01/04/2019 - 09:59

Đồng chí Đinh Công Út, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy:

Nâng cao bản lĩnh chính trị để phòng, chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa”

Tiếp thu Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chi bộ Ban Nội chính Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện. Qua đó, tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, vi phạm kỷ luật, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Nổi bật là việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân gắn với việc nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trên tinh thần nghiêm túc, cầu thị, các ý kiến đóng góp đều chân thành, thẳng thắn, tạo sự hiểu biết và chia sẻ lẫn nhau, thể hiện quyết tâm cao trong khắc phục, sửa chữa những hạn chế yếu kém của tập thể và cá nhân. Qua đó, mỗi cá nhân đều được kết luận rõ về ưu điểm, khuyết điểm, những nội dung cần bổ sung, những biện pháp khắc phục khuyết điểm (nếu có) trong thời gian tới.

Theo tôi, một trong những giải pháp quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW là các cấp ủy đảng cần chủ động đấu tranh, ngăn chặn những hành vi, biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ có phát sinh; xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong lãnh đạo, chỉ đạo. Cấp ủy đảng các cấp cần phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo toàn diện, thường xuyên, liên tục nhằm giáo dục, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức cho tất cả đảng viên đối với nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cơ quan, đơn vị.

Song song đó, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục chính trị về đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kịp thời phát hiện những vấn đề nảy sinh, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên. Cụ thể như định kỳ sáng thứ Hai hằng tuần, Ban Nội chính Thành ủy tổ chức buổi sinh hoạt chủ trương, pháp luật, trong đó có chủ trương về đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó, lắng nghe những thông tin phản hồi từ cán bộ, đảng viên để kịp thời điều chỉnh, không để xảy ra các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên, làm tốt công tác bảo vệ nội bộ; tăng cường kỷ luật, pháp luật, công khai, minh bạch, dân chủ trong quy hoạch, đào tạo, bố trí và sử dụng cán bộ; tạo niềm tin, tạo môi trường làm việc lành mạnh, văn minh để cán bộ, công chức không sa vào những tiêu cực, vi phạm…

QUỲNH LAM (lược ghi)

 

 

Chia sẻ bài viết