20/05/2010 - 21:21

Đại hội Đảng trong lực lượng vũ trang thành phố:

Nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Nâng cao chất lượng huấn luyện, một trong những mục tiêu quan trọng được Đảng bộ Trung đoàn 932 đề ra trong nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Thời gian qua, Thường vụ Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) TP Cần Thơ đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trong lực lượng vũ trang (LLVT) thực hiện tốt quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội (ĐH) Đảng cấp cơ sở và ĐH Đảng bộ Quân sự thành phố (nhiệm kỳ 2010-2015, theo sự chỉ đạo của các cấp ủy cấp trên. Đến thời điểm này đã có 12/15 TCCSĐ đã tiến hành ĐH. Đến nay, Đảng bộ Quân sự thành phố cũng cơ bản hoàn thành việc xây dựng văn kiện và chuẩn bị nhân sự cho ĐH Đảng bộ Quân sự thành phố, đảm bảo đúng quy trình hướng dẫn và tiến độ đề ra...

Đại tá Huỳnh Thanh Phương, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự TP Cần Thơ, cho biết: “Thực hiện các chỉ thị và kế hoạch của trên, ngay từ đầu năm 2010, Thường vụ ĐUQS thành phố đã chỉ đạo cấp ủy các TCCSĐ tập trung thực hiện tốt quá trình chuẩn bị và tiến hành ĐH. Việc tổ chức ĐH Đảng bộ các cấp cũng theo tinh thần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo và sức chiến đấu của các TCCSĐ, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương; coi trọng chất lượng, thiết thực, không phô trương, hình thức, đảm bảo an toàn, tiết kiệm... Trong xây dựng và tổ chức thảo luận văn kiện, các cấp ủy Đảng cũng chú trọng phát huy trí tuệ của tập thể và thể hiện tinh thần cách mạng tiến công. Báo cáo chính trị phải đánh giá đúng kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ và xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, khâu đột phá cần tập trung thực hiện. Song song đó, các cấp ủy Đảng chú trọng làm tốt công tác nhân sự, các đồng chí dự kiến giới thiệu ứng cử vào cấp ủy khóa mới phải bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định, nhất là phải có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần đoàn kết, có năng lực và kinh nghiệm thực tế”.

Nhờ sự chỉ đạo sâu sát của ĐUQS thành phố, các TCCSĐ trong LLVT thành phố đã thực hiện tốt quá trình chuẩn bị và tiến hành ĐH bảo đảm đúng kế hoạch. Đảng bộ Trung đoàn 932, đơn vị được ĐUQS thành phố chọn làm điểm thực hiện chủ trương ĐH trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy đã tổ chức ĐH thành công tốt đẹp. Theo Thượng tá Huỳnh Văn Khương, Bí thư Đảng ủy Trung đoàn, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Trung đoàn đã lãnh đạo đơn vị thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố giao. Chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tuy nhiên, kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện có mặt chưa vững chắc; công tác xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật chuyển biến chưa đồng đều; chất lượng huấn luyện một số nội dung chưa cao; công tác phúc tra nắm nguồn lực lượng dự bị động viên còn nhiều hạn chế... Trên cơ sở phân tích những thành tích đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế, Đảng bộ đã đặt ra nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2010-2015 là tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh (TSVM), xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và xây dựng lực lượng dự bị động viên đủ biên chế...

Không riêng ở Đảng bộ Trung đoàn 932, đến nay, ĐUQS thành phố đã lãnh đạo 12/15 TCCSĐ trong LLVT tiến hành xong ĐH. Trung tá Nguyễn Khắc Tuyên, Phó Bí thư Chi bộ cơ sở Phòng Kỹ thuật, cho biết: Theo chỉ đạo của ĐUQS thành phố, ngay từ đầu năm 2010, Chi ủy đã tập trung phân tích, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2005-2010. Qua đó chúng tôi nhận thấy, nhiệm kỳ qua, bên cạnh nỗ lực bảo đảm kỹ thuật cho LLVT huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thì trong thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ cũng có mặt còn hạn chế như: chưa nắm chắc các loại trang bị kỹ thuật; các vũ khí, trang bị kỹ thuật còn bị hoen gỉ, xuống cấp; tinh thần đấu tranh xây dựng khối đoàn kết nội bộ, tính chiến đấu của đảng viên trong chi bộ chưa cao... Trên cơ sở đó, chúng tôi xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2015 là tập trung lãnh đạo xây dựng chi bộ TSVM, cơ quan kỹ thuật vững mạnh toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên có phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn để thực hiện tốt công tác bảo đảm kỹ thuật cho LLVT thành phố huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Cùng với việc chuẩn bị chu đáo văn kiện, Thường vụ ĐUQS thành phố đã chỉ đạo các TCCSĐ thực hiện công tác nhân sự chặt chẽ, đúng quy trình. Cấp ủy các cơ quan, đơn vị đã tiến hành rà soát, kịp thời điều động những cán bộ trẻ, có trình độ chính trị, quân sự, phẩm chất đạo đức tốt bổ sung cho các cơ quan, đơn vị để tạo nguồn bổ sung vào cấp ủy khóa mới. Nhờ vậy, nhiệm kỳ 2010-2015, trình độ của đội ngũ cấp ủy các TCCSĐ cao hơn nhiệm kỳ trước. Trong đó, trên 60% có trình độ chính trị cao cấp và cử nhân, trên 70% có trình độ quân sự đại học và cao đẳng. Qua tìm hiểu ở một số TCCSĐ cho thấy trình độ chính trị, chuyên môn của đội ngũ cấp ủy nhiệm kỳ mới đã được nâng lên rõ rệt. Điển hình như Đảng bộ Quân sự quận Bình Thủy, trong nhiệm kỳ 2005-2010 cấp ủy gồm 5 đồng chí, nhưng chỉ có 2 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 3 đồng chí cử nhân quân sự. Nhờ các cấp ủy quan tâm thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, qui hoạch đội ngũ cán bộ, trong BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015, có 4/5 đồng chí trong cấp ủy có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 5 đồng chí có trình độ cử nhân quân sự.

Theo Đại tá Huỳnh Thanh Phương, Phó Bí thư ĐUQS thành phố: “Nhờ các cấp ủy Đảng chỉ đạo sâu sát và cấp ủy cơ sở có quá trình chuẩn bị chu đáo nên hầu hết các TCCSĐ tổ chức ĐH thành công tốt đẹp. Các đảng viên dự ĐH đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân, xác định đúng phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ, đề ra các giải pháp hữu hiệu, thiết thực nhằm phát huy ưu điểm, lợi thế, đồng thời khắc phục những yếu kém để các TCCSĐ ngày càng phát triển bền vững. Việc chuẩn bị nhân sự bảo đảm đúng quy trình, trình độ theo quy định nên tất cả những đồng chí ứng cử vào cấp ủy đều có tỷ lệ phiếu bầu cao, trong đó những đồng chí cán bộ chủ chốt có tỷ lệ phiếu bầu trên 98%”.

Song song với chỉ đạo các TCCSĐ tiến hành ĐH, ngay từ đầu năm 2010, Thường vụ ĐUQS thành phố đã thành lập các Tiểu ban văn kiện để xây dựng văn kiện và thành lập Tiểu ban nhân sự để chuẩn bị nhân sự cho ĐH Đảng bộ Quân sự thành phố. Quá trình chuẩn bị văn kiện và nhân sự bảo đảm đúng hướng dẫn, quy trình và tiến độ. Đối với công tác nhân sự, Đảng bộ Quân sự thành phố dự kiến giới thiệu 15 đồng chí vào danh sách ứng cử BCH Đảng bộ. Trong đó, về trình độ chuyên môn có 13 đồng chí là cử nhân quân sự và 2 thạc sĩ quân sự; về trình độ chính trị có 12 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 3 đồng chí đang học cao cấp lý luận chính trị. Đến nay, việc xây dựng nghị quyết và chuẩn bị nhân sự ĐH Đảng bộ Quân sự thành phố đã hoàn thành, đang thông qua Ban Thường vụ Thành ủy và Thường vụ Đảng ủy Quân khu 9 phê duyệt.

Tin rằng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng và với tinh thần chủ động chuẩn bị mọi mặt, bảo đảm xây dựng văn kiện và chuẩn bị nhân sự ĐH chặt chẽ, đúng quy trình, tin rằng Đại hội Đảng bộ các cấp trong LLVT thành phố sẽ thành công tốt đẹp.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết