24/09/2018 - 10:46

Nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ Đảng 

Ba năm qua, Chi cục Thuế huyện Phong Điền không có cán bộ (CB), đảng viên (ĐV), công chức (CC) vi phạm. Công tác thu ngân sách luôn vượt dự toán thành phố giao và đứng đầu so với các chi cục thuế quận, huyện. Đạt được kết quả đó là do chi bộ và lãnh đạo chi cục thực hiện nghiêm túc các mặt công tác xây dựng Đảng, triển khai nhiều giải pháp hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Theo đồng chí Võ Minh Lương, Bí thư chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của của chi bộ, từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, chi bộ triển khai thực hiện nghiêm túc các mặt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, chỉ đạo đơn vị sắp xếp thời gian, tạo thuận lợi cho tất cả CB, ĐV, CC tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của đảng. Đồng thời, quan tâm tuyên truyền, định hướng tư tưởng: từ đó, CB, ĐV, CC hiểu rõ những chủ trương mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không tham gia bình luận, nói sai quan điểm và không bị kẻ xấu kích động...

Cán bộ, công chức Chi cục Thuế huyện Phong Điền hướng dẫn người dân làm thủ tục nộp thuế trước bạ.

Song song đó, chi bộ thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, giúp từng CB, ĐV, CC nêu cao ý thức tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Công tác tự phê bình và phê bình được đẩy mạnh, trong mỗi kỳ họp lệ chi bộ, ban chi ủy chỉ định từ 2-3 ĐV kiểm điểm xoay vòng; công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm thường xuyên, kịp thời phát hiện và uốn nắn, giúp CB, ĐV, CC khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

Đồng chí Tô Trung Thành, chuyên viên Đội kê khai, kế toán thuế, thu trước bạ, bộc bạch: "Thường xuyên tự phê bình và phê bình đã giúp tôi nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân, nhất là khi người dân đến làm thủ tục nộp thuế trước bạ. Tôi tận tình hướng dẫn, không để người dân mất thời gian tới lui nhiều lần". Anh Nguyễn Văn Tùng, ở xã Mỹ Khánh đang làm thủ tục nộp thuế trước bạ chuyển quyền sử dụng đất nói: "Các CB, CC ở đây tiếp chuyện rất niềm nở, hướng dẫn làm thủ tục nộp thuế chu đáo nên chúng tôi rất hài lòng". 

Cùng với thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, Chi bộ đã chỉ đạo chi cục triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách địa phương. Cụ thể, chi bộ đề ra nghị quyết xác định nhiệm vụ thu, các nguồn thu thuế cần tập trung; chỉ đạo chi cục phối hợp với các ngành và các xã, thị trấn thực hiện tốt việc khai thác các nguồn thu... Chi bộ cũng chỉ đạo chi cục phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện nắm bắt việc đăng ký kinh doanh để lập bộ quản lý và hướng dẫn nộp thuế...

Theo chỉ đạo của chi bộ, chi cục đã phân công các đội nghiệp vụ thực hiện nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả thu thuế, như: tuyên truyền các luật thuế, văn bản hướng dẫn về thuế đến người nộp thuế; tổ chức các cuộc đối thoại giúp người nộp thuế hiểu rõ chính sách thuế; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để tạo thuận lợi cho người nộp thuế... Đồng chí Nguyễn Thanh Hùng, Đội trưởng Đội kiểm tra thuế và quản lý nợ, nói: "Từ năm 2017 đến nay, đội đã đề nghị chi cục tham mưu UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra 28 doanh nghiệp. Qua đó, thu được hơn 300 triệu đồng cho ngân sách địa phương, giúp các doanh nghiệp hạch toán đúng quy định, giảm lỗ 1,3 tỉ đồng...". 

Đồng chí Võ Minh Lương, Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng, khẳng định: Nhờ thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng Đảng và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, 3 năm qua, chi cục không có CB, ĐV, CC vi phạm phải thi hành kỷ luật; chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, riêng năm 2017 đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Công tác thu ngân sách của chi cục luôn đạt và vượt dự toán trên giao. Trong đó, năm 2016 thu được 61 tỉ đồng, đạt 110% dự toán; năm 2017 thu được 104 tỉ đồng, đạt 240% dự toán và 8 tháng năm 2018 thu được 79 tỉ đồng, đạt 140% dự toán thành phố giao. "Thời gian tới, chi bộ tiếp tục tăng cường giáo dục, động viên để CB, ĐV, CC nâng cao ý thức giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; đồng thời, ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tăng nguồn thu ngân sách của địa phương", đồng chí Võ Minh Lương cho biết.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

Chia sẻ bài viết