17/02/2020 - 09:44

Nêu cao tinh thần trách nhiệm 

Chi bộ Liên minh Hợp tác xã (HTX) TP Cần Thơ đã tham mưu Thành ủy, UBND thành phố và phối hợp các cơ quan liên quan nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX. Đồng thời, triển khai nhiều hoạt động tư vấn, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX… Những nỗ lực ấy đã tạo niềm tin nơi người dân, doanh nghiệp đối với hiệu quả hoạt động của HTX kiểu mới.

Liên minh HTX thành phố hỗ trợ các HTX tham gia hội chợ. Ảnh: Liên minh HTX thành phố cung cấp.

Theo đồng chí Nguyễn Đức Phương, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố, Chi bộ triển khai kế hoạch làm theo Bác gắn với nhiệm vụ của đơn vị. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các cá nhân đăng ký thực hiện cụ thể một hoặc nhiều nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi ủy, lãnh đạo đơn vị lấy kết quả học tập và làm theo Bác làm một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên hằng năm.

Song song đó, Chi bộ, lãnh đạo Liên minh HTX thành phố quan tâm thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, nêu gương những cá nhân thực hiện tốt nhằm khích lệ phong trào thi đua. Đảng viên Dương Quang Phục, chuyên viên của Liên minh HTX thành phố, cho biết: "Lãnh đạo Chi ủy, đơn vị thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Tôi sắp xếp công việc khoa học để có thời gian đi cơ sở tư vấn, hỗ trợ các HTX hoạt động đúng quy định…".

Liên minh HTX thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền phát triển kinh tế hợp tác, giúp người dân hiểu rõ về Luật HTX, biết được những mô hình HTX cụ thể và cách thức tổ chức hoạt động của HTX kiểu mới. Liên minh HTX còn hỗ trợ, nâng cao chất lượng hoạt động các HTX ở các xã xây dựng nông thôn mới và nhiều HTX hoạt động hiệu quả, hợp tác tương trợ lẫn nhau trong sản xuất, đem đến lợi ích thực chất cho thành viên, góp phần thiết thực trong xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững. Theo đồng chí Nguyễn Quốc Hội, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Tư vấn, hỗ trợ, công tác tư vấn, hỗ trợ là hoạt động thường xuyên của Liên minh HTX thành phố. Năm 2019, Liên minh đã trực tiếp tư vấn, hỗ trợ cho hơn 300 lượt HTX về Luật HTX, thủ tục thành lập, củng cố tổ chức hoạt động đúng Luật HTX. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động làm cầu nối liên kết trong sản xuất với doanh nghiệp cung ứng nguyên liệu đầu vào, đầu ra cho sản phẩm của các HTX. Liên minh HTX thành phố cũng đề nghị Quỹ hỗ trợ nông dân cho vay đối với 12 HTX ngành nông nghiệp với tổng vốn gần 5,1 tỉ đồng, giới thiệu Ngân hàng HD Bank tiếp cận và cho thành viên HTX vay trên 40 tỉ đồng phục vụ sản xuất kinh doanh...

Nét nổi bật trong năm 2019 là hoạt động xúc tiến thương mại cho các HTX đa dạng và hiệu quả hơn trước; sự liên kết theo chuỗi từ HTX sản xuất đến HTX dịch vụ thương mại đang hình thành chuỗi thực phẩm an toàn và có triển vọng phát triển. Trong năm, Liên minh HTX thành phố đã tổ chức 31 lượt HTX và 6 tổ hợp tác tham gia Hội chợ Xúc tiến thương mại và công nghệ cho các HTX năm 2019 tại thành phố Hồ Chí Minh và Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam tại Cần Thơ; hỗ trợ 25 HTX, 6 tổ hợp tác tham gia trưng bày, quảng bá sản phẩm của các đơn vị tại Hội nghị Ngày phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp năm 2019 tại Cần Thơ và Hội chợ Công thương khu vực phía Nam 2019 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Năm 2019, Liên minh HTX thành phố được bình chọn đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua cụm 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Đức Phương, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Liên minh HTX TP Cần Thơ, cho biết: "Chi bộ, lãnh đạo Liên minh HTX thành phố tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 bằng những việc làm thiết thực hơn. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, tăng cường phối hợp tuyên truyền cho người dân hiểu HTX kiểu mới và tự nguyện tham gia HTX, gắn với xây dựng và nhân rộng HTX điển hình tiên tiến tiêu biểu. Đây sẽ là động lực để chuyển mạnh từ sản xuất theo hộ gia đình riêng lẻ sang mô hình sản xuất hợp tác, liên kết tập trung trong HTX có quy mô lớn hơn…".

THANH THY

 

Chia sẻ bài viết