16/07/2021 - 12:01

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát 

Năm 2021, công tác kiểm tra (KT), giám sát (GS) của Ðảng bộ quận Bình Thủy tiếp tục được tăng cường, thực hiện thường xuyên. Qua đó, mỗi cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) càng nêu cao ý thức và trách nhiệm, thực hiện tốt hơn công việc được giao, góp phần xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển... 

Thường trực Đảng ủy phường Thới An Đông giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của UBND phường (ảnh chụp trước khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp).

Theo đồng chí Võ Hoài Phong, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Quận ủy Bình Thủy, nhằm thực hiện tốt công tác KT, GS, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Ðảng, ngay từ đầu năm, cấp ủy và UBKT các cấp trong quận đã ban hành Chương trình KT, GS sát với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, thực hiện đúng phương châm “GS có mở rộng”, “KT có trọng tâm, trọng điểm”. Nhờ vậy, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của công tác KT, GS được nâng lên.

Ðảng bộ phường Thới An Ðông có 15 chi bộ, 263 ÐV. Ðảng ủy đã xây dựng và ban hành Chương trình KT, GS năm 2021 với 5 nội dung: KT việc triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết năm 2021; KT việc chỉ đạo công tác phòng chống tội phạm, xây dựng phường đạt tiêu chí “3 không” và phường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; GS việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; GS việc thực hiện trật tự đô thị; việc thực hiện cải cách hành chính. UBKT Ðảng ủy phường xây dựng Chương trình KT, GS tập trung vào thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, thu chi đảng phí, việc thực hiện công tác KT, GS của các chi bộ.

Ðồng chí Ðoàn Văn Cường, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Thới Bình, chia sẻ: “Trong họp lệ, chi ủy Chi bộ nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, chỉ định 2 ÐV kiểm điểm xoay vòng. Ðồng thời, quan tâm KT, GS, theo dõi mối quan hệ của các ÐV, những phản ánh và dư luận liên quan đến ÐV. Từ đó, kịp thời nhắc nhở, góp ý để ÐV khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, không dẫn đến vi phạm”. Chị Ngô Nguyễn Kim Thư, công chức Văn phòng - Thống kê phường, bộc bạch: “Với sự GS nhắc nhở, động viên của lãnh đạo phường, mỗi công chức Bộ phận Một cửa chấp hành đúng giờ giấc làm việc, nhiệt tình hướng dẫn và giải quyết thủ tục hành chính, tiếp công dân. Từ đầu năm đến nay, Bộ phận Một cửa phường đã tiếp nhận 2.028 hồ sơ và thủ tục, tất cả đều trả kết quả đúng hẹn, trong đó có 149 hồ sơ trả kết quả trước hẹn”. Theo đồng chí Phạm Dương, Bí thư Ðảng ủy phường Thới An Ðông, qua KT, GS thường xuyên của cấp ủy và UBKT Ðảng ủy, từ đầu năm đến nay, hầu hết chi bộ, cơ quan, đơn vị và CB, ÐV của phường thực hiện tốt nhiệm vụ, chỉ có 2 ÐV là giáo viên sinh con thứ 3, phải thi hành kỷ luật.

Nhằm giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Ðảng, cấp ủy và UBKT các cấp quận Bình Thủy thường xuyên thực hiện tốt công tác KT, GS. BTV Quận ủy đã ban hành Chương trình KT, GS năm 2021 với 8 nội dung. Cụ thể là KT việc chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết năm 2021 của Quận ủy; KT việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống; KT việc chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí; GS thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; GS việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ… BTV Quận ủy đã GS, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp trên địa bàn quận. Các nội dung KT, GS khác, BTV Quận ủy đã ra quyết định thành lập đoàn KT, GS và sẽ hoàn thành trong quý III, mỗi nội dung KT, GS sẽ thực hiện đối với 2-4 đơn vị. Các cấp ủy cơ sở đã ban hành Chương trình KT, GS năm 2021 với 69 nội dung; UBKT các cấp ban hành Chương trình KT, GS năm 2021 với 62 nội dung. Chương trình KT, GS của cấp ủy và UBKT các cấp đều có trọng tâm, trọng điểm, sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Theo đồng chí Võ Hoài Phong, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy, cùng với thực hiện Chương trình KT, GS được ban hành, từ đầu năm đến nay, cấp ủy và UBKT các cấp trong quận tăng cường GS thường xuyên, chuyên đề đối với các tổ chức đảng và ÐV. Trong đó, Quận ủy GS 64 lượt tổ chức đảng, cấp ủy cơ sở GS 177 lượt tổ chức đảng và 2.703 lượt ÐV. UBKT Quận ủy và cơ sở đã GS 280 lượt tổ chức đảng, với 3.019 lượt ÐV. Qua KT, GS, cấp ủy và UBKT các cấp trong quận đã nhắc nhở, góp ý giúp nhiều tổ chức đảng và CB, ÐV khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Ðồng thời, đề nghị UBKT Thành ủy Cần Thơ thi hành kỷ luật 1 ÐV vi phạm về tự ý đi nước ngoài không báo cáo với tổ chức; thi hành kỷ luật 5 ÐV vi phạm Luật Giao thông đường bộ, chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, chỉ thị và nghị quyết của Ðảng.

Kết quả công tác KT, GS của Ðảng bộ quận Bình Thủy đã góp phần tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Ðảng. Thời gian tới, cấp ủy và UBKT các cấp trong quận tiếp tục thực hiện hoàn thành Chương trình KT, GS đã đề ra; đồng thời, làm tốt công tác nắm tình hình dư luận, những thông tin liên quan đến CB, ÐV, nhất là những biểu hiện suy thoái để xử lý kịp thời.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết