05/10/2022 - 09:29

Nâng cao chất lượng cải cách hành chính 

Cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn quận Thốt Nốt luôn nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện cải cách hành chính (CCHC). Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; tạo sự hài lòng cho tổ chức, cá nhân trong giao dịch hành chính.

Người dân làm TTHC tại Bộ phận Một cửa của UBND phường Thuận An.

Người dân làm TTHC tại Bộ phận Một cửa của UBND phường Thuận An.

Phường Thuận An, quận Thốt Nốt, là một trong những địa phương đông dân cư, với lượt người dân có nhu cầu thực hiện hồ sơ, thủ tục hành chính (TTHC) khá nhiều. Mô hình Một cửa và việc ứng dụng công nghệ thông tin đã hỗ trợ công chức giải quyết các yêu cầu của người dân thuận lợi, nhanh chóng. Vừa hoàn thành thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân, ông Nguyễn Văn Thành, người dân địa phương, chia sẻ: “Khi đến bộ phận Một cửa của phường, tôi được hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ rất nhanh gọn”.

Gắn bó với lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch nhiều năm liền, ông Nguyễn Ngô Gia An, công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND phường Thuận An, thường xuyên rà soát, cập nhật những quy định pháp luật mới. Ông An chia sẻ: “Những bất cập, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn đã được ngành chức năng tháo gỡ, quy định cụ thể. Căn cứ vào đó, tôi áp dụng để giải quyết cho người dân”.

Theo ông Bùi Cửu Long, Chủ tịch UBND phường Thuận An, hằng năm, UBND phường xây dựng kế hoạch và đẩy mạnh tuyên truyền về CCHC; niêm yết công khai danh mục các TTHC, bảng thu phí, lệ phí; bố trí những công chức chuyên môn thường trực ở Bộ phận Một cửa. "Lãnh đạo UBND phường thường xuyên nhắc nhở đội ngũ công chức nêu cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ các tổ chức, công dân; tuyệt đối không gây phiền hà, sách nhiễu công dân. Chúng tôi còn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và điều hành” - ông Bùi Cửu Long nói.

Với mục tiêu “Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo CCHC”, đến nay, mô hình Một cửa cấp phường của quận đều được kiện toàn. Cán bộ, công chức tại bộ phận Một cửa được phân công nhiệm vụ cụ thể. Trên cơ sở tham mưu của cán bộ, công chức, UBND cấp phường rà soát, bổ sung, điều chỉnh, ban hành quy chế làm việc, nội quy cơ quan; nội quy, quy chế tiếp công dân; quy chế làm việc của bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; quy định cụ thể, rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đội ngũ cán bộ, công chức... Khi người dân, đại diện tổ chức có yêu cầu giải quyết TTHC, cán bộ chuyên trách sẽ tiếp nhận hồ sơ, xem xét phân loại theo từng lĩnh vực và chuyển cho cán bộ phụ trách lĩnh vực giải quyết. Riêng các thủ tục liên thông, người dân sẽ được cấp phiếu hẹn và trả kết quả đúng thời gian quy định. Quá trình xử lý hồ sơ qua các khâu, các bộ phận đều được quản lý bằng hệ thống thông tin điện tử, có xác định thời gian hoàn thành. 

Hiện nay, bộ phận Một cửa của các phường trên địa bàn quận được bố trí ngăn nắp; quy trình, thủ tục được niêm yết công khai; cán bộ trực bộ phận Một cửa là những người có năng lực, trình độ. Từ đó, công tác CCHC trên địa bàn ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả. Cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm giải quyết đúng thẩm quyền đối với từng loại TTHC. Ông Đoàn Hiếu Lê, Chủ tịch UBND phường Thới Thuận, cho biết: “Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ, thủ tục đã góp phần bảo đảm an toàn, nhanh, tiện lợi trong các giao dịch điện tử, tạo bước đột phá trong CCHC, hướng đến xây dựng chính quyền điện tử, chuyên nghiệp hóa nền hành chính”.

Theo UBND quận, để nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của công chức tại Bộ phận Một cửa, lãnh đạo quận chỉ đạo UBND các phường tiếp tục quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức và thường xuyên nhắc nhở về tinh thần, thái độ phục vụ của công chức Bộ phận "Một cửa". Đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai, tuyên truyền các TTHC đến người dân, nhất là những thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp phường để ngày càng phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết