24/11/2020 - 19:42

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố:

Nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Ðảng 

(CT) - Ngày 24-11-2020, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết các quy chế phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Ðảng. Ðồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố, chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Với chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, các cơ quan có quy chế phối hợp đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, làm cơ sở cho việc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Ðảng của Ðảng bộ thành phố. Công tác triển khai, tổ chức thực hiện các quy chế phối hợp đảm bảo nghiêm túc, thống nhất, đúng phạm vi, nguyên tắc, trách nhiệm và phương pháp phối hợp theo quy chế đề ra. Qua công tác phối hợp, từng bước khắc phục sự chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát giữa các cơ quan có quy chế phối hợp; việc xử lý thi hành kỷ luật trong Ðảng và kỷ luật hành chính được đồng bộ, kịp thời, đúng quy định, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu của từng cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Ðảng của Ðảng bộ thành phố.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu đề nghị các cơ quan tiếp tục quán triệt và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, nội dung của quy chế phối hợp; thường xuyên trao đổi thông tin phục vụ chính trị cho mỗi cơ quan; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung nội dung quy chế đầy đủ, chính xác để công tác phối hợp hiệu quả, đúng quy định. Ðồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra giám sát ngang tầm nhiệm vụ, có tâm và tầm, có kiến thức năng lực để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Ðảng được chính xác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; các cơ quan cần phân công cán bộ lãnh đạo, chuyên viên theo dõi việc thực hiện quy chế để tham mưu, đề xuất góp phần thực hiện tốt công tác phối hợp…

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết