19/08/2014 - 19:40

Các địa phương kiến nghị:

Nâng mức khoán kinh phí cho mặt trận tổ quốc việt nam và các đoàn thể cấp xã

Mới đây, Ban Pháp chế HĐND thành phố đã giám sát việc thực hiện một số nghị quyết của HĐND thành phố liên quan đến chế độ, chính sách của cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực; mức khoán, hỗ trợ kinh phí hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp xã, ấp, khu vực,… tại một số quận, huyện trên địa bàn thành phố. Qua giám sát, Ban Pháp chế nhận thấy mức khoán kinh phí cho MTTQVN và các đoàn thể xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực còn thấp; việc bố trí cán bộ kiêm nhiệm chưa hợp lý...

Ban Pháp chế của HĐND thành phố cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố giám sát tại UBND quận Ô Môn. 

Sau khi Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 5-7-2012, của HĐND thành phố về việc quy định số lượng chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp và khu vực và mức khoán, hỗ trợ kinh phí hoạt động của các đoàn thể ở xã, ấp, khu vực có hiệu lực thi hành, các quận, huyện trên địa bàn thành phố kịp thời triển khai thực hiện theo đúng quy định. Cụ thể, mức khoán cho MTTQVN là 20 triệu đồng/năm và mức khoán cho các đoàn thể là 10 triệu đồng/năm; hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các đoàn thể ấp, khu vực là 25 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, mức khoán, hỗ trợ kinh phí hoạt động của các đoàn thể ở xã, phường, thị trấn, ấp và khu vực chưa đáp ứng nhu cầu thực tế, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của các đoàn thể. Để cho MTTQVN và các đoàn thể xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực hoạt động tốt, nhiều quận, huyện đã nâng mức khoán lên nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Giám sát tại UBND xã Nhơn Nghĩa, Đoàn giám sát nhận thấy mức khoán cho MTTQVN xã là 24 triệu đồng/năm và các đoàn thể là 10-14 triệu đồng/năm (cao hơn quy định của HĐND thành phố) nhưng vẫn chưa đáp ứng cho quá trình thực hiện. Từ thực tế hoạt động của địa phương, ông Trần Ánh Hoàng, Chủ tịch UBND xã Nhơn Nghĩa kiến nghị tăng mức khoán kinh phí hoạt động cho các đoàn thể xã là 20 triệu đồng/1 đoàn thể và nâng mức hỗ trợ hoạt động phí cho các đoàn thể ấp là 40 triệu đồng/ năm. Theo ông Hoàng, với mức hỗ trợ này thì các đoàn thể ở xã và ấp mới hoạt động tốt được.

Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND quy định cán bộ, công chức ở xã và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, ấp nên kiêm nhiệm để giảm số người trong số những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực. Những người kiêm nhiệm được hưởng mức phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức phụ cấp chức danh được kiêm nhiệm. Trong trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh cũng chỉ hưởng được 1 mức phụ cấp kiêm nhiệm. Trong quá trình thực hiện, một số địa phương đã “vận dụng” cho một cán bộ kiêm nhiệm nhiều chức danh để giảm mức tiền chi phụ cấp, không phù hợp theo tinh thần Nghị quyết số 10. Đơn cử, có nơi đồng chí Bí thư chi bộ ấp, kiêm nhiệm làm thêm một chức danh cán bộ ở xã; hay 1 cán bộ kiêm cùng lúc 3 chức danh trong 6 chức danh đoàn thể ở ấp, khu vực... Ông Nguyễn Việt Trung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, thành viên đoàn giám sát, cho biết: “UBND các quận, huyện cần rà soát lại các chức danh kiêm nhiệm ở các xã, phường, thị trấn và ấp, khu vực. Đồng thời phải sắp xếp lại các chức danh kiêm nhiệm cho phù hợp với khả năng và nhiệm vụ của từng cán bộ; hạn chế tối đa 1 cán bộ kiêm nhiệm nhiều chức danh ở các đoàn thể ấp, khu vực”.

Còn Nghị quyết số 6/2013/NQ-HĐND ngày 5-7-2013, của HĐND thành phố về hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho Công an viên ở ấp và Ấp đội trưởng, khu vực trưởng quân sự sẽ được hỗ trợ đóng 3% bảo hiểm y tế (BHYT) theo quy định hiện hành về BHYT. Tại thời điểm giám sát, UBND huyện Phong Điền vẫn chưa triển khai BHYT đúng theo tinh thần Nghị quyết số 6/2013/NQ-HĐND. Cụ thể, tại 2 xã Giai Xuân và Trường Long còn 20 Công an viên, Ấp đội trưởng chưa được hỗ trợ mua BHYT. Lý do, những người này mới tuyển dụng, có bảo hiểm bộ đội xuất ngũ và một số trường hợp không chịu tham gia BHYT... Ông Nguyễn Thanh Long, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội thành phố, thành viên đoàn giám sát, đề nghị: “UBND huyện Phong Điền phải rà soát lại những trường hợp đã có BHYT trước khi tham gia công tác Công an viên ở ấp và Ấp đội trưởng, khu vực trưởng quân sự đề tránh lãng phí 1 người đến 2 thẻ BHYT. Đối với những trường hợp không tham gia BHYT phải vận động tham gia góp phần thực hiện đúng theo tinh thần Nghị quyết số 6/2013/NQ-HĐND”. Bên cạnh đó, UBND các quận, huyện cũng kiến nghị các ngành, các cơ quan chức năng xem xét hỗ trợ BHYT đối với các chức danh Phó Công an viên ở ấp và Ấp đội trưởng, khu vực trưởng quân sự và lực lượng bảo vệ dân phố.

Ông Nguyễn Văn Vinh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố, cho biết: “Nhìn chung, UBND các quận, huyện triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND thành phố về việc quy định số lượng chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp và khu vực và mức khoán, hỗ trợ kinh phí hoạt động của các đoàn thể cấp xã, ấp, khu vực; hỗ trợ đóng BHYT cho Công an ở ấp và Ấp đội trưởng khu vực trưởng quân sự”. Đoàn giám sát cũng ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời hứa sẽ kiến nghị đến các ngành, cơ quan chuyên môn xem xét, giải quyết.

Bài, ảnh: THANH THƯ

Chia sẻ bài viết