27/02/2019 - 15:01

Nâng chất toàn diện huyện nông thôn mới 

Là huyện nông thôn mới (NTM) đầu tiên của TP Cần Thơ (năm 2016), những năm qua, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân Phong Điền không ngừng được nâng cao. Huyện tiếp tục tập trung đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới xây dựng xã NTM nâng cao và xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020.

Lãnh đạo TP Cần Thơ thăm hỏi hoạt động của Hợp tác xã Tân Thới 1, xã Tân Thới, huyện Phong Điền.

Nâng chất 

Xác định phương châm “chương trình xây dựng NTM có khởi đầu chứ không có điểm dừng”, bên cạnh việc tiếp tục nâng chất các tiêu chí tại các xã NTM, Phong Điền còn triển khai xã điểm xây dựng thành xã NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020. Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, cho biết: "Năm 2018, huyện đã triển khai thực hiện nâng chất xây dựng NTM và đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Công tác xây dựng NTM được cả hệ thống chính trị quan tâm thực hiện. Theo đó, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân khu vực nông thôn tiếp tục được nâng lên, bộ mặt nông thôn ngày một khởi sắc. Những nội dung mang tính đột phá, như: giao thông nông thôn, chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tổ chức sản xuất, xây dựng cảnh quan, vệ sinh môi trường được tập trung thực hiện và đạt nhiều kết quả".

Hạ tầng kinh tế xã hội trên địa bàn tiếp tục được đầu tư xây dựng hoàn thiện đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế và cải tạo đời sống văn hóa tinh thần cho người dân. Cụ thể, năm vừa qua, huyện huy động nguồn lực xã hội bắc mới 28 cây cầu, sửa chữa 16 cây cầu; sửa chữa, nâng cấp 10,328km và làm mới 12,669km đường giao thông nông thôn. Hệ thống thủy lợi tiếp tục được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh; bên cạnh đó, người dân dọn cỏ, khai thông dòng chảy được 76,424km; đắp 116 đập; kè mé, xây dựng gia cố 5,135km đê bao. Qua đó, góp phần đảm bảo hơn 95% diện tích đất nông nghiệp được tưới, tiêu thoát nước và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đến nay, 98,99% hộ dân sử dụng điện an toàn kỹ thuật; toàn huyện có 34/43 trường đạt chuẩn theo quy định; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt khoảng 90%... Huyện quan tâm nâng cấp, sửa chữa và xây dựng cảnh quan môi trường các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã, đường giao thông nông thôn trên địa bàn. Đồng thời, nhân rộng mô hình và duy trì hoạt động của các tổ thu gom rác thải sinh hoạt; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, dịch vụ chăm sóc y tế, giáo dục...

Cùng với đó, Phong Điền triển khai nhiều giải pháp phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. Huyện đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020 theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững với mục tiêu dựa trên lợi thế, tiềm năng của huyện. Phong Điền triển khai xây dựng mô hình liên kết sản xuất: chuyên canh cây ăn trái, thủy sản cộng đồng, sản xuất lúa chất lượng cao... Vận động nông dân chuyển đổi 429ha đất vườn, đất trồng lúa kém hiệu quả, sang trồng các loại cây ăn trái. Đến nay, toàn huyện hiện có 7.200ha cây ăn trái, tổng sản lượng thu hoạch đạt 82.172 tấn và giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 2.113 tỉ đồng. Ngành nông nghiệp huyện đã triển khai kế hoạch trợ giá giống cây trồng để phục vụ chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn với tổng kinh phí trên 506 triệu đồng. Đồng thời, đã triển khai được 126 cuộc tập huấn, hội thảo về các mô hình sản xuất hiệu quả và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 4.637 lượt nông dân. Trong năm, huyện đã xây dựng 7 mô hình giảm nghèo giúp người dân phát triển kinh tế, tăng thu nhập, góp phần giảm tỷ lệ nghèo trên địa bàn huyện. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện là 2,16%, giảm 1,35% so với năm 2017 (theo chuẩn mới); thu nhập bình quân đầu người năm 2018 tiếp tục được cải thiện, đạt trên 47,5 triệu đồng/người/năm.

Hướng đến huyện NTM kiểu mẫu

Với những quyết sách đúng đắn, cách làm phù hợp với thực tiễn của địa phương, Phong Điền đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là phát huy vai trò chủ thể của người dân đoàn kết, chung sức, chung lòng, tích cực tham gia xây dựng NTM. Xã NTM nâng cao, kiểu mẫu và huyện NTM kiểu mẫu chính là đích hướng tới của Phong Điền. Trước mắt, căn cứ vào tiêu chí xã NTM nâng cao và kiểu mẫu, cùng tình hình thực tế địa phương, huyện xây dựng kế hoạch xã Tân Thới và Nhơn Ái đạt tiêu chí xã NTM kiểu mẫu và xã Mỹ Khánh đạt NTM nâng cao. Tiếp đó, sẽ nhân rộng thực hiện các xã còn lại.

Là địa phương được chọn xây dựng xã NTM nâng cao, ông Trần Hoàng Lâm, Chủ tịch UBND xã Mỹ Khánh, cho biết: "Kể từ khi đạt chuẩn NTM, xã luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện không chỉ giữ vững mà còn phải nâng chất các tiêu chí. Hiện xã được chọn là xã điểm thực hiện theo tiêu chí nâng cao. Ngay từ cuối năm 2018, Mỹ Khánh đã xây dựng kế hoạch thực hiện theo các tiêu chí NTM nâng cao, phấn đấu ra mắt xã NTM nâng cao trong năm 2019".

Theo ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, huyện tập trung mọi nguồn lực hướng tới hoàn thành xây dựng xã NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện vào năm 2020. Cùng với đó, nâng chất huyện NTM hướng đến xây dựng đô thị sinh thái. Hiện thực hóa mục tiêu trên, huyện tăng cường công tác vận động, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, nhằm nâng cao ý thức của nhân dân về quyền lợi và nghĩa vụ tham gia xây dựng NTM. Cụ thể, khuyến khích người dân tích cực hơn nữa trong việc tham gia đóng góp vật chất và công lao động; làm hàng rào, trồng cây xanh, hoa kiểng tạo cảnh quan; thu gom, xử lý rác thải để giữ gìn môi trường tự nhiên...Tập trung phát triển sản xuất hiệu quả nhằm góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt ở lĩnh vực nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái. Trong đó, thực hiện tốt công tác chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển giao khoa học kỹ thuật; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã và nhân rộng, phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả; xây dựng các vùng chuyên canh sản xuất, liên kết tiêu thụ và phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch...  Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác xây dựng hệ thống chính trị, các đoàn thể vững mạnh...

Bài, ảnh: T. TRINH

Chia sẻ bài viết