16/01/2013 - 09:36

Năm 2013 sẽ tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế doanh nghiệp

Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng được ngành hải quan đặt ra trong cuộc họp triển khai nhiệm vụ công tác năm 2013 tổ chức tại Hà Nội ngày 15-1.

Năm 2013, dự toán thu NSNN của toàn ngành là 237.500 tỉ đồng, tăng 20% so với thực hiện năm 2012. Theo đánh giá của các đại biểu tham dự hội nghị, đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực có nhiều biến động. Trong nước, hàng hóa tồn kho vẫn còn nhiều, sản xuất đình trệ, nhiều doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả, thua lỗ hoặc rơi vào tình trạng giải thể, phá sản. Mặt khác, trong năm 2013, Việt Nam vẫn tiếp tục thực hiện các cam kết cắt giảm thuế theo lộ trình hội nhập quốc tế.

Ông Nguyễn Dương Thái, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho biết: Để hoàn thành mục tiêu trên, trong năm 2013, toàn ngành tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm. Trong đó, vấn đề xử lý thu hồi nợ đọng thuế sẽ được đẩy mạnh thông qua công tác rà soát các doanh nghiệp có nợ thuế lớn; có vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, hay các doanh nghiệp tạm nhập tái xuất…Bên cạnh đó, toàn ngành sẽ đẩy mạnh việc thực hiện triển khai dự án hiện đại hóa thu Ngân sách Nhà nước (NSNN) giữa Thuế-Kho Bạc-Hải quan. Việc hoàn thiện các giai đoạn tiếp theo của đề án xây dựng hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu, danh mục biểu thuế và phân loại mức thuế sẽ được đẩy mạnh.

Theo thống kê của ngành Hải quan, tính đến ngày 31-12-2012, số thu toàn ngành đạt 197.845 tỉ đồng đạt 88,4% so với dự toán. Trong đó, thuế xuất nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt và bảo vệ môi trường là 72.048 tỉ đồng; thuế giá trị gia tăng là 125.797 tỉ đồng.

HẢI YẾN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết