20/09/2020 - 06:07

Đồng chí Nguyễn Minh Phương, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y Dược Cần Thơ:

Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực giáo dục, y tế và phát triển các kỹ thuật dịch vụ y tế chuyên sâu

Qua nghiên cứu, tôi thống nhất với các nội dung trong Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ trình tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo tôi, chủ đề “Giữ vững sự đại đoàn kết trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững an ninh, chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng và phát triển TP Cần Thơ theo hướng văn minh, hiện đại” là sát hợp với sự phát triển của thành phố, phù hợp giai đoạn 2020-2025.

Về quan điểm, phương hướng xây dựng và phát triển TP Cần Thơ giai đoạn 2020-2025, tôi đề nghị bổ sung phát triển nông nghiệp theo hướng gắn với công nghệ cao; tăng cường phát triển cơ sở hạ tầng, ổn định tình hình sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại. Xây dựng con người Cần Thơ theo những phẩm chất có tính đặc thù truyền thống địa phương và những đức tính tiêu biểu của con người Việt Nam nói chung, xây dựng con người Cần Thơ có lối sống văn hóa, văn minh đô thị, phát triển toàn diện về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống văn minh đô thị, về ý thức cộng đồng... cả về mức sống vật chất và tinh thần.

Trong nhiệm vụ, giải pháp cần bổ sung thêm ý ở đoạn “Xây dựng kết cấu đồng bộ, hiện đại…thích ứng biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Có giải pháp căn cơ trong chống ngập, ô nhiễm môi trường và chống khô hạn vào mùa khô. Xây dựng quy hoạch tổng thể thành phố phù hợp với tình hình biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn”. Về phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ phát triển kinh tế, làm nền tảng tăng phát triển thành phố bền vững, đề nghị điều chỉnh cả đoạn văn như sau: “Phát triển, hoàn thiện hệ thống y tế theo hướng hiện đại; sử dụng mọi nguồn lực xây dựng trung tâm y tế chuyên sâu của vùng ĐBSCL trong đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao, nghiên cứu cơ bản và chuyên sâu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, kỹ thuật dịch vụ y tế chất lượng cao; phát triển hài hòa giữa y tế phổ cập với y tế chuyên sâu, kết hợp phát triển y học hiện đại với y học cổ truyền, đảm bảo cho mọi người dân được tiếp cận thuận lợi với các dịch vụ y tế có chất lượng tốt. Phát triển mô hình bác sĩ gia đình hoàn chỉnh, tăng cường phổ cập kiến thức phòng chống dịch bệnh, quản lý mô hình bệnh tật theo phân tuyến phù hợp trong tình hình mới, đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”. Ở đoạn tập trung nghiên cứu ứng dụng công nghệ ưu tiên, đề nghị bổ sung là công nghệ y sinh học,...

Tôi thống nhất với 3 khâu đột phá trong Dự thảo Báo cáo Chính trị. Tôi đề nghị xem xét bổ sung khâu đột phá/chương trình/đề án thu hút vốn đầu tư, cơ sở hạ tầng trừ khi đã có trong các nhiệm kỳ trước vẫn còn đang thực hiện. Tôi thống nhất với 5 đề án trọng tâm, nhưng đề xuất chương trình số 4 xây dựng phát triển hạ tầng giao thông, logistics thành phố xem xét chuyển thành đề án. Đề xuất bổ sung chương trình trọng điểm: “Chương trình nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực giáo dục, y tế và phát triển các kỹ thuật dịch vụ y tế chuyên sâu”...

Góp ý về các chỉ tiêu chủ yếu, đến năm 2025, tôi đề nghị tăng tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi ở bậc THPT từ 60% lên ít nhất 70%; đề nghị tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80% lên 82%; chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) đến năm 2025 còn dưới 1%, đề nghị kết hợp bổ sung giảm tỷ lệ thất nghiệp...

THANH THY (lược ghi)

Chia sẻ bài viết