11/09/2023 - 06:16

Nâng cao năng lực lãnh đạo của Ðảng 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Nỗ lực phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống và thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, anh Nguyễn Nhựt Quy, Công an viên ấp Vĩnh Thành được kết nạp vào Ðảng tháng 8-2023. Anh Quy là 1 trong 29 đảng viên (ÐV) mới được kết nạp trong 3 năm qua ở Ðảng bộ xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh. Ðây được xem là một trong những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Ðảng của Ðảng bộ xã từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay.

Mỗi đảng viên, giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Trinh 3 đều nâng cao tinh thần "tự soi, tự sửa" để khắc phục khuyết điểm, thực hiện tốt công tác giảng dạy.

Theo đồng chí Phạm Thanh Sơn, Bí thư Ðảng ủy xã, thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, 3 năm qua, Ðảng ủy xã và các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn, chăm bồi quần chúng, đã kết nạp được 29 ÐV, đạt 64,5% chỉ tiêu nhiệm kỳ. Bên cạnh đó, Ðảng ủy xã và các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt việc rà soát, sàng lọc, đưa 18 ÐV không còn đủ tư cách ra khỏi Ðảng. Trong đó, cho ra khỏi Ðảng 8 trường hợp do không còn tha thiết, viết đơn xin ra khỏi Ðảng; xóa tên trong danh sách ÐV 10 trường hợp, do bỏ sinh hoạt Ðảng và không đóng đảng phí nhiều tháng liên tục.

Cùng với nâng cao chất lượng phát triển, rà soát và sàng lọc ÐV, 3 năm qua, Ðảng ủy xã Vĩnh Trinh và các chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện nhiều giải pháp xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Trong đó, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Ðảng và của cấp ủy cấp trên đều được tổ chức triển khai nghiêm túc, kịp thời với trên 98% ÐV tham gia; thực hiện có hiệu quả các nghị  quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, đã ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ (CB), ÐV.

Theo đồng chí Ðỗ Thành Ðá, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Vĩnh Qui, Chi bộ ấp có 16 ÐV. Năm 2020, Chi bộ có một số ÐV biểu hiện suy thoái một phần, như: ít phát biểu đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết của Chi bộ; còn nể nang, né tránh, ngại va chạm trong tự phê bình và phê bình; chưa thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Nhằm giúp ÐV khắc phục khuyết điểm, trong họp lệ hằng tháng, Chi bộ đề nghị từng ÐV kiểm điểm, "tự soi" rọi bản thân nghiêm túc để đưa ra kế hoạch "tự sửa" và để Chi bộ đóng góp. Hiện nay, Chi bộ không còn ÐV có biểu hiện suy thoái, nhiều năm liền Chi bộ không có ÐV vi phạm. Hằng năm, 100% ÐV hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chi bộ Trường Tiểu học Vĩnh Trinh 3 có 32 ÐV. Năm 2020, một vài ÐV của Chi bộ biểu hiện một phần suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, như: chưa mạnh dạn, nể nang, né tránh, ngại va chạm trong đấu tranh tự phê bình và phê bình; chấp hành giờ giấc làm việc chưa nghiêm; chưa ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn… ÐV Trần Minh Tâm, giáo viên lớp 5, bộc bạch: ""Tự soi" bản thân, tôi nhìn nhận những năm trước thỉnh thoảng có đi dạy trễ, vắng một vài buổi dạy do gia đình có công việc đột xuất, làm báo cáo đôi lúc chậm so với thời gian quy định. Ðược sự góp ý chân tình của các đồng chí trong Chi bộ, tôi đã "tự sửa", khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trên". Theo đồng chí Huỳnh Thị Tư Nga, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Trinh 3, mỗi kỳ họp lệ chi bộ, Ban Chi ủy đều gợi ý các vấn đề để ÐV tự phê bình và phê bình, đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết của Chi bộ; đồng thời, giám sát kết quả "tự sửa" khuyết điểm và cam kết của ÐV... Ðến nay, ÐV của trường đã khắc phục được những khuyết điểm, không có trường hợp biểu hiện suy thoái.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, Ðảng ủy xã Vĩnh Trinh chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực để chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời, không để dẫn đến những hành vi vi phạm. Trong 3 năm qua, Ðảng bộ xã chỉ có 1 ÐV vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình (sinh con thứ 3) phải xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Công tác CB được thực hiện tốt từ khâu quy hoạch, đào tạo, sắp xếp, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử. Ðội ngũ CB từng bước trưởng thành mọi mặt, bảo đảm sự kế thừa và chuyển tiếp liên tục các thế hệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

 

Chia sẻ bài viết