14/05/2015 - 14:35

THỐT NỐT

NÂNG CAO MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Nâng cao chất lượng, ý thức trách nhiệm trong công việc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) là một trong những nội dung cải cách hành chính (CCHC) mà quận Thốt Nốt quan tâm thực hiện.

Có dịp về quận Thốt Nốt, một trong những địa phương thực hiện thành công các mô hình CCHC của TP Cần Thơ, chúng tôi ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực của đội ngũ CBCCVC trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Người dân địa phương ngày càng hài lòng hơn khi tiếp xúc với cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ minh bạch và có trách nhiệm hơn khi giải quyết hồ sơ cho dân.

 Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận Thốt Nốt đang hướng dẫn người dân điền mẫu hồ sơ giải quyết TTHC.

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt, cho biết: "Trong những năm qua, công tác đổi mới, nâng cao ý thức, chất lượng đội ngũ CBCCVC luôn được quận Thốt Nốt xác định là nội dung quan trọng, xuyên suốt của công tác CCHC. Bởi, CBCCVC có trình độ chuyên môn cao, có trách nhiệm trong công việc thì việc giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức... mới có hiệu quả cao. Do đó, quận luôn quan tâm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC có trình độ chuyên môn sát với tình hình cụ thể và thực tế của từng ngành, từng địa phương, đơn vị. Việc tiếp nhận CBCCVC đúng ngành nghề, bố trí công việc hợp lý cũng được địa phương quan tâm thực hiện và đã phát huy hiệu quả cao, nhất là ở cấp phường".

Hiện nay, quận Thốt Nốt có 205 CBCC cấp phường. Trong đó, có 89 cán bộ đạt chuẩn về chuyên môn; 74 cán bộ đạt chuẩn về chính trị; 116 công chức đạt chuẩn về chuyên môn và 54 công chức đạt chuẩn về chính trị... đã đáp ứng nhu cầu quản lý, giải quyết TTHC tại cấp cơ sở. Theo kế hoạch, năm 2015, Thốt Nốt cử hàng trăm CBCCVC tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn. Trong đó, có nhiều CBCCVC tham gia các lớp bồi dưỡng về kỹ năng quản lý thời gian, thu thập và xử lý thông tin, kỹ năng tổ chức và quản lý công việc, kỹ năng giao tiếp thực thi công vụ, kỹ năng lãnh đạo... Theo Phòng Nội vụ quận Thốt Nốt, việc cử CBCCVC theo học các khóa đào tạo trên ngoài mục tiêu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ còn nâng cao ý thức, đạo đức công vụ và kỹ năng hành chính của CBCCVC. Đồng thời, việc quy hoạch cán bộ cũng được quận thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, kịp thời bổ sung những CBCCVC có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn vững vàng vào nguồn quy hoạch và kiên quyết đưa ra khỏi nguồn quy hoạch đối với những CBCCVC có tư cách, đạo đức không tốt, hách dịch, cửa quyền hay năng lực chuyên môn không theo kịp với yêu cầu công việc được giao…

Phường Thốt Nốt là trung tâm của quận có địa bàn rộng, dân số đông, nhu cầu giải quyết các giấy tờ hành chính, kinh doanh, xây dựng... trong dân rất nhiều. Do đó, phường Thốt Nốt đã xây dựng kế hoạch nguồn cán bộ đương nhiệm và kế cận gắn với công tác đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, ý thức trách nhiệm trong công việc nên chất lượng đội ngũ cán bộ công chức phường ngày càng được nâng lên. Gần đây, năm nào phường Thốt Nốt cũng có cán bộ vừa đảm nhận công việc chuyên môn, vừa theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ...

Bà Phạm Thu Hương, Chủ tịch UBND phường Thốt Nốt, cho biết: "Định kỳ 6 tháng và 1 năm, UBND phường Thốt Nốt tiến hành họp đánh giá, nhận xét về mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân. Qua đó, sắp xếp bố trí cán bộ, công chức vào các vị trí công tác phù hợp với sở trường, năng lực mỗi người và giải quyết thuyên chuyển công tác hoặc cho thôi việc đối với những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ được giao". Để nâng cao phẩm chất đạo đức, tác phong, lề lối làm việc và tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, phường Thốt Nốt đã ban hành quy chế cơ quan, trong đó có các quy định cụ thể, rõ ràng về văn hóa công sở như: không hút thuốc, không uống rượu bia trong giờ làm việc, không nói tục, không gây phiền hà cho nhân dân... Thời gian tới, theo bà Phạm Thu Hương, phường tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy, sắp xếp công việc một cách hợp lý và phù hợp, tuyển chọn những cán bộ, công chức có năng lực, tinh giảm những cán bộ, công chức yếu kém về chuyên môn, xây dựng và thực hiện cơ chế chính sách cho cán bộ, công chức đi học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ… phục vụ chương trình CCHC tại địa phương ngày càng tốt hơn".

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 02-CT/QU của Quận ủy Thốt Nốt về việc đào tạo nguồn nhân lực và sử dụng nhân tài của quận Thốt Nốt giai đoạn 2010-2015, quận Thốt Nốt đã tiếp nhận thêm 52 sinh viên có trình độ đại học, hệ chính quy, có học lực khá giỏi, lý lịch, sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt về công tác tại các phòng, ban, hội, đoàn thể, các phường. Ông Nguyễn Ngọc Hè, Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt, cho biết thêm: "Sau khi được tiếp nhận, các CBCCVC trên đã tiếp thu và giải quyết công việc khá tốt, có khoa học, góp phần làm chuyển biến chất lượng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tạo bước đột phá phát triển kinh tế, CCHC trong thời kỳ đổi mới, hội nhập. Ngoài ra, quận Thốt Nốt còn tiếp nhận trên 50 bác sĩ được đào tạo chính quy, có học lực khá giỏi về phục vụ tại các cơ sở y tế trên địa bàn quận, góp phần nâng cao hiệu quả khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân...".

Những tháng cuối năm 2015, quận Thốt Nốt tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo CBCCVC nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm trong công việc. Đồng thời, chỉ đạo các phòng, ban khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện ngoài quy hoạch tự túc học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ... góp phần phục vụ nhân dân, nâng cao mức độ hài lòng của người dân năm sau cao hơn năm trước.

Bài, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết