18/05/2022 - 19:08

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố:

Nâng cao trách nhiệm nêu gương, khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, đảng viên vì sự phát triển của thành phố 

NGỌC QUYÊN (thực hiện)

Phát huy kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, năm 2021, cùng với cả nước, TP Cần Thơ tiếp thu, triển khai, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận số 01-KL/TW) với những kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022), đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố, thông tin về những kết quả nổi bật trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW:

- Ngay sau khi tiếp thu, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 48-KH/TU về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Kế hoạch số 49-KH/TU về học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Ðại hội XIII của Ðảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; tổ chức triển khai học tập, quán triệt tại 99 điểm cầu với trên 3.600 đại biểu tham dự.

Sau hội nghị trực tuyến, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố đã phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động triển khai nội dung cơ bản của Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa tại địa phương, đơn vị bằng các hình thức đa dạng, linh hoạt, như: biên soạn phát hành tài liệu, chia sẻ tài liệu qua email, nhóm Zalo… cho cán bộ (CB), đảng viên (ÐV), công chức (CC), viên chức (VC), đoàn viên, hội viên nghiên cứu, học tập; đưa nội dung chuyên đề toàn khóa vào bộ đề kiểm tra nhận thức lý luận của ÐV năm 2021; tổ chức sinh hoạt chuyên đề lồng ghép vào sinh hoạt lệ chi, tổ hội hằng tháng… Qua đó, đảm bảo tốt việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa và các yêu cầu về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thực hiện trách nhiệm nêu gương của CB, ÐV, CC, VC, đoàn viên, hội viên, BTV Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy, địa phương, đơn vị rà soát, bổ sung, xây dựng kế hoạch thực hiện, đăng ký những mô hình, hành động cụ thể trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; cải cách hành chính sát với chức năng, nhiệm vụ của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. CB, ÐV, CC, VC, đoàn viên, hội viên cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm nêu gương và các quy định của Ðảng. Năm 2021, có 100% tổ chức cơ sở đảng và CB chủ chốt, cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cam kết trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức gắn với chức trách, nhiệm vụ đơn vị giao để đánh giá phân loại ÐV, CC, VC hằng năm.

* Thưa đồng chí, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có tác động như thế nào đến nhận thức, hành động của CB, ÐV và các tầng lớp nhân dân thành phố?

- Qua triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trong toàn Ðảng bộ có sự chuyển biến từ “học tập” sang “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Việc học tập, làm theo Bác ngày càng thực chất, dần trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và CB, ÐV trong thành phố, lan tỏa tích cực tới các tầng lớp nhân dân. Tinh thần, trách nhiệm nêu gương của CB, ÐV, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị dần được thể hiện, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi tập thể, cá nhân.

Năm 2021, các cấp ủy, chính quyền, MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố đã phát động phong trào học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, ý nghĩa trong công việc và đời sống thường ngày; lựa chọn những vấn đề được dư luận quan tâm để tập trung giải quyết, tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực như: công tác cải cách thủ tục hành chính tập trung vào việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính; đẩy mạnh thực hiện quy chế văn hóa công sở và đạo đức công vụ; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước…

Các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều hành động thiết thực chăm lo người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Trong ảnh: Gian hàng "0 đồng" chia sẻ yêu thương, giúp nhiều người dân vượt qua khó khăn do bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: Do phường An Bình cung cấp.

Ðặc biệt là phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, chung sức, đồng lòng, cộng đồng trách nhiệm cùng với chính quyền và nhân dân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ðiển hình như các mô hình “Chuyến xe nghĩa tình”, “Chợ 0 đồng”, cây "ATM gạo", “Hỗ trợ lương thực khẩn cấp”, xây dựng các mô hình “Bảo vệ “vùng xanh” phòng, chống dịch COVID-19”; “Bếp ăn từ thiện”, “Lực lượng vũ trang TP Cần Thơ chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Gương mẫu, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả, đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng toàn dân phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”; “Lực lượng Công an thành phố - Lá chắn phòng, chống dịch COVID-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội”… Qua đó, góp phần cùng chung tay, tiếp sức lực lượng tuyến đầu trong phòng, chống dịch COVID-19, hỗ trợ CB, chiến sĩ và người dân địa phương vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh.

* Việc tiếp tục triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2022 cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào, thưa đồng chí?

- Năm 2022, BTV Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 77-KH/TU về tổ chức học tập và triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022”. Việc nghiêm túc triển khai, thực hiện chuyên đề năm 2022 thể hiện quyết tâm chính trị của toàn Ðảng bộ đưa việc học tập, làm theo và nêu gương của CB, ÐV đi vào thực chất, khắc phục tính hình thức trong triển khai thực hiện. Mặt khác, việc học tập, thực hiện chuyên đề năm 2022 có nhiều ý nghĩa trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ðảng bộ thành phố trong giai đoạn hiện nay, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong đội ngũ CB, ÐV về ý thức trách nhiệm, xây dựng khát vọng cống hiến cho sự phát triển của thành phố, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, trước mắt là phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết, nhiệm vụ năm 2022 của Thành ủy.

Thời gian tới, BTV Thành ủy yêu cầu mỗi tổ chức Ðảng, cơ quan, đơn vị căn cứ nội dung chuyên đề năm 2022 xây dựng kế hoạch thực hiện sát với chức năng, nhiệm vụ chính trị gắn với việc đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm CB, ÐV suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng. Ðưa nội dung chuyên đề năm 2022 vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, hội, đoàn thể gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Chú trọng thảo luận, trao đổi về thực trạng, khó khăn, hạn chế, đề ra các giải pháp giải quyết triệt để những vấn đề tồn đọng, vướng mắc trong công tác ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Mỗi CB, ÐV, CC, VC, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu, xây dựng cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Kết quả thực hiện chuyên đề là một nội dung trong báo cáo kiểm điểm cuối năm của CB, ÐV. Cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, đoàn thể các cấp chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện cam kết làm theo của CB, ÐV, CC, VC vào cuối năm; xây dựng kế hoạch tuyên truyền, nhất là tăng cường tuyên truyền nội dung chuyên đề trên các phương tiện thông tin đại chúng, không gian mạng; kịp thời phát hiện, giới thiệu, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng những cách làm hay, sáng tạo, mô hình mới, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Kết luận 01-KL/TW là bước tiếp nối tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), với yêu cầu cao hơn về nội dung, mục tiêu, cách thức thực hiện. Trong đó, nhấn mạnh 3 nội dung quan trọng trong thời gian tiếp theo đó là: học tập, làm theo Bác và nêu gương của CB, ÐV; đặc biệt, chú trọng vai trò nêu gương của CB, ÐV, nhất là CB lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu các cấp. Do vậy, mỗi CB, ÐV thành phố cần phải xem việc “học tập” Bác, “làm theo” Bác và “nêu gương” là nhu cầu, mục đích tự thân của mỗi người, phải được thực hành và vận dụng thường xuyên, hằng ngày trong cuộc sống. Từ đó, phát huy tốt nhất những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ XIV, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa TP Cần Thơ thực sự trở thành trung tâm động lực của vùng ÐBSCL theo tinh thần Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị (khóa XII).

* Xin cảm ơn đồng chí!l

Chia sẻ bài viết