồng thời, giải quyết tốt những vấn đề tồn tại của địa phương.

Cán bộ, đảng viên cơ sở quận Bình Thủy trình bày những kiến nghị, đóng góp của mình với BTV Quận ủy Bình Thủy.

Là người tâm huyết, gắn bó nhiều năm với công tác địa phương, chú Nguyễn Xuân Linh, Bí thư Chi bộ khu vực 7, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy nhiều lần đại diện bà con khu vực kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền những vấn đề bà con quan tâm, bức xúc.

Chú Linh, bộc bạch: “Chi bộ đề ra nghị quyết luôn luôn bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho nhân dân, nhất là người dân trong vùng quy hoạch… Từ đó, Chi bộ thường xuyên quan tâm, nhắc nhở cán bộ, đảng viên trong chi bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phục vụ nhân dân. Là Bí thư Chi bộ, tôi nhiều lần kiến nghị các cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết những vấn đề bà con quan tâm, bức xúc”.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chi bộ khu vực 7 đẩy mạnh tuyên truyền 27 biểu hiện suy thoái để cán bộ, đảng viên biết để thực hiện, nỗ lực phòng tránh; đồng thời, để nhân dân tham gia giám sát. Chi bộ cũng đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt. Trong cuộc họp, chi bộ chủ trương sinh hoạt ngắn gọn, đi vào trọng tâm, gợi mở vấn đề đảng viên phát biểu ý kiến, liên hệ bản thân, góp ý cho chi bộ.

Bên cạnh đó, Chi bộ phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đảng viên. Trong đó, phân công đồng chí Bí thư phụ trách công tác tuyên giáo và bảo vệ nội bộ; đồng chí Phó Bí thư phụ trách công tác kiểm tra, 1 chi ủy viên phụ trách tổ chức, 1 chi ủy viên kiêm Trưởng Ban công tác Mặt trận và phụ trách các đoàn thể, 1 chi ủy viên là Trưởng khu vực. Mỗi Tổ tự quản có từ 1-3 đảng viên phụ trách, giúp đỡ…

“Việc phân công nhiệm vụ giúp đảng viên ý thức hơn vai trò, trách nhiệm của mình. Đây cũng là biện pháp “định tính” giúp công tác đánh giá, xếp loại cuối năm được thuận lợi hơn”- chú Linh chia sẻ.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các chi bộ đều xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng bắt nguồn từ việc xây dựng kỷ cương, lề lối làm việc. Và hơn hết là vai trò tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu.

Chú Đinh Quyết Thắng, Bí thư Chi bộ khu vực Bình Thường B, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, chia sẻ: “Một tập thể muốn mạnh, trước hết cấp ủy chi bộ phải mạnh. Vì vậy, ngay sau khi nhận nhiệm vụ, chúng tôi bắt tay vào xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy. Chi bộ đã chọn cách “mưa dầm thấm lâu”, chia nhỏ các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 triển khai, quán triệt trong nội bộ và quần chúng nhân dân gắn chặt với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị”…

Cũng theo chú Thắng, hiện nay, địa phương đang trong quá trình đô thị hóa nhanh, bên cạnh những thuận lợi cũng còn rất nhiều khó khăn, thử thách. Vì vậy, trong công tác chỉ đạo, điều hành, chi bộ quản lý tốt dân cư, tích cực chăm lo, ổn định đời sống người dân.

Chú Thắng chia sẻ: “Vì cuộc sống mưu sinh, nhiều đảng viên khu vực chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm, gắn công tác với địa phương. Vì vậy, chi bộ luôn quan tâm công tác tuyên truyền, động viên, nhắc nhở, để anh em ý thức trách nhiệm của mình. Đặc biệt là quan tâm chăm lo đời sống anh em, động viên anh em hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Với tinh thần “đảng viên đi trước”, các đảng viên nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực nêu gương để quần chúng học tập, noi theo. Chú Nguyễn Hoàng Minh, Bí thư Chi bộ ấp 3, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, chia sẻ: “Hầu hết đảng viên trong Chi bộ là nông dân, trước đây, một số đảng viên chưa dồn hết tâm sức, chưa ý thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong công việc.

Vì vậy, Chi bộ đề ra các giải pháp khắc phục, phân công công việc cụ thể, trực tiếp cho đảng viên…  Qua đó, khơi dậy lòng nhiệt tình, năng nổ của các đảng viên, nhất là các đảng viên được phân công chỉ đạo đoàn thể, đảng viên đứng đầu các đoàn thể…”. Đến nay, toàn Chi bộ có 100% hộ gia đình đảng viên tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, 100% đảng viên gương mẫu tham gia các phong trào, tự nguyện đóng góp của địa phương…

Bài, ảnh: QUỲNH LAM 

Chia sẻ bài viết