19/06/2020 - 21:20

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp 

(CT)- Ngày 19-6-2020, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo khối Đảng ủy trực thuộc Thành ủy và sở, ngành 6 tháng đầu năm 2020.

Đồng chí Trần Việt Trường, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, đề nghị tuyên giáo các cấp trong thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đại hội Đảng các cấp, nhất là các đợt thi đua cao điểm chào mừng đại hội; tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền, tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện trọng đại của đất nước; triển khai hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội; nâng cao chất lượng tham mưu cấp ủy trên các lĩnh vực công tác tư tưởng - lý luận, công tác khoa giáo, thông tin - tuyên truyền - dư luận xã hội, văn hóa văn nghệ, nghiên cứu biên soạn lịch sử đảng bộ…

Trong 6 tháng qua, Ban Tuyên giáo các cấp trong thành phố thực hiện hoàn thành 60/85 nhiệm vụ, nhóm nhiệm vụ theo chương trình công tác đề ra từ đầu năm và nhiệm vụ đột xuất theo sự phân công của cấp ủy. Trong đó, Ban Tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu cấp ủy triển khai học tập, quán triệt cũng như sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và địa phương. Việc học tập chỉ thị, nghị quyết được tổ chức triển khai trực tuyến từ Trung ương, thành phố đến quận, huyện, xã, phường, thị trấn. Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu, hướng dẫn các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hệ thống tuyên giáo trong thành phố phối hợp tham mưu phục vụ đại hội Đảng các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện 469 công trình, phần việc chào mừng đại hội với tổng trị giá khoảng 626 tỉ đồng từ ngân sách và xã hội hóa. Hệ thống tuyên giáo các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện các hoạt động trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, khoa giáo, nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ đi vào chiều sâu và có hiệu quả tích cực, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương.

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết