18/11/2020 - 20:19

Nâng cao chất lượng phục vụ người dân 

Công tác cải cách hành chính (CCHC) ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cờ Đỏ đã đi vào nền nếp. Hoạt động tiếp nhận và trả kết quả (TN&TKQ) trong giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân, được thực hiện đúng quy định. Người dân hài lòng với thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức tại Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã và UBND huyện.

Người dân nêu ý kiến về công tác CCHC tại hội nghị tiếp xúc cử tri do HĐND huyện Cờ Đỏ tổ chức.

Người dân nêu ý kiến về công tác CCHC tại hội nghị tiếp xúc cử tri do HĐND huyện Cờ Đỏ tổ chức.  

Ông Thạch Bình, ở thị trấn Cờ Ðỏ đến Bộ phận TN&TKQ của UBND thị trấn để làm thủ tục hành chính. Ông Bình cho biết: “Tôi đã nhiều lần đến đây chứng thực các giấy tờ, làm hợp đồng chuyển nhượng, đăng ký quyền sử dụng đất... Lần nào, tôi cũng được cán bộ nhiệt tình hướng dẫn và giải quyết nhanh chóng. Nhờ vậy, tôi đỡ mất công chờ đợi và đi lại nhiều lần”.

Ðội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) ở Bộ phận TN&TKQ của UBND thị trấn Cờ Ðỏ ngày càng nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. Từ đầu năm đến nay, Bộ phận TN&TKQ của UBND thị trấn đã tiếp nhận 3.256 hồ sơ. Các hồ sơ đều được giải quyết đúng hẹn. Có được kết quả này, theo ông Nguyễn Ðức Huy, Chủ tịch UBND thị trấn Cờ Ðỏ, Ðảng ủy, UBND thị trấn thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác CCHC; lựa chọn, bố trí CBCC đủ năng lực, trình độ thực hiện công tác TN&TKQ; thường xuyên kiểm tra chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ cho công dân và tổ chức thông qua Bộ phận TN&TKQ; tăng cường thông tin, tuyên truyền, nâng cao hiểu biết của CBCC và người dân về cơ chế “một cửa”…

Theo UBND huyện Cờ Ðỏ, hầu hết các xã, thị trấn đều ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận TN&TKQ. Nơi làm việc của bộ phận này tại các xã, thị trấn, thoáng mát, đầy đủ thiết bị, đáp ứng tốt yêu cầu công việc. Ông Lê Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND xã Ðông Hiệp, cho biết: “Ðội ngũ CBCC Bộ phận TN&TKQ của xã đã có nhiều chuyển biến về nhận thức, luôn giải quyết kịp thời các thủ tục, tạo được sự hài lòng của tổ chức và công dân. Chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác CCHC theo mô hình “Một cửa” điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tại Bộ phận TN&TKQ của xã, từng bước rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho công dân, tổ chức”.

Bên cạnh đó, các địa phương rất quan tâm đến thái độ phục vụ của đội ngũ CBCC đối với người dân. Theo ông Ðoàn Thành Nguyên, Chủ tịch UBND xã Trung An, dù có cải cách tốt, thời gian giải quyết thủ tục hành chính có rút ngắn đến đâu, nhưng nếu thái độ của CBCC không tốt thì người dân sẽ không hài lòng. Vì thế, xã sẽ tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ cho CBCC, nhất là những người trực tiếp tiếp xúc với người dân.

Ông Nguyễn Trường Thọ, Chủ tịch UBND huyện Cờ Ðỏ, cho biết: “Huyện sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết các vướng mắc về thủ tục hành chính nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng CCHC của huyện. Ðồng thời, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc; tổ chức tập huấn cho CBCC từ huyện đến các xã, thị trấn, đảm bảo vận hành tốt phần mềm quản lý hồ sơ hành chính vào Bộ phận TN&TKQ từ xã đến huyện, góp phần đưa công tác CCHC ở địa phương dần đi vào nề nếp, đáp ứng yêu cầu của tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch hành chính”…

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết