11/08/2016 - 20:09

NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIẾT KIỆM ĐIỆN CHO DOANH NGHIỆP

Mô hình ESCO là một trong những phương án đầu tư sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho doanh nghiệp. Tham gia mô hình ESCO, các doanh nghiệp được chủ đầu tư hỗ trợ vốn lắp đặt các thiết bị tiết kiệm năng lượng và giới thiệu các công ty, đơn vị chuyên thiết kế, thi công triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng phù hợp với từng điều kiện của doanh nghiệp mà không phải tốn chi phí đầu tư ban đầu cho việc lắp đặt các thiết bị tiết kiệm năng lượng.

Theo đó, các khoản chi phí đầu tư được thanh toán bằng chính nguồn tiền tiết kiệm được sau khi đầu tư ứng dụng mô hình này. Các khoản tiết kiệm chi phí năng lượng thường được tính toán chia lại cho đơn vị đầu tư trang thiết bị và thiết kế trong vòng 4-10 năm.

Chia sẻ bài viết