22/12/2017 - 08:39

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố:

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng để ngăn ngừa sự suy thoái trong cán bộ, đảng viên 

(CT)- Chiều 21-12-2017, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ đến dự.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trao Giấy khen cho các tập thể. Ảnh: ANH DŨNG

Năm 2017, công tác tuyên giáo của thành phố đạt được nhiều kết quả tích cực. Điển hình như ban tuyên giáo các cấp thành phố đã tham mưu cấp ủy cùng cấp tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Định kỳ hàng tháng, hàng quý, ban tuyên giáo các cấp tổ chức hội nghị, giao ban báo chí, cộng tác viên dư luận xã hội, khoa giáo… để nắm bắt tình hình, tham mưu cấp ủy chỉ đạo kịp thời. Ban tuyên giáo các cấp chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác thẩm định, tham mưu cấp ủy chỉ đạo sâu sát các sự kiện, lễ hội diễn ra trên địa bàn; tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học làm cơ sở tham mưu cấp ủy trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo. Ban tuyên giáo các cấp đã kiểm tra nhận thức lý luận chính trị đối với 35.582 cán bộ, đảng viên; định hướng các cơ quan báo, đài tích cực tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; thực hiện tốt các mặt  công tác văn hóa - văn nghệ, công tác khoa giáo, công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu biểu dương và đánh giá cao kết quả công tác tuyên giáo năm 2017. Đồng chí phân tích chỉ ra công tác tuyên giáo năm 2017 vẫn còn một số hạn chế như: một số cán bộ, đảng viên ít quan tâm việc học nghị quyết; công tác tuyên truyền từng nơi, từng lúc chưa thật sự rộng khắp; công tác nắm tình hình diễn biến tư tưởng, tâm trạng, dư luận của cán bộ, đảng viên và nhân dân từng lúc chưa sát với thực tiễn; công tác đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch vẫn còn lúng túng, nhất là đấu tranh trên mạng Internet.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý, năm 2018, ban tuyên giáo các cấp cần tiếp tục tham mưu cấp ủy đảng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng để ngăn ngừa hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; thực hiện tốt kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết. Ban Tuyên giáo các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Chủ đề năm 2018 của Đảng bộ thành phố để tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tham mưu cấp ủy thực hiện tốt lĩnh vực khoa giáo, góp phần phát triển thành phố. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu ban tuyên giáo các cấp cần tăng cường nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội, phân tích những diễn biến tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, từ đó đề xuất cấp ủy chỉ đạo các giải pháp nhằm định hướng dư luận xã hội. Đẩy mạnh đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phối hợp với các ngành chức năng quản lý tốt thông tin báo chí trên địa bàn...

Tại hội nghị, 43 tập thể và 57 có thành tích xuất sắc công tác tuyên giáo, tuyên huấn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ... năm 2017 được Ban Tuyên giáo Thành ủy tặng Giấy khen.

 ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết